Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Begraafplaats "Ter Navolging" in Tiel

Graf Begraafplaats

Lingedijk
4000AA Tiel
Gelderland

Bouwjaar: 1786


Beschrijving van Begraafplaats "Ter Navolging"

Begraafplaats "Ter Navolging". Eerste "buitenkerkhof" in Nederland, gesticht in 1786. Aan de Lingedijk twee gecementeerde, bakstenen hekpijlers, met hoofdgestellen, waarop siervazen. Op de pijlers het opschrift "Ter Navolging", tussen de pijlers een houten banderolle, waarop: "De mensenliefde door 't gezond verstand verlicht heeft deze" begraafplaats tot een voorbeeld hier gesticht. Anno 1786". Eenvoudig ijzeren hek tussen pijlers. Op de met geboomte beplante begraafplaats liggen ondermeer grafzerken uit 1557 (herbezigd in 1670), 1594 en 1790. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 35582
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Ter Navolging (Tiel)
De toegangspoort van de begraafplaats
De toegangspoort van de begraafplaats
Plaats Tiel
Ligging 51° 53′ NB, 5° 26′ OL
Gesticht in 1786
Uitbreiding(en) 1858-1859
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  35582
In gebruik  1786-heden
Architectuur en landschap
Architect(en)  Karel Georg Zocher (1858)
Aanleg  Landschappelijk, zeer open
Diversen
Eigenaar  Gemeente Tiel
Beheer  Gemeente Tiel,
Stichting Ter Navolging Tiel
Toegankelijkheid  Vrije toegang
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Ter Navolging is een begraafplaats in Tiel, gesticht in 1786 en gelegen aan de Lingedijk. Het is na Ter Navolging in Scheveningen uit 1778, de begraafplaats in Oud-Zuilen uit 1781 en de begraafplaats Nabij de Kapel in 't Zand in Roermond uit 1785, de oudste niet-joodse begraafplaats in Nederland die buiten de stadsmuren werd aangelegd.[bron?] Ter Navolging is een rijksmonument. Nadat er sinds 1986 alleen nog bijzettingen in bestaande graven waren toegestaan worden er vanaf 2015 weer nieuwe (urnen)graven uitgegeven en heeft het zuidelijke deel de bestemming strooiveld.

Historie

Mr J.D. van Leeuwen (1737-1817)

In 1785 nam de Tielse jurist en belastingontvanger Johannes Diederik van Leeuwen deel aan een uitgeschreven prijsvraag van het Zeeuws genootschap der wetenschappen. Doel van de prijsvraag was het zoeken van een oplossing voor de problemen die men ervoer bij het begraven binnen de kerk en de stadsgrenzen. De vraagstelling van de prijsvraag luidde: "Dewyl de schadelijkheid der begravenissen, binnen de Steden en Kerken, ten vollen beweezen en vry algemeen erkend is: welke zyn de verschillende redenen, dat die nadeelige gewoonte in deeze Republiek blyft stand grypen; en welke zyn de beste middelen, om dezelve te doen ophouden?".

Zicht op de graven

In de tweede helft van de 18e eeuw werd het aloude gebruik van begraven in de kerk of in de steden steeds kritischer bekeken. De vieze geuren die dit veroorzaakte binnen het kerkgebouw werden verondersteld de oorzaak te zijn van allerlei ziektes. Van Leeuwen stelde in zijn inzending voor een begraafplaats geheel buiten te stadsmuren in te richten, een voor die tijd zeer vernieuwend idee. Met zijn betoog verdiende hij de 'Gouden Eerprys'.

Op 6 september 1785 richtte hij, met het oog op een verdere uitvoering van dit plan, het Begraafgenootschap Ter Navolging op. Het verzoek om een begraafplaats buiten te stad te mogen aanleggen werd op 9 november 1785 aan de magistraat van Tiel gericht. Rond die tijd stelde hij met kerkmeester H.J. van Galen en schepen H. Dijckmeester een conceptverordening en een lijst met voorwaarden en tarieven op. De magistraat reageerde op 29 maart 1786 positief op dit voorstel, waarna het genootschap op 5 mei 1786 aan de Culemborgse Zandweg (de huidige Stationsweg) een terrein aankocht en inrichtte als begraafplaats. Op 30 december 1786 werd Wilhelmina Claszen als eerste op dit nieuwe terrein begraven.

De begraafplaats draagt sinds de opening in 1786 de naam 'Ter Navolging'. Boven de toegangspoort staat de spreuk: 'De menschenliefde door 't gezond verstand verlicht, heeft deez begraafplaats tot een voorbeeld hier gesticht.'

Mensen begraven op Ter Navolging


Gouden Terebinth

De stichting Ter Navolging Tiel ontving in 2018 de Gouden Terebinth voor haar inzet voor het behoud van historische begraafplaatsen. Aan de prijs zijn een wisseltrofee en een bedrag van € 1000 verbonden. Tijdens het op 6 september 2018 ter gelegenheid van het 4e Lustrum van de Stichting Ter Navolging Tiel gehouden Symposium werd aan haar de Erfgoedprijs OKT 2018 uitgereikt. [1]


Monumenten in de buurt van Begraafplaats "Ter Navolging" in Tiel

R.K. begraafplaats

J.D. van Leeuwenstraat
Tiel
Rooms Katholieke Begraafplaats, gesticht in 1836. Aan de straat een smeedijzeren toegangshek met opschrift: "Zalig zijn de dooden die in den..

woonhuis

Burgemeester Meslaan 1
Tiel
Inleiding Vrijstaande VILLA gebouwd in 1898 (gevelsteen voorgevel) naar ontwerp van een onbekende architect in Neo-Renaissancestijl. De vil..

Joodse begraafplaats

Voor de Kijkuit 7
Tiel
Omschrijving onderdeel A De BEGRAAFPLAATS omvat twee rechthoekige grafvelden die elkaar in een rechte hoek raken over een lengte van enkele ..

Metaarhuisje

Voor de Kijkuit 7
Tiel
Omschrijving onderdeel B Het rechthoekige METAARHUISJE is afgedekt met een zadeldak tussen twee tuitgevels. De schilden zijn belegd met gesm..

Pannenhuys

Mr. Troelstrastraat 1
Tiel
Inleiding Vrijstaand WOONHUIS `Pannenhuys' gelegen op de hoek van de Beatrixlaan en de Mr. Troelstrastraat in een uitbreidingswijk uit het ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)