Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis met verdieping en tentdak, opgetrokken met Andreaskruizen in Vijlen

Boerderij

Cottessen 5
6294NE Vijlen (gemeente Vaals)
Limburg

Bouwjaar: 16e eeuw

Top 100 monument

Vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis met verdieping en tentdak, opgetrokken met Andreaskruizen

Cottessen, Kothauserstraat 5: deze vakwerkhoeve bestaat uit een woonhuis met verdieping onder schilddak, in oorsprong daterend uit de l6e eeuw, en een haakvormig bedrijfsgedeelte, eveneens uitgevoerd in vakwerk en daterend uit de 18e eeuw. Deze bouwwerken zijn zo gesitueerd dat naar de langslopende, holle weg een open binnenplaats is ontstaan. Het woonhuis is thans zes balkvakken diep (oorspronkelijk vier) en is in het midden gescheiden door een mergelmuur waarin ter weerszijden, op beide bouwlagen, een schouw is aangebracht. Op de begane grond is rechts van de schoorsteen een oude nis aanwezig en ook op de verdieping is een oude nis, links van de schoorsteen in de muur uitgespaard. in de buitenste balkvakken van de oorspronkelijk vier balkvakken tellende woning zijn op de verdieping zogeheten Andreaskruizen in de buitenmuur aangebracht ter versteviging van de vakwerkconstructie. In dit oorspronkelijke gedeelte is geen kelder aangetroffen. De moerbalken op de verdieping zijn ondersteund door een korbeelconstructie die is voorzien van snijwerk. Op de begane grond zijn enkelvoudige vensters aangebracht, terwijl de twee middenvakken op de verdieping twee kruiskozijnen bezitten. Later is het woongedeelte met een vak naar de straatzijde uitgebreid en voorzien van een in mergel overwelfde kelder. De straatzijde van de begane grond is opgetrokken in breuksteen en verder in vakwerk. De hofzijde heeft op de begane grond een enkelvoudig kozijn en op de verdieping een kloosterkozijn. Het woonhuis is later nog eens met een vak verlengd, naar de achterzijde, waarbij (na verdeling van het huis), een kelder werd aangelegd die is voorzien van troggewelfjes tussen stalen balken. De schuur uit de l8e eeuw, vroeger met koestal aan de zuidoostkant van de hof en de langgerekte voormalige stalvleugel aan de noordoostkant die daarop aansluit, zijn opgetrokken uit vakwerk met breukstenen onderbouw en afgedekt met zadeldaken. De schuur heeft aan de veldzijde een uitbouw onder een doorgetrokken dakschild. Aan de korte noordoostkant van de schuur bevindt zich een wagenschop. Oorspronkelijk bestond de schuur uit vijf vakken, maar werd later uitgebreid naar achter het woonhuis liggende schuur, die weer bestaat uit zes vakken. De hoeve is in het midden van de jaren `70 ingrijpend gerestaureerd, waarbij het complex tot vakantie-appartementen werd ingericht. De onderbouw is samengesteld uit veldkeien, cottesser-steen en bevat af en toe latere baksteenreparaties. In typologisch opzicht is deze hoeve een goede representant van vakwerkbouw en regionale bouw. Vele vakwerkboerderijen zijn inmiddels verloren gegaan door zeer rigoreuze verbouwingen waardoor van authenticiteitswaarde geen sprake meer kan zijn. In oorsprong was vakwerkbouw een teken van eenvoud; het gebouw werd opgetrokken uit locale materialen (in dit geval hout uit het Vijlenbos) en gebouwd volgens de regionale traditie. Het complex aan de Kothauserstraat 5 is een van de weinige redelijk goed bewaard gebleven van vakwerkbouw in Nederland; het beschikt over de oude perceelindeling en is gelegen op een landschappelijke glooiing temidden van landbouwvelden. Het pand heeft de oorspronkelijke grondvormen en ruimte schikking grotendeels gehandhaafd en bezit nog verschillende oude onderdelen, zodat de oorspronkelijke agrarische functie direct herkenbaar is. Deze elementen tezamen verlenen aan de hoeve een bijzondere cultuurhistorische waarde.

Beschrijving van Vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis met verdieping en tentdak, opgetrokken met Andreaskruizen

Hoeve: bestaande uit een woonhuis met verdieping en tentdak, opgetrokken uit vakwerk met Andreaskruizen, XVI. Verder een haakvormig bedrijfsgedeelte van vakwerk, XVIII. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 36653
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Cottessen 5
Vaals-Cottessen 5 (2).JPG
Locatie Cottessen
Oorspr. functie boerderij
Start bouw 16e eeuw
Verbouwing 1975, restauratie tot originele staat van voor 1970, 2013
Status Gestaureerd
Bouwstijl vakwerk
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 36653
Lijst van rijksmonumenten in Cottessen
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Cottessen 5 is een vakwerkboerderij in de buurtschap Cottessen in de Nederlandse provincie Limburg. Het woongedeelte van de boerderij is gebouwd in de 16e eeuw en wordt gekenmerkt door de opbouw met andreaskruizen. Naast het woongedeelte staat een bedrijfsgedeelte uit de 18e eeuw. Het pand is een rijksmonument en staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.


Monumenten in de buurt van Vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis met verdieping en tentdak, opgetrokken met Andreaskruizen in Vijlen

Vakwerkboerenhuis

Cottessen 4
Vijlen (Gemeente Vaals)
Boerenhuis van vakwerk.

Vakwerkoeve bestaande uit een woonhuis met verdieping en zadeldak en drie losstaande bedrijfsgebouwen

Cottessen 3
Vijlen (Gemeente Vaals)
Hoeve, bestaande uit een woonhuis met verdieping en zadeldak en drie losstaande bedrijfsgebouwen; alles van vakwerk, XVIII.

Vakwerkhoeve met open binnenplaats en schuur

Cottessen 6
Vijlen (Gemeente Vaals)
Hoeve met open binnenplaats. Woonhuis beneden van breuksteen met bovenverdieping van vakwerk, afgedekt door een zadeldak met geschoord overs..

Hoeve van vakwerk en breuksteen.

Cottessen 1
Vijlen (Gemeente Vaals)
Hoeve van vakwerk en breuksteen.

Hoeve Termoere: Vakwerkhuis met zijgevel van kolenzandsteen

Cottessen 8
Vijlen (Gemeente Vaals)
Vakwerkhuis met zijgevel van kolenzandsteen, XVIII.

Kaart & Routeplanner


Foto's (24)

Alle 24 foto's weergeven