Meer dan 63.000 rijksmonumenten


OLS Voorm. openbare lagere school in Wilhelminaoord

Gebouw

Oranjelaan 6
8384GE Wilhelminaoord (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1821 1873 (vernieuwd)


Beschrijving van OLS Voorm. openbare lagere school

Voormalig SCHOOLTJE der Maatschappij van Weldadigheid (1818), dat werd gebouwd in 1821 waarin ook was ondergebracht de meesterwoning. In 1873 werd het gebouw vernieuwd en later aan dubbele bewoning aangepast. Het rechthoekige gebouw is opgetrokken uit (gesausde) rode baksteen en wordt gedekt door een rieten schilddak. De lange muur wordt aan de voorzijde rechts door een steunbeer gestut; staafankers. De huidige deur- en vensteropeningen zijn voor het overgrote deel gewijzigd, oorspronkelijke plaats van deur en vensteropeningen herkenbaar in muurwerk. Gebouw behorende tot de kolonie- gebouwen van de herkenbaar in muurwerk. Gebouw behorende tot de kolonie- gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie- woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als Huis Westerbeek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37501
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het voormalige schoolgebouw van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoordoord (rijksmonument)
De nieuwe school O.B.S. De Kievitshoek Wilhelminaoordoord (geen rijksmonument)

De school van Wilhelminaoord werd in 1821 gesticht ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid.

In het begin van de 19e eeuw stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de armoedebestrijding enkele kolonies in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. In deze kolonies kregen arme gezinnen, die afkomstig waren uit het hele land, een stukje grond en een woning waardoor zij in staat gesteld werden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Later werden de landbouwkaveltjes samengevoegd en werden de kolonisten als landarbeiders ingezet op grote hoeven met circa 50 hectare grond.

Al direct na de totstandkoming van de kolonies was er behoefte aan onderwijsmogelijkheden voor de kinderen van de kolonisten. De Maatschappij van Weldadigheid had vanaf het begin een schoolplicht vanaf het 6e jaar ingevoerd. Aanvankelijk gingen de kinderen naar school in Vledder. De school in Wilhelminaoord werd in 1821 gebouwd. Ten behoeve van het onderwijs werden een onderwijzer en een zogenaamde ondermeester aangesteld. Het schoolgebouw diende tevens als woning voor de onderwijzer. Het onderwijs in de kolonies stond onder leiding van de schoolonderwijzer van Vledder, Jan Hessels van Wolda, een leerling van de Groninger hoogleraar Theodorus van Swinderen.[1] In 1824 werd Van Wolda adjunct-directeur voor het schoolonderwijs in de koloniën en gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid.[2] Het onderwijs aan de kolonistenkinderen was in de ogen van sommige critici van de Maatschappijvan Weldadigheid te uitgebreid. Dat leidde bijvoorbeeld in 1823 bij Jacob van Lennep tot de verzuchting wat het voor nut had om deze kinderen les te geven in aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en stijl, omdat ze toch voorbestemd zijn "om achter de ploeg te lopen of de schop in de hand te nemen". Het zou hen, volgens van Lennep, alleen maar ontevreden maken met hun lot en hun gedachten brengen op zaken die voor hen onnodig zijn.[3]

Het schoolgebouw deed van 1822 tot 1845 ook dienst als kerkgebouw voor de rooms-katholieke kolonisten. In 1845 kregen zij een aparte kerk in Wilhelminaoord.

Het voormalige schoolgebouw is erkend als een rijksmonument.

In de jaren 70 werd in Wilhelminaoord een nieuwe school (geen rijksmonument) gebouwd aan de Linthorst Homanstraat 24. Deze kreeg de naam O.B.S. De Kievitshoek.

Externe link


Monumenten in de buurt van OLS Voorm. openbare lagere school in Wilhelminaoord

Rustoord II

Koningin Wilhelminalaan 24
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Voormalig bejaardencentrum "Rustoord II" (1904) van de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht 1818. Thans in gebruik als: "Buitencentrum"...

Voorm. fabriek (mandenmakerij, weverij en smederij)

Koningin Wilhelminalaan 20
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Voormalige fabriek, gebouwd in 1900 als mandemakerij/weverij en uitgerust met aparte smederij, die oorspronkelijk sheddaken kende. Hoofdgebo..

Rustoord I

Koningin Wilhelminalaan 30
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Bejaardencomplex Rustoord I. Complex bejaardenwoningen, waarvan een deel in 1893 en een deel in 1895 is ontstaan. Het complex heeft een rech..

Grafmonument voor D.E. van Oosterhoudt, douairière De Sturler

op de begraafplaats aan de Oranjelaan Oranjelaan op de begraafplaats aan de Oranjelaan
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Inleiding Gietijzeren grafmonument voor Daniella Elisabeth van Oosterhoudt, douairiere De Sturler geboren den 16 october 1769, overleden de..

Hoeve Prinses Marianne 1 Hoeve Prinses Marianne

Koningin Wilhelminalaan 33
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Inleiding Boerderij gebouwd in 1913 in opdracht en naar ontwerp van de Maatschappij van Weldadigheid. De in vroege Interbellum-stijl gebouw..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)