Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort bij Uitermeer in Weesp

Militair Object

Uitermeer 2 A
1381HP Weesp
Noord Holland


Beschrijving van Fort bij Uitermeer

Fort Uitermeer. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 38504
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort bij Uitermeer
Fort Uitermeer vanuit de lucht gezien.
Fort Uitermeer vanuit de lucht gezien.
Locatie Weesp
Algemeen
Eigenaar provincie Noord-Holland
Huidige functie horeca
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  531341
Een voorloper van het huidige fort?, 1675, linksboven
Het fort in 1926
Torenfort op Fort Uitermeer

Het Fort Uitermeer is een oud fort dat is opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de Noord-Hollandse gemeente Weesp op de oostoever van de Vecht, ten zuidoosten van Weesp bij het gehucht Uitermeer. Ten zuidwesten ligt het Fort bij Hinderdam en ten noordwesten de Vesting Weesp.

Het fort had als doel het beschermen van de landdoorgangen tussen het Naardermeer en de Vecht. De twee belangrijkste doorgangen waren de Spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en de weg van Hilversum naar Weesp (langs de tegenwoordige N236). Tevens kon het de buurforten met zijn geschut ondersteunen. Het beschermde tevens de sluis waarmee het land onder water gezet kon worden.

Geschiedenis

Omstreeks 1589 werd op de plaats van het huidige fort een schans aangelegd ter verdediging van Weesp. Na het graven van de 's-Gravelandsevaart en de aanleg van de schutsluis werd de Uitermeersche Schans een schakel in de Oude Hollandse Waterlinie. Om de sluis, die tevens een rol had gekregen om het land tussen de Vecht en de vesting Naarden onder water te zetten, werd de schans in 1673 tot fort verstevigd. Het fort leidde niet tot verandering voor het scheepvaartverkeer, dat kon nog steeds van de schutsluis gebruikmaken. Voor het schutten moest wel betaald worden: twee stuivers voor een groot schip en een halve stuiver voor vis- en melkschepen.

In het najaar van 1787 had de Pruisische inval plaats. Het Pruisische leger rukte op en op 17 september viel het fort zonder strijd.[1] Een verkenningseenheid van de Pruisen, bestaande uit een luitenant, 40 ruiters en 16 scherpschutters, naderde het fort. Het fort was slechts bemand met zes soldaten en een sergeant. Het regende en de verdedigers schuilden in het wachthuis. De bewaking van de vestingbrug hadden ze overgelaten aan een boerenknecht. Deze knecht liet de brug zakken nadat de luitenant hem krachtig had toegesproken.[2]

In de Franse tijd raakte het fort in verval en dit werd pas gekeerd in 1845. Er werd in dat jaar op het terrein een torenfort gebouwd, het eerste van een serie van drie. Twee andere kwamen aan de Ossenmarkt in Weesp (bouwjaar 1861) en aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee bij Muiden, de Westbatterij (1852). Het torenfort heeft een doorsnede van ongeveer 30 meter.

In 1878 werd de schutsluis, die direct langs het torenfort liep, verplaatst naar de noordzijde van het fort; de 's-Gravelandsevaart werd om het fort heen geleid. In 1885 werden nog diverse schuilplaatsen voor kanonnen gebouwd en in 1913 werd het toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Een bezetting van ongeveer 175 man moest de inundatiesluis bewaken en de twee belangrijke - hoger gelegen - toegangswegen naar Amsterdam, de Spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en de vaart met de naast gelegen weg, verdedigen.[3] Omstreeks 1910 had men nog plannen gemaakt om het fort te moderniseren door herbouw naar een standaardfort zoals deze in de Stelling werd toegepast, maar kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden deze bouwplannen ingetrokken.

In de jaren dertig zijn nog ten oosten van het fort diverse groepsschuilplaatsen en bunkers gebouwd. De schuilplaatsen lagen in het veld en tussen de loopgraven. In geval van een vijandige beschieting konden de soldaten daar schuilen. De bunkers waren strategisch gelegen, met name lang de spoorweg, en kregen of een machinegeweer of kanon om de vijand op afstand te houden. Nederland gaf zich in mei 1940 over en de frontlinie heeft Fort Uitermeer nooit bereikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter het fort gebruikt als opslagplaats.

Op 25 januari 1951 werd het fort per Koninklijk Besluit benoemd als "vestingwerk van geene klasse" . Het bleef wel in gebruik door Defensie, met name als opslagplaats voor munitie. Medio jaren vijftig werd een poging gedaan het torenfort op te blazen. Dit is deels gelukt, alleen de buitenmuren van gemetseld baksteen staan nog overeind. Andere gebouwen en aardwerken zijn verwijderd om plaats te maken voor munitiemagazijnen.

Huidige situatie

Het fort heeft al lange tijd zijn militaire functie verloren. Van het oorspronkelijke fort is weinig meer over; de vestinggracht ligt er nog en van de gebouwen staan alleen nog het torenfort en een kanonremise. De toren die uitkijkt over de Vecht is gerestaureerd in 2007. Het was lange tijd in gebruik als munitieopslagplaats en later als werkruimte voor de provincie Noord-Holland. Op 22 april 2009 heeft de provincie het fort overgedragen aan de Stichting Uiteraard Uitermeer die het terrein verder gaat ontwikkelen.[4] Er is een wandelroute rond het fort en door graafwerkzaamheden is de oude sluis van de 's-Gravelandsevaart, die in 1878 buiten het fort werd verplaatst, weer zichtbaar geworden.

Externe links

Naslagwerken

  • De Stelling van Amsterdam, redactie Paul Vesters, Uitgeverij Matrijs, ISBN 90 5345 210 9

Monumenten in de buurt van Fort bij Uitermeer in Weesp

IJzeren draaibrug

Uitermeer 1
Weesp
Inleiding IJzeren DRAAIBRUG, behorend bij Fort Uitermeer (reeds beschermd onder monumentnr. 38504). Omstreeks 1876 werden de plannen gemaak..

IJzeren ophaalbrug

Kreugerlaan 1
Weesp
IJzeren ophaalbrug, met jonger beweegbaar deel van elders afkomstig. De groen geschilderde burg draagt het opschrift: "IJzergieterij De Prin..

Uitermeerse Sluis

Kreugerlaan 1
Weesp
Uitermeerse Sluis. Waterbouwkundig werk uit het eind van de 18e eeuw.

Sluiswachtershuis

Kreugerlaan 1
Weesp
Sluiswachtershuis, 1888. Eenvoudig rechthoekig pand onder pannen schilddak. Spaarvelden verlevendigen de muren. Omlopende houten kroonlijst.

Voormalige mitrailleurkazemat, genaamd keverdijk

Kreugerlaan 1
Weesp
Inleiding Voormalige MITRAILLEURKAZEMAT, genaamd "Keverdijk", thans zonder functie, gebouwd omstreeks 1932 door de Nederlandse landmacht al..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort bij Uitermeer in Weesp

Foto's (2)