Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderijcomplex bestaande uit een vermoedelijk in oorsprong laat 17e-eeuwse of vroeg 18de-eeuwse t-huisboerderij met bijschuur, een vrijstaande vloedschuur en een dubbele schuurberg in Wadenoijen

Boerderij

Vergardeweg 23
4014MX Wadenoijen (gemeente Tiel)
Gelderland

Bouwjaar: 18e eeuw 1700 18e eeuw


Beschrijving van Boerderijcomplex bestaande uit een vermoedelijk in oorsprong laat 17e-eeuwse of vroeg 18de-eeuwse t-huisboerderij met bijschuur, een vrijstaande vloedschuur en een dubbele schuurberg

INLEIDING Boerderijcomplex bestaande uit een vermoedelijk in oorsprong laat 17de-eeuwse of vroeg 18de-eeuwse T-huisboerderij met bijschuur, een vrijstaande vloedschuur en een dubbele schuurberg uit ca. 1770, gelegen in de Tielerwaard. OMSCHRIJVING De in diverse bouwfasen gebouwde T-huisboerderij behoort tot het driebeukige halletype met open middenlangsdeel en heeft een dwars uitgebouwd voorhuis -hetgeen kenmerkend is voor het rivierengebied- en een royaal overstek aan de achterzijde -hetgeen specifiek kenmerkend is voor de Tielerwaard-. Het onderkelderde voorhuis dateert vermoedelijk in oorsprong uit de late 17de- of vroeg-18de eeuw en kreeg in de tweede helft van de 19de eeuw zijn huidige gedaante, waarbij de kap in deze periode van Philibert-spanten werd voorzien. De gevels zijn ondermeer voorzien van meerruitsschuifvensters en entrees. De vensters van de regelmatig ingedeelde voorgevel zijn voorzien van luiken en op de verdieping (graanzolder) zitten lage drie-ruitsvensters. Het voorhuis wordt overkapt door een met oud-Hollandse pannen gedekt schilddak en heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Het achterhuis of schuurgedeelte wordt overkapt door een, deels met riet en deels met oud-Hollandse pannen gedekt schilddak dat aan de achterzijde voorzien is van een royaal overstek. Het achterhuis werd aan het einde van de 18de- of het begin van de 19de eeuw voorzien van een (wellicht herbruikte) ankerbalkgebintconstructie. Omstreeks 1900 werd het voormalige bakhuisje uitgebouwd tot de tegen de boerderij liggende bijschuur. Deze bijschuur is voorzien van een met riet gedekt zadeldak met wolfeinden. De gevels zijn voorzien van stalramen, twee entrees en een luik in de topgevel. In de schuur bevinden zich restanten van een karnmolen en een waterfornuis. De vrijstaande en wat verhoogde vloedschuur uit ca. 1770 op rechthoekige grondslag wordt overkapt door een met riet gedekt schilddak met wo lfeinden, dat aan de voorzijde een royaal overstek heeft. De gevels zijn ondermeer voorzien van (stal)vensters, luiken en staldeuren. De (thans -1997- in zeer slechte staat verkerende) vermoedelijk omstreeks 1770 gebouwde dubbele schuurberg, bestaat uit twee vierroedige bergen, beide voorzien van met riet gedekte tentdaken. De schuurberg heeft een gedeeltelijk uitgebouwde, één bouwlaag hoge schuur die uit horizontale houten delen is opgetrokken. WAARDERING Boerderijcomplex in architectuur- en bouwhistorisch opzicht van algemeen belang: -vanwege het hoofdgebouw dat vermoedelijk een laat-17de- of vroeg 18de-eeuwse oorsprong kent en daarna diverse keren verbouwd werd ter modernisering van de bedrijfsvoering -vanwege de vermoedelijk uit ca. 1770 daterende dubbele vierroedige schuurberg en vloedschuur -als zijnde een typerend voorbeeld van traditionele agrarische bebouwing in de Tielerwaard -vanwege de onderlinge samenhang van de complexonderdelen (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 35628
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderijcomplex bestaande uit een vermoedelijk in oorsprong laat 17e-eeuwse of vroeg 18de-eeuwse t-huisboerderij met bijschuur, een vrijstaande vloedschuur en een dubbele schuurberg in Wadenoijen

Boerderij op T-vormige plattegrond

Lingedijk 119
Wadenoijen (Gemeente Tiel)
Boerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw op T-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een lage verdieping en een rieten schilddak. Rech..

Gepleisterde boerderij, woonhuis en stal vormen een T-vormige plattegrond

Bredestraat 8
Wadenoijen (Gemeente Tiel)
Gepleisterde boerderij uit de eerste helft 19e eeuw, woonhuis en stal vormen een T-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een rieten schild..

Boerderij op T-vormige grondplan

Lingedijk 30
Wadenoijen (Gemeente Tiel)
Boerderij op T-vormige grondplan, eerste helft 19e eeuw. Het woonhuis heeft links een opkamer, een lage verdieping en een bewerkte daklijst...

'De prinkel'

Lingedijk 32
Wadenoijen (Gemeente Tiel)
"De Prinkel". Boerderij op T-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een lage verdieping, een schilddak, gedekt met pannen, links naast de d..

Gepleisterde boerderij op T-vormige plattegrond

Lingedijk 97
Wadenoijen (Gemeente Tiel)
Gepleisterde boerderij op T-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een lage verdieping, een pannen schilddak en in de linkerzijgevel jaarta..

Kaart & Routeplanner