Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hotel Frederiksoord in Frederiksoord

Gebouw

Majoor van Swietenlaan 20
8382CG Frederiksoord (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1766-'69 (kern) ca. 1850 (uitbr.) voor 1870 (verb.) 1956 (verb.) 1769 1766-'69 (kern) ca. 1850 (uitbr.) voor 1870 (verb.) 1956 (verb.)


Beschrijving van Hotel Frederiksoord

Hotel Frederiksoord- voormalig logement. In aanleg vroeg 19e of eind 18e eeuws gebouw (voor 1818), dat oorspronkelijk slechts begane grond en kap omvatte en dienst deed als logement. Na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in 1818, werd in het gebouw ook de Directeurswoning ondergebracht; het Logement bleef echter ook bestaan. Van het 16 traveeën tellende gebouw werd (vermoedelijk nog XIX A) het middengedeelte met een bouwlaag verhoogd. Het witgepleisterde gebouw telt nog 16 traveeen en wordt gedekt door schilddaken, belegd met blauwe pannen en is voorzien van zesruitsschuifvensters, T-vensters en twee toegangsdeuren met bovenlicht; de deur- en vensteropeningen zijn voorzien van een eenvoudige geprofileerde omlijstingen, waarvan die der zeven traveeen rechts licht getoogd zijn. De dakkapel in het rechter dakschild is een recente toevoeging. Uitsluitend het 16 traveeen tellende bouwblok is van belang. Gebouw behorende tot de kolonie- gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie- woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als huis Westerbeek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37483
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het hotel Frederiksoord in Frederiksoord anno 2009

Hotel Frederiksoord is een uit 1770 stammende Nederlandse horecagelegenheid in de Drentse plaats Frederiksoord.

Geschiedenis

Het logement + directeurswoning in 1878

Nadat in 1766 het landgoed Westerbeeksloot in handen was gekomen van Nicolaas Heloma uit het Friese Heerenveen liet deze in 1770 aan de Westerbeeksloot een tapperij bouwen. Toen de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 begon met de vestiging van een proefkolonie op deze plaats werd de tapperij omgebouwd tot een logement met een achttal kamers, waar de gasten van de Maatschappij konden logeren. Na de verbouwing die in 1821 plaatsvond werd ook de directeur van de kolonie in het logement gehuisvest. Het logement werd verhuurd aan postmeester Schuttelaar uit Steenwijk, op voorwaarde dat vier kamers ter beschikking zouden blijven voor de Permanente Commissie (= het dagelijks bestuur) van de Maatschappij van Weldadigheid. Dat de directeur hier werd gehuisvest had waarschijnlijk een strategische reden: hij kon op deze manier toezicht houden op mogelijk drankmisbruik door de kolonisten.[1] In 1885 werd het logement verkocht en kreeg het de huidige naam Hotel Frederiksoord. In de jaren 1981/1982 is het gebouw gerestaureerd.

In maart 2009 is Hotel Frederiksoord failliet gegaan. Na een leegstand van enkele maanden is de nieuwe eigenaar in juli 2009 begonnen met de renovatie van het hotel en restaurant. In september 2009 was de renovatie van het restaurant en de brasserie afgerond. Na de renovatie is het hotel met restaurant en brasserie weer open gegaan voor gasten.

De nieuwe eigenaren hebben in de zomer van 2010 de tuin opgeknapt aan de achterkant van het rijksmonumentale hotel. De tuin loopt nu vloeiend door in het Sterrebos.

Hotel Frederiksoord is erkend als rijksmonument.

In augustus 2009 heeft het dorp Frederiksoord de status van beschermd dorpsgezicht gekregen.


Monumenten in de buurt van Hotel Frederiksoord in Frederiksoord

Postkantoor

Majoor van Swietenlaan 14
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Inleiding: Markant gelegen postkantoor met dienstwoning, gebouwd omstreeks 1900 in eclectische trant (zogenoemde postkantoren gotiek met got..

Swieten Tuinbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Tuinbouwschool (Klokkenmuseum)

Majoor van Swietenlaan 17
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Voormalige Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, thans Klokkenmuseum. Gebouw op rechthoekige plattegrond, in 1884 gesticht als G. A. va..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 9
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818), in aanleg XIX A, doch in de loop der tijd aangepast aan mo..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 7
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818), in aanleg XIX A, doch in de koop der tijd aangepast aan mo..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 5
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818); in aanleg XIX A, doch in de loop der tijd aangepast aan mo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)