Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ursuskerk in Termunten

Kerkelijk Gebouw

Petrus Muntinghepad 4
9947PK Termunten (gemeente Delfzijl)
Groningen

Bouwjaar: oorspr. mog. 12e eeuw 1250-1275 (herb.) 16e en 17e eeuw (verb.) 19e eeuw (verb., dakruiter) 1951 (rest., geveltoren)
Architect: A.R. Wittop Koning en R. Offringa (1951)


Beschrijving van Ursuskerk

Herv.Kerk op verhoogd kerkhof. De kerk wordt gevormd door een koor en de kruising van een dertiende eeuwse kruiskerk waarin oudere resten verwerkt zijn. Rijk met nissen versierd muurwerk, dat op vensterhoogte een pseudotriforium vertoont, karakteristiek kenmerk van de Groninger romano-gotiek. Eenklaviers mechanisch orgel, gemaakt door N.A.G. Lohman in 1864. Afkomstig uit de doopsgezinde kerk te Noordbroek. In 1999 aangekocht door de hervormde gemeente Woldendorp, Termunten en Borgsweer. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 35003
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Ursuskerk
Ursuskerk van Termunten
Ursuskerk van Termunten
Plaats Termunten
Gebouwd in 1275
Gewijd aan Heilige Ursus
Monumentnummer  35003
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Ursuskerk is een romanogotische kerk in Termunten in de Groninger gemeente Delfzijl.[1]

Naam

Mogelijk is de kerk gewijd aan de soldatenheilige Ursus van Solothurn (3e eeuw) en een onbekende heilige, wellicht Cyprianus of Kilianus. Een zegelafdruk uit 1347 toont een krijgsman en een bisschop, ieder met een zwaard in de hand, en het onvolledige randschrift ...IANI ET VRSI PATRONORUM MTNENSIV. Of dit het zegel van Groot- dan wel van Klein-Termunten of van beide dorpen samen was, is onduidelijk. Het latere kerspelzegel van Termunten (onder andere bewaard in een afdruk uit 1609) nam alleen de afbeelding van de bisschop over en verbond die vermoedelijk ten onrechte met het opschrift SIGILUM MVNTERNAE SVRSVS.

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis is onderzocht door de archeoloog Albert van Giffen. De kerk werd gebouwd in de tweede helft van de dertiende eeuw op de plaats van een oudere tufstenen voorganger. De huidige kerk vormt een restant van wat eens een grote kruiskerk is geweest. Wat resteert zijn het priesterkoor en de vieringtravee. De dwarsarmen werden afgebroken aan het eind van de 16e eeuw en het schip in de 17e eeuw. Het Grijsemonnikenklooster, bij Baamsum, werd in 1569 geplunderd en in brand gestoken door watergeuzen. In 1570 verlieten de monniken het klooster en in 1594 werd het afgebroken.

Bij de kerk stond een middeleeuwse vrijstaande toren die in de 19e eeuw instortte, waarop in dezelfde eeuw een dakruiter werd geplaatst op de kerk. De luidklok uit 1796 werd in 1943 in beslag genomen door de Duitse bezetters en werd na de oorlog vervangen door een nieuwe klok. De kerk werd in april 1945 geraakt door lichtspoormunitie van de Duitse 'Batterie Termunten' bij Fiemel. Daarop ontstond een grote brand waarbij dak, dakruiter, de oude gewelven met schilderingen, het orgel en meubilair in vlammen opgingen. In hetzelfde jaar werd opdracht gegeven tot het herstel van de kerk, dat duurde van 1948 tot 1951. Hierbij werd een toren aan de kerk vastgebouwd.[2]

In de kerk staat een romaans doopvont uit de twaalfde eeuw.

De kerk was de parochiekerk van het dorp Groot-Termunten. Op de nabijgelegen wierde van Klein- of Lutke-Termunten stond een tweede tufstenen kerk, die omstreeks 1574 is afgebroken. Dit was de oudste dorpskerk, die wellicht nog een houten voorganger heeft gehad.

Orgel

Bij de grote brand van 1945 was ook het monumentale kerkorgel van de Groninger orgelbouwer Matthias Amoor uit 1739 verloren gegaan. Daarna had de Ursuskerk 65 jaar lang geen orgel, totdat in 2010 een instrument werd geplaatst dat in 1866 is gebouwd door Nikolaas Anthonie Gerhard Lohman (1834-1871), de laatste van vier generaties van belangrijke orgelmakers uit de familie Lohman. Dit orgel had hij oorspronkelijk gebouwd voor de Doopsgezinde Kerk in Nieuw-Scheemda. Na de sluiting daarvan verhuisde het in 1921 naar de Doopsgezinde kerk in Noordbroek. Toen ook die gesloten werd ontfermden particulieren zich over het instrument en sloegen het op. Daardoor kon het vanaf 2007 worden gerestaureerd en in 2010 in de Ursuskerk in Termunten in gebruik worden genomen.[3][4]

Fotogalerij

Trivia

  • De vroegere gemeente Termunten heeft geprobeerd de heilige Ursus in het gemeentewapen opgenomen te krijgen. De burgemeester droeg in die tijd een ambtsketen met het zegel van het kerspel Termunten en niet met een afbeelding van het gemeentewapen.[5]
  • Over deze kerk maakte Fons van Wanroij een gedicht bij een schilderij van Geert Schreuder, waarvan hier één strofe:
"Dat is genoeg voor mij
en ook voor dit kerkje aan zee,
eenzaam overgebleven schip,
het kon zich maar amper staande,
houden. Elementen zwijgen nooit,
hoor het aanwaaien van de angst."

Fragment van: Termunten Kerkje aan zee[6]

Zie ook


Monumenten in de buurt van Ursuskerk in Termunten

Gemaal Cremer

Mello Coendersbuurt 1
Termunterzijl (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving Het één verdieping hoge BOEZEMGEMAAL (1930/1931) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruine baksteen en wordt gede..

Nieuwe Sluis

Mello Coendersbuurt 1
Termunterzijl (Gemeente Delfzijl)
SCHUTSLUIS (1870/1906) bestaande uit een BUITENSLUISHOOFD, een BENEDENSLUISHOOFD en een SCHUTKOLK. Het BUITENSLUISHOOFD heeft bakstenen slu..

Brandstoftank

Mello Coendersbuurt 1
Termunterzijl (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving Cilindervormige BRANDSTOFTANK (1930/1931) onder puntdak opgetrokken in geklonken plaatstaal; leuningen van ijzeren T- en buisp..

Spuisluis

Mello Coendersbuurt 1
Termunterzijl (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving De SPUISLUIS (1906) heeft bakstenen wanden waartussen een bakstenen pijler, alle afgezet met natuurstenen dekstenen; plaatstal..

Douanehuisje

Mello Coendersbuurt 1
Termunterzijl (Gemeente Delfzijl)
Omschrijving DOUANEHUISJE (1900/1910) op rechthoekige plattegrond heeft beschoten wanden op een betonnen trasraam en wordt gedekt door een ..

Kaart & Routeplanner