Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kempische toren, rijk gedetailleerde twee geledingen en een ingesnoerde achtzijdige naaldspits in Stolwijk

Kerkelijk Gebouw

Achter de Kerk 3
2821AP Stolwijk (gemeente Vlist)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1947-1948 (kerk) vroeg 16e eeuw (toren)
Architect: G. en T. Hoogevest


Beschrijving van Kempische toren, rijk gedetailleerde twee geledingen en een ingesnoerde achtzijdige naaldspits

Tegen de westkant van de in 1947-1948 opnieuw opgetrokken kerk staat een rijk gedetailleerde vroeg 16de- eeuwse Kempische toren van twee geledingen en een ingesnoerde achtzijdige naaldspits. Het torenlichaam dateert, volgens een slecht leesbare jaartalsteen, uit 1501. De huidige spits, voor het eerst vervangen na een storm van 1717, dagtekent van na een brand in 1867. Door het verzakken van de toren zijn in 1947 zware steunberen aangebracht aan de zuid- en oostzijde. Het rode baksteenwerk van de toren is geleed door speklagen van Gobertangesteen. Over de hoogte van de eerste geleding lopen haakse steunberen, die na de tweede versnijding verlevendigd zijn met slanke driehoekige pinakels met driepas-casementen, hogels en kruisbloemen. De toegang aan de westkant is gevat in een hoge geprofileerde spitsboog. De dagkanten bestaan uit zandsteenblokken. Op een der blokken aan de rechterkant van het portaal staat het (thans vrijwel onleesbare) jaartal 1501. In ieder gevelvlak twee diepe nissen met traceerwerk. Aan de oostkant zijn de (gedichte) nissen vrijwel geheel achter de kerkkap verdwenen. De tweede geleding eindigt met een spitsboogfries op kraagsteentjes. In de gevelvlakken zitten drie diepe nissen. Het torenportaal heeft aan de noord- en de zuidzijde banken tussen de pijlers van het gewelf. De basementen van de hoekpijlers zijn van zandsteen. Het hele torenlichaam is van binnen met een betonskelet bekleed. Mechanisch torenuurwerk van J. van de Kerkhof, later voorzien van elektrische opwinding. Toren van belang uit een oogpunt van architectuurhistorie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 34911
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Achtkantige naaldspits op de Sloterkerk in Sloten
