Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoonheten: hoofdgebouw in Heeten

Kasteel Buitenplaats

Schoonhetenseweg 56
8111PV Heeten (gemeente Raalte)
Overijssel

Bouwjaar: midden 17e eeuw 1650 midden 17e eeuw


Beschrijving van Schoonheten: hoofdgebouw

HOOFDGEBOUW. Deels onderkelderd twee verdiepingen hoog huis op vierkante grondslag, waarvan het middengedeelte over de volle diepte hoger is opgetrokken dan de zijdelen. Het gebouw is voorzien van een met grijze pannen gedekt schilddak met aan weerszijden er op aansluitend onder rechte hoek omlopend zadeldak. Op de nokeinden van het dak zes vierkante schoorstenen bekroond door koperen overstekende pyramidevormige kappen met ingezwenkte vlakken. Grondplan en indeling van het huis en de achter(west-)gevel dateren deels uit het midden der 17e eeuw, toen het Huis Schoonheten werd gebouwd. Aan het eind van de 19e eeuw werden naar plannen van J.G. Wolbers de zijvleugels met een verdieping verhoogd en werd het huis van nieuwe gevelopstanden, dakkapellen en vensters voorzien. Rond 1900 werd aan de zuidwesthoek van het huis een veelzijdige koepel gebouwd met rieten dakbedekking. De koepel is onlangs van een zinken dak voorzien. Voor(oost-)gevel: zes venstertraveeën brede en van een hardstenen basement voorziene gevel, waarvan de middelste twee traveeen in het iets vooruitspringende en verhoogde middendeel van het huis zijn opgenomen. Evenals bij de vensters in de zuid- en noordgevel zijn in de vensters op beganegrond-niveau meerruitsschuiframen in historiserende laat 17e-eeuwse stijl, op het eerste-verdieping-niveau van openslaande T-vensters en in de vensters van de dakkapellen openslaande 2-ruitsramen geplaatst. Vensters op beganegrond-niveau en eerste verdieping zijn van lichtgetoogde bovendorpels en persiennes voorzien. Dakkapellen omlijst door sterk uitzwenkende eenvoudig geprofileerde wangen en koof, zoals ook de dakkapellen aan de overige zijden van het huis. Boven de goot centraal aan middenpartij aangebrachte vierkante wijzerplaat met wangen en koof, gelijkend op die van de dakkapellen, maar dan grootschaliger. Bij de in het midden gelegen ingangspartij een 19e-eeuws rechtzijdig portiek onder lessenaarsdak, geheel samengesteld uit een ijzeren constructie van stijlen en regels, waarin glas gevat. Hierboven een licht getoogd bovenlicht en lantaarn. Hierboven, op tweede-verdieping-niveau, het gekwartilleerde wapen van de vermoedelijke bouwheer van het 17e-eeuwse huis: Eusebius Bentinck x Sophia van Ittersum tot Werkeren en Wolf van Ittersum tot Gerner x Anna van Westerholt. Achter(west-)gevel: vermoedelijk deels nog 17e-eeuwse gevel, met licht uitzwenkend in de gracht gelegen basement, die in tegenstelling tot de overige bakstenen gevels wit gepleisterd is. Vensters van het twee venstertraveeen brede verhoogde en iets vooruitspringende middendeel voorzien van persiennes. Aan de drie venstertraveeen brede zijdelen drie lagen met 9-ruitsvensters, waarvan de lengte per hogere verdieping afneemt. Interieur: verhoogd boven kelder ligt in het midden van de achterzijde de zaal, die kenmerkende karakteristieken bezit van de tijd van omstreeks 1660 in de monumentale schouw en in het vlakke houten plafond, dat op zeer decoratieve wijze is beschilderd. In de boezem van de schouw een portret (oude kopie) van koningstadhouder Willem III. Het ovale middenvak van de zoldering een allegorie op De Tijd. In kleine kamer links van de vestibule een halfronde schoorsteen, waarvan de boezem betimmerd met een porseleinkast (vroeg 18e eeuw). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 384365
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Schoonheten in 1807, aquarel door J. Snebbelie
Havezate Schoonheten in mei 2009

