Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rustoord I in Wilhelminaoord

Gebouw

Koningin Wilhelminalaan 30
8384GH Wilhelminaoord (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1893 (nrs. 30-38)1895 (nrs. 40-44)


Beschrijving van Rustoord I

Bejaardencomplex Rustoord I. Complex bejaardenwoningen, waarvan een deel in 1893 en een deel in 1895 is ontstaan. Het complex heeft een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken uit donkere baksteen en wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak, Het vertoont een regelmatige indeling van gepanselde houten deuren met bovenlicht en 6-ruitsschuifvensters, waarboven ontlastingsbogen met in de spaarvelden siermetselwerk. Enige onderbreking in de herhaling van deuren en vensters vormen de twee risalerende en van niet- identieke topgevels voorziene gedeelten met respectievelijk het opschrift: 18 Rustoord 93 en 18 Rustoord 95 Plint onderlangs en eenvoudige geprofileerde gootlijst bovenlangs de voorgevel; staafankers. De achterzijde vertoont een eenvoudige indeling met o.a. zesruitsvensters. Gebouw behorende tot de kolonie-gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie-woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als Huis Westerbeek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37500
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Rustoord I te Wilhelminaoordoord

Rustoord I is een voormalig bejaardentehuis in Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid.

In het begin van de 19e eeuw stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de armoedebestrijding enkele kolonies in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. In deze kolonies kregen arme gezinnen, die afkomstig waren uit het hele land, een stukje grond en een woning waardoor zij in staat gesteld werden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Later werden de landbouwkaveltjes samengevoegd en werden de kolonisten als landarbeiders ingezet op grote hoeven met circa 50 hectare grond. Voor kolonisten die niet geschikt waren voor landarbeid werden fabrieksmatige activiteiten ontplooid. Op het eind van de 19e eeuw ontstond de behoefte aan voorzieningen voor bejaarde kolonisten. Door financiële bijdragen van koningin Emma, beschermvrouwe van de Maatschappij van Weldadigheid, van de oud-majoor der cavalerie, F.H.L. van Swieten en van de filantroop P.W. Janssen kon in 1893 Rustoord I gerealiseerd worden. Hier werden acht bejaarde kolonistenechtparen gehuisvest. Door een gift van Janssen kunnen in 1904 ook Rustoord II gerealiseerd worden voor 25 alleenstaande bejaarde kolonisten.

Na de bouw van het nieuwe verzorgingshuis de Menning[1] in 1967 in Wilhelminaoord verloor Rustoord zijn functie. Rustoord I werd geheel gerenoveerd. Van acht kleine woningen werden vier appartementen gemaakt. Rustoord II werd verkocht aan de gemeente Den Haag.

Rustoord I is erkend als een rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Rustoord I in Wilhelminaoord

Rustoord II

Koningin Wilhelminalaan 24
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Voormalig bejaardencentrum "Rustoord II" (1904) van de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht 1818. Thans in gebruik als: "Buitencentrum"...

OLS Voorm. openbare lagere school

Oranjelaan 6
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Voormalig SCHOOLTJE der Maatschappij van Weldadigheid (1818), dat werd gebouwd in 1821 waarin ook was ondergebracht de meesterwoning. In 187..

Voorm. fabriek (mandenmakerij, weverij en smederij)

Koningin Wilhelminalaan 20
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Voormalige fabriek, gebouwd in 1900 als mandemakerij/weverij en uitgerust met aparte smederij, die oorspronkelijk sheddaken kende. Hoofdgebo..

Grafmonument voor D.E. van Oosterhoudt, douairière De Sturler

op de begraafplaats aan de Oranjelaan Oranjelaan op de begraafplaats aan de Oranjelaan
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Inleiding Gietijzeren grafmonument voor Daniella Elisabeth van Oosterhoudt, douairiere De Sturler geboren den 16 october 1769, overleden de..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Koningin Wilhelminalaan 49
Wilhelminaoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818), in aanleg XIX A, doch in de loop der tijd aangepast aan mo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)