Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landweer: Jammerdaalse Heide in Venlo

Militair Object

middeleeuwse grens en verdedigingswallen a/d Vindelschedijk
5900AA Venlo
Limburg

Bouwjaar: 1550


Beschrijving van Landweer: Jammerdaalse Heide

Landweer; overblijfselen van middeleeuwse grens- en verdedigingswallen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 37203
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Een van de landweren, op perceel F.1758 en 1759

In de gemeente Venlo hebben verscheidene landweren gelegen. Deze bevonden zich op de Groote Heide, de Jammerdaalse Heide en bij Blerick. Aan het einde van de veertiende eeuw wordt er melding gemaakt van een landweer die de stad Venlo zou omringen.[1]

Groote Heide en Venloër Heide

Op de Groote Heide en Venloër Heide heeft er een dubbele landweer gelegen die dateert van rond 1450. In 1444 zou men begonnen zijn met de aanleg van de werken.[1] Deze landweer vormde oorspronkelijk een verdedigingslinie vanaf de kruising Stalbergweg-Waterleidingsingel langs de oude weg in oostelijke richting naar Kasteel Krieckenbeck. Het voor de wallen liggende gebied was het heideterrein dat gemeenschappelijk beheerd werd. Hier stak men plaggen en liet men het vee onbeheerd weiden. De wallen gaven bescherming tegen plundering door soldaten en andere bewoners van het gebied en tevens hebben ze wellicht ook bescherming gegeven aan het handelsverkeer tussen Venlo en Krieckenbeck.[2] De "dobbelde landweer" van Venlo naar Krieckenbeck is op een zeventiende-eeuwse grenskaart duidelijk aangegeven.[3]

De restanten die nu nog op de Groote Heide te vinden zijn stammen uit de 15e eeuw. Delen die thans nog bestaan betreft stukken van de noordwal met een lengte van 500 meter en stukken van de zuidwal met een lengte van ongeveer 200 meter. Tussen de twee wallen zit ongeveer 40 meter afstand.[2] Langs de Hinsbeckerweg zijn resten van deze wallen nog zichtbaar.[3]

De restanten van de landweren op de Groote Heide en Venloër Heide zijn rijksmonument.[4]

Jammerdaalse Heide

Op de Jammerdaalse Heide ligt er een Romeinse weg weg waarlangs een middeleeuwse landweer gelegen is. Op enkele plaatsen zijn daarvan nog restanten zichtbaar.[5] Het restant van de landweer op de Jammerdaalse Heide is rijksmonument.[6]

Blerick

In de tweede helft van de 19e eeuw werden in Blerick twee landweren aangetroffen, waarvan tegenwoordig vrijwel niets meer rest. De ene landweer was aan de noordzijde van de spoorlijn Venlo - Eindhoven gesitueerd, ter hoogte van Knooppunt Zaarderheiken. De andere landweer liep van de Blerickse Bergen in een halve cirkel achter Kockerse en ten noorden van het Koelbroek naar de natuurlijke heuvels van het oostelijk deel van de Blerickse Heide.[7]

Zie ookMonumenten in de buurt van Landweer: Jammerdaalse Heide in Venlo

Terrein waarin zes grafheuvels

-
Venlo
Terrein waarin 6 grafheuvels. Datering: IJzertijd.

Smalspoortunnel

Egypte 8
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Meest zuidelijk gelegen SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, onderlangs gekruist door een vrijwel haaks erop gesitueerd, onverhard ACCE..

Smalspoortunnel

Egypte 8
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Middelste SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, gekruist door een vrij bochtig, onderdoorlopend ACCESPAD. Over het viaduct liep oorspro..

Smalspoortunnel

Egypte 8
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Meest noordelijke SMALSPOORVIADUCT annex TUNNEL, onderlangs gekruist door een vrijwel kaarsrecht ACCESPAD, dat nagenoeg bij de w..

Terrein waarin grafheuvel: Generaalsheuvel

-
Venlo
Terrein waarin grafheuvel. Datering: IJzertijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf alsmede een..

Kaart & Routeplanner

Route naar Landweer: Jammerdaalse Heide in Venlo