Schoonheten is een 17e-eeuwse Nederlandse havezate in de gemeente Raalte (provincie Overijssel). Aan de oude weg van Deventer naar Luttenberg ligt het landgoed Schoonheten. Kern hiervan is 'kasteel Schoonheten' dat reeds in 1382 wordt genoemd. Voor het huis ligt een plein met twee bouwhuizen. Vroeger waren dat stallen en koetshuizen, tegenwoordig worden ze gedeeltelijk bewoond. Het huis met bijgebouwen is omgracht. Sinds jaar en dag wordt het landgoed bewoond door de familie Bentinck. Alle luiken van de huizen en boerderijen op het landgoed zijn beschilderd in blauw en wit, de kleuren van het familiewapen van de Bentincks.

Landgoed Schoonheten

Het landgoed omvat 400 ha en ligt tussen de Veluwe en de Sallandse heuvelrug in de IJsselvallei, die door landijs gedurende het Pleistoceen is uitgeschuurd. Aan de Schoonhetenseweg liggen oude bossen, weilanden en akkergrond, ten oosten van de weg ligt ook de Schoonheterheide, een vochtig heideveld dat nooit in cultuur werd gebracht. Het is nu een natuurreservaat in beheer bij Landschap Overijssel.

De tuin

In 1919 is de tuin aan de Zuidkant van het huis door architect Leonard Springer aangelegd. Vlak bij het huis is een grote moestuin met oude pruimen-, appels- en perenbomen. Achter het huis is een 'buitentuin' en een 'binnentuin', die tegenwoordig meer als familietuin wordt gebruikt. In 1917 liet Anne Gerard Wolter Bentinck in de buitentuin een tennisbaan aanleggen. In 1925 werd het bijstaande tennishuisje vervangen door Springer. Ook liet Anne Bentinck een schietbaan aanleggen, waar hij het pistoolschieten oefende.
De binnentuin ligt binnen de gracht. De vormen zijn geometrisch, er groeien bloemen en er worden groenten gekweekt.

De duiventil

Naar Schoonheten rijdend ziet men aan de rechterkant een duiventil staan in een akker, die de 'Duivenslag' wordt genoemd. Het is een vierkante duiventil, drie bij drie meter groot. Hij staat op vier poten en is twee meter hoog. Op het puntige dak staat een torentje, waaronder vluchtgaten zijn. De buitenkant heeft een beschildering in de Bentinckkleuren, zandlopervormig, net als de luiken op de boerderijen.

Het recht op het houden van duiven werd in 1702 voorbehouden aan hen, die meer dan zes mudden grond bezitten. Onder het regime van de Fransen werd op 4 augustus 1789 het recht op duiven houden afgeschaft. Vanaf 1805 mochten mensen met jachtvergunning veldduiven houden. In 1807 werden alle duiventillen geregistreerd. Schoonheten mocht 100 paren duiven houden. Zij dienden voor consumptie en mest.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten geen duiven gehouden worden. De bezetter was bang dat ze als postduiven worden gebruikt.

Herberg De Hertog van Portland

Hans Willem Bentinck (1647-1709) heette voluit Hans Willem Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, Baron Cirencester, Viscount Woodstock, 1st Earl of Portland. Hij was een vertrouweling van koning-stadhouder Willem III. De mannelijke afstammelingen van zijn zoon Henry Bentinck dragen de titel 'Hertog van Portland'. Op Schoonheten herinnert de naam van de herberg De Hertog van Portland hier aan.

