Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoeve Overst-Voerendaal in Voerendaal

Boerderij

Overst Voerendaal 4
6367GK Voerendaal
Limburg

Bouwjaar: 1791


Beschrijving van Hoeve Overst-Voerendaal

Inleiding Hoeve Overst-Voerendaal: dubbele boerderij van het hoftype, beide hoeven overhoeks ten opzichte van elkaar gesitueerd en opgetrokken in baksteen en Kunradersteen, onderkelderd en gedekt door zadeldaken en een mansardedak. Aan de noordkant loopt de Rijksweg A79, voor het overige ligt de hoeve buiten de bebouwde kom van Voerendaal temidden van licht golvend landschap met een agrarische bestemming. Omschrijving De noordelijke boerderij (huisnummer 4) telt vier vleugels om een binnenhof en is met twee poorten ontsloten: één aan de noordkant en één aan de zuidkant. Volgens jaartalankers in de woonvleugel (west) dateert deze hoeve uit 1791, daaronder in letterankers I H A K (Hubertus Isodorus Kerens). De gehanteerde bouwmaterialen zijn Kunradersteen en (rode) baksteen waarbij de natuursteen in verschillende vleugels tot halverwege het opgaande muurwerk is toegepast. In het woongedeelte zijn kozijnen en ramen op beide bouwlagen niet meer oorspronkelijk, hetzelfde geldt voor de kopse gevel van de woonvleugel. Bij de voordeur van de woonvleugel een sprönk (=verhoogde stoep) op de binnenhof. Tegen de westgevel van de woonvleugel is in een latere bouwfase een bakstenen schuur gebouwd. De schuur in de noordvleugel is in Kunradersteen opgetrokken, de geveltoppen in vakwerk, zadeldak met zwarte oudhollandse pan. Tegen de oostzijde van de binnenhof vóór de stal een sprönk, de gevel tot manshoogte in mergel, daarboven in donkerrode baksteen; deur- en vensteromlijstingen in mergel, hout en baksteen, links een hoog opgehaalde bakstenen geveltop waarin een poort; op het dak zwarte oudhollandse pannen. De zuidvleugel is ouder dan de woonvleugel en bevat een stal in mergelsteen onder een zadeldak met oudhollandse pannen, de gevel spaarzaam ingedeeld met luiken en deuren, tegen de woonvleugel een halfronde, bakstenen poortdoorgang uit dezelfde tijd als de woonvleugel. De houten kapconstructies dateren uit de bouwtijd. De buitengevels van huisnummer 4 hebben grotendeels hun historische, gesloten karakter behouden. De zuidelijke boerderij (huisnummer 2) telt eveneens vier vleugels om een binnenhof en is in één bouwcampagne opgetrokken: symmetrieën, materialen, detailleringen en maatvoering duiden op dezelfde ontstaanstijd. De noordvleugel bevat twee schuren, de oost- en westvleugel stallen, de zuidoostelijke hoek fungeert als woonhuis. In het midden van de zuidvleugel een poort onder een torenachtige opbouw gedekt met een pyramidaal dak, voorzien van leien (Maasdekking) en een sierlijke smeedijzeren windwijzer; aan de veldzijde twee in mergel uitgevoerde kloosterkozijnen met houten luiken; hieronder een bekroonde gevelsteen met alliantiewapen uit 1684. De hofzijde van de toren is met één kloosterkozijn uitgevoerd. Het deel links (westelijk) van de poort is gedekt met grijze muldenpannen, het deel rechts met grijze oudhollandse pannen. De binnenhofgevels zijn - met uitzondering van de westelijke - boven een zwarte plint wit gekalkt, zo ook de poort die ìn de doorgang zowel links als rechts van een deur met kozijnen in mergel is voorzien, op de verdieping is de poort in schoon metselwerk uitgevoerd. Voor het overige zijn de gevels van de binnenhof op regelmatige wijze ingedeeld met vensters (enkele met houten luiken) en deuren, de kozijnen in mergel. De houten kapconstructies dateren uit de bouwtijd, echter op de noordvleugel uit 1901 als gevolg van brand. De buitenzijden van huisnummer 2 kenmerken zich door een onderbouw in Kunradersteen waarboven baksteen en door een hoge mate van geslotenheid: in de zuidgevel - rechts van de poort - vier vensters met tralies (lateien en kozijnen vernieuwd), de oostelijke vleugel - gedekt met grijze oudhollandse pannen - met enkele kleine vierkante vensters waarvan enkele op kelderpeil met tralies, de noordgevel identiek, echter met later ingebroken doorgang. Inwendig bevatten beide hoeven waardevolle onderdelen in o.a. vloeren van aangestampt leem, vloeren van baksteen, bakstenen tongewelven, natuurstenen keldertrap, tussenwanden in vakwerk, gestucte troggewelfjes, bakoven, pekelbakken voor levensmiddelen, ijzeren haken voor het ophangen van vlees. Waardering Hoeve Overst Voerendaal bezit architectuurhistorisch belang omdat een streekeigen variant van de historische boerderijbouw zijnde het hoftype hier in dubbele uitvoering tot stand is gebracht. De dubbele uitvoering van deze boerderijvorm is zeldzaam. Daarnaast is sprake van gaafheid: de gesloten hoofdvorm van beide specimina is behouden gebleven - want slechts door drie poorten ontsloten - terwijl van de buitengevels het eveneens oorspronkelijke, gesloten karakter onaangetast bleef. De gehanteerde bouwmaterialen bestaan in hoofdzaak uit baksteen, vakwerk en plaatselijk gewonnen Kunradersteen hetgeen bouwhistorische betekenis heeft, voor de streekgebonden bouwkunst als karakteristiek geldt en als gevolg architectuurhistorisch belang bezit. De ligging in licht golvend landschap met agrarische bestemming ondersteunt de oude dialoog tussen boerderij en omgeving en draagt in hoge mate bij aan de historische ervarings- en belevingswaarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37907
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hoeve Overst-Voerendaal in Voerendaal

Hoeve met binnenplaats

Op Gen Hek 20
Voerendaal
Hoeve met binnenplaats; van Kunradersteen met houten vensters. XIX A.

Hoeve Lindelauf

Valkenburgerweg 46
Voerendaal
Hoeve Lindelauf; met binnenplaats. WOONHUIS van baksteen met verdieping en schilddak; ankerjaartal 1724 en tussendorpel- en kruiskozijnen va..

Hoeve met kunradersteen

Pontstraat 35
Voerendaal
Hoeve met Kunradersteen, XIX A. Tegen de gevel een wegkruis; corpus XVI.

Winthagerhof; hoeve met binnenplaats van Kunradersteen, mergel en baksteen; aan de straat twee puntgevels. Woonhuis met segmentboogvensters en rechtho ..

Winthagen 1
Voerendaal
Winthagerhof; hoeve met binnenplaats van Kunradersteen, mergel en baksteen; aan de straat twee puntgevels. Woonhuis met segmentboogvensters ..

Hoeve met open binnenplaats; van Kunradersteen

Winthagen 2
Voerendaal
Hoeve met open binnenplaats; van Kunradersteen, XIX A.

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)