Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Swieten Tuinbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Tuinbouwschool (Klokkenmuseum) in Frederiksoord

Gebouw

Majoor van Swietenlaan 17
8382CE Frederiksoord (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1884-'85 1888 (uitbr.) 1902 (uitbr.) vroege 20e eeuw (serre) 1937 (uitbr.) 1885 1884-'85 1888 (uitbr.) 1902 (uitbr.) vroege 20e eeuw (serre) 1937 (uitbr.)
Architect: G.J. Boswinkel Boswinkel 1885 G.J. Boswinkel


Beschrijving van Swieten Tuinbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Tuinbouwschool (Klokkenmuseum)

Voormalige Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, thans Klokkenmuseum. Gebouw op rechthoekige plattegrond, in 1884 gesticht als G. A. van Swieten Tuinbouwschool; geopend in 1885. Ontwerp: G.J.Boswinkel, toenmalige opzichter van de gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Van het gebouw werd in 1888 het voorhuis met een verdieping verhoogd. De serre is een vroeg 20e eeuwse toevoeging. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen, verlevendigd met lichtgeschilderde geprofileerde natuurstenen lijsten en enig siermetselwerk. Symmetrische indeling door een omlijste centrale dubbele gepaneelde deur met bovenlicht. Te linker en te rechterzijde van de ingang een medaillon met respectievelijk opschrift en wapen. Boven de zesruitsschuifvensters ontlastingsbogen met natuurstenen sluitsteen en siermetselwerk in de spaarvelden. Langs de dakvoet geprofileerde houten gootlijst met tandlijst. Het geheel wordt gedekt door een met ongeglazuurde blauwgrijze kruispannen belegd schilddak waarin dakkapel met wangen, fronton en naald. De uitbouw op het een laag tellende gedeelte is van later datum en niet van belang. Gebouw behorende tot de kolonie-gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie-woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als Huis Westerbeek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37482
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gebouw van de voormalige Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool aan de Majoor van Swietenlaan in Frederiksoord

De Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool is de voormalige tuinbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

Geschiedenis

Op 1 augustus 1881 overleed in Den Haag de twintigjarige Gerard Adriaan van Swieten, zoon van de oud-majoor der cavalerie Frederic Henri Louis van Swieten en Anna Elisabeth Groesbeek. De in Delft woonachtige vader, die weduwnaar was, besloot om al bij leven[1] zijn vermogen te legateren aan een filantropisch doel. Hij koos voor de Maatschappij van Weldadigheid. De voorwaarde die hij stelde, was dat de naam van zijn zoon verbonden zou worden aan een door de Maatschappij van Weldadigheid op te richten school. Hij was geporteerd voor het stichten van een school op het gebied van het land- en tuinbouwonderwijs.

Gebouw van de voormalige Gerard Adriaan van Swieten Boschbouwschool aan de Koningin Wilhelminalaan in Frederiksoord

Met behulp van deze bijdrage was de Maatschappij van Weldadigheid in staat om in 1884 de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te stichten. Deze tuinbouwschool werd gehuisvest in een pand aan een laan die, naar de schenker, de Majoor van Swietenlaan werd genoemd. De eerste directeur werd Arthur Carolus Ide[2], zoon van de directeur van de tuinbouwschool in het Belgische Ruiselede, Carolus Ide. Deze school zou volgens Van Swieten als voorbeeld voor de school in Frederiksoord dienen te fungeren. In 1887 werd er nog een tweede school gesticht aan de Koningin Wilhelminalaan. Dit gebouw was bestemd voor de opleiding in de bosbouw en deed tevens dienst als directeurswoning. Na beëindiging van de rijksfinanciering in 1902 voor dit deel van het landbouwonderwijs werd het gebouw het hoofdkantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij besloot in 1975 om het hoofdkantoor te verplaatsen naar het nabijgelegen Huis Westerbeek.

De Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool aan de Majoor van Swietenlaan richtte zich aanvankelijk op de opleiding van de zonen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. De doelstelling werd gaandeweg verbreed tot een middelbare beroepsopleiding in de tuinbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd in G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool. De leerlingen waren afkomstig uit het hele land. De tuinhazen, zoals de leerlingen gekscherend werden genoemd, volgden een driejarige opleiding en waren merendeels in de kost bij bewoners van Frederiksoord en omstreken. In 1990 werd de school onderdeel van het Agrarische Opleidingscentra FMW (Frederiksoord, Meppel, Wolvega). Vanaf 1994 is de school onderdeel van het AOC Terra (in Groningen, Friesland en Drenthe). De vestiging in Frederiksoord werd gesloten en het onderwijs werd verplaatst naar Meppel. In 2009 werd gevierd dat 125 jaar daarvoor het groene onderwijs was begonnen aan de Gerard Adriaan van Swieten Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord.

Het voormalige schoolgebouw aan de Majoor van Swietenlaan is nu in particulier bezit.

Locaties

Externe links


Monumenten in de buurt van Swieten Tuinbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Tuinbouwschool (Klokkenmuseum) in Frederiksoord

Hotel Frederiksoord

Majoor van Swietenlaan 20
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Hotel Frederiksoord- voormalig logement. In aanleg vroeg 19e of eind 18e eeuws gebouw (voor 1818), dat oorspronkelijk slechts begane grond e..

Postkantoor

Majoor van Swietenlaan 14
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Inleiding: Markant gelegen postkantoor met dienstwoning, gebouwd omstreeks 1900 in eclectische trant (zogenoemde postkantoren gotiek met got..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 9
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818), in aanleg XIX A, doch in de loop der tijd aangepast aan mo..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 7
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818), in aanleg XIX A, doch in de koop der tijd aangepast aan mo..

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 5
Frederiksoord (Gemeente Westerveld)
Kenmerkende KOLONIE-WONING van de Maatschappij van Weldadigheid (opgericht 1818); in aanleg XIX A, doch in de loop der tijd aangepast aan mo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)