De Kreil

Op 15 juli 1867 kwam via een veiling het huis De Creil in bezit van de Bentincks. Dit erf heette eerst 'Kreijnck' of 'Kreijl', en kwam na het overlijden van Geertruid Kreijnck via een erfenis in 1553 bij Hendrik van Essen. Zijn nazaten bewoonden de boerderij generaties lang. Hendriks dochter Bertha trouwde in 1591 met Johan van Besten en kreeg De Kreil mee. Hun dochter Sophia van Besten trouwde met Herman Goossen Grubbe. Na hun echtscheiding had Sophie zoveel schulden dat zij De Kreil moest verkopen. De nieuwe eigenaar werd Hendrik ter Welberg. Zijn zoon Egbert verkocht in 1692 een deel van het erfgoed aan Eusebius Bentinck. De rest van De Kreil ging na zijn overlijden over op zijn zoon Joan. In 1754 verkocht deze De Kreil aan de familie Lindeman, die bestond uit vier broers en twee zusters. Bepaald werd dat de oudste broer eigenaar is. Na het overlijden van de vier broers werd Hendrika Lamberts-Lindeman eigenaresse, en in 1798 haar dochter Jacoba Lamberts. In 1843 werd De Kreil eigendom van Nicolaas Antonius Lamberts. Zijn erfgenamen verkochten het in 1867 aan Derk Bentinck. De Kreil bleef een boerenbedrijf tot 1958. In 1964 werd het huis grondig verbouwd door Rolf Bentinck van Schoonheten. Hij woonde er tot zijn moeder, die op Schoonheten woonde, overlijdt, waarna hij het huis ging bewonen. Zijn oudste dochter ging daarna op De Kreil wonen met haar gezin.

De ijskelder

Veel landgoederen hebben een ijskelder, zo ook Schoonheten. In 1819 liet Rudolph Floris Carel Bentinck een ijskelder bouwen. In deze ijskelder is in 1998 een Bechsteins vleermuis aangetroffen, voor zover bekend het enige exemplaar in Overijssel. Verder zijn er water- en grootoorvleermuizen en vooral franjestaartvleermuizen.

De havezate en haar bewoners

De 17e eeuw

Gedurende tien generaties heeft de familie Bentinck op Schoonheten gewoond. De eerste was Hendrik Bentinck (overleden september 1639). Van zijn ouders erfde hij in 1596 Groot en Klein Wormer. In de loop van zijn leven kocht hij veel grond, huizen en boerderijen. In 1633 had hij genoeg grond en bezittingen om bij de Ridderschap en Steden op de Hof het recht van havezate aan te vragen. Hij kreeg het, op voorwaarde dat hij zijn hof (hoeve) vervangt door een adellijk huis. Dat deed hij niet; hij bouwde een geheel nieuw huis. Hendrik had o.a. de zonen, Eusebius Borchard en Bernard Berent, de vader van Hans Willem (1647-1709), die in 1689 de eerste Earl of Portland werd. Eusebius Borchard trouwde in 1670 met Elizabeth van Brakell, dochter van Diederik van Brakell (1638-1717) en Hendrina Schimmelpenninck van der Oye. Van hen stamden de volgende bewoners af.

18e en 19e eeuw

In de 18e eeuw werden de bouwhuizen voor het huis gebouwd en kwam er een vaste brug over de gracht. In 1775 brandde een deel van het koetshuis tegenover het huis af. Volkier Rudolph Bentinck liet daarna twee kwartcirkelvormige bouwhuizen neerzetten. Tussen de gebouwen door had hij uitzicht op de vijver en de Sallandse heuvelrug. Door landschapsarchitect P.W. Schonck liet hij een tuin in Engelse landschapsstijl aanleggen. De vierkante vijver werd verlengd, en bijzondere bomen werden geplant. In de 19e eeuw werd het huis wit gepleisterd. In 1892 werd het huis uitgebreid en werden drie gevels door baksteen vervangen, alleen de zuidgevel is ook in de 21e eeuw nog wit.

1944

Op 13 november 1944 krijgen de bewoners van Schoonheten, van de smederij, van boerderij de Kreil, van 't winkeltje en van de herberg 'de Hertog van Portland' van de Luftwaffe te horen dat zij het landgoed binnen een dag moeten verlaten. Er kwam een Sperrgebiet. Een maand later, op 16 december, werd er de eerste V1 raket gelanceerd; er volgden nog honderden raketten, die in de richting van Antwerpen werden afgeschoten. Toen de Canadezen eind maart 1945 oprukten, bliezen zij de lanceerbasis op.

De huidige bewoners

Rudolph Floris Carel baron Bentinck, heer van Buckhorst (1847-1921) trouwde in 1870 met Henriette Adèle barones van Pallandt, vrouwe van Schoonheten (1850-1916). Zij kregen vier zonen, waarvan de oudste op middelbare leeftijd kinderloos overleed. Hun derde zoon Anne Gerard Wolter (1874-1937) trouwde in 1900 met Jacoba Ursula Philipse. Hun vierde zoon Maximiliaan Robert (1882-1961), trouwde tweemaal maar overleed kinderloos.

Het echtpaar Bentinck-Philipse kreeg twee dochters en een zoon; de oudste dochter Anna Cornelia barones Bentinck, trouwde 1924 met Jhr. mr. Cornelis ('Coo') Jacob Arnold den Tex, zoon van Cornelis den Tex. De andere dochter Henriëtte Adèle barones Bentinck trouwde 1924 met Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en hun zoon Rolf (1913-1990) trouwde met jonkvrouwe Elisabeth Wilhelmina Malvina (Elsie) de Brauw (1919-1991). Hij was de tiende generatie Bentinck die op Schoonheten woonde. Rolf en Elsie Bentinck naar Schoonheten kregen vier dochters, die in Den Haag opgroeiden. Later verhuisden Rolf en Elsie naar Schoonheten, waar hun tweede dochter, Jacoba Ursula (1944) en hun jongste dochter Bonne Elisabeth Juliana (1956) anno 2010 in het grote huis wonen, hun oudste dochter Mamie (1942) op De Kreil en hun derde dochter Anna (1951) op Kortz.

Literatuur

  • Schoonheten en de Bentincks. Geschiedenis van een landgoed, havezate en de bewoners, W. Hoogeland, ISBN 90-400-8317-7

Monumenten in de buurt van Schoonheten: hoofdgebouw in Heeten

Schoonheten: park- en tuinaanleg van de buitenplaats

Schoonhetenseweg 56
Heeten (Gemeente Raalte)
PARK- EN TUINAANLEG VAN DE BUITENPLAATS, gelegen in de kern van het landgoed. Schoonheten hoort tot de groep van historische grote Oostneder..

Schoonheten: toegangsbrug met balustrade, hekpijkers en sierhek

Schoonhetenseweg 56
Heeten (Gemeente Raalte)
TOEGANGSBRUG MET BALUSTRADE, HEKPIJLERS EN SIERHEK, uit de tweede helft van de 18e eeuw. Tweebogig gemetselde brug met uitzwenkende uiteind..

Schoonheten: klein bouwhuis

Schoonhetenseweg 56
Heeten (Gemeente Raalte)
KLEIN BOUWHUIS, zogenaamde mangelkamer, op het voorplein met voorzijde tegenover westgevel van zuidelijk bouwhuis, met grijze pannen gedekt ..

Schoonheten: zonnewijzer

Schoonhetenseweg 56
Heeten (Gemeente Raalte)
ZONNEWIJZER op het voorplein. Bolvormige opengewerkte zonnewijzer op vroeg 19e-eeuwse blauw-wit geschilderde voet in Lodewijk XVI-stijl.

Schoonheten: houten voliere

Schoonhetenseweg 56
Heeten (Gemeente Raalte)
HOUTEN VOLIERE, vermoedelijk 19e-eeuws, bestaande uit een rechthoekig ensemble van drie naast elkaar geplaatste delen onder lessenaardak, me..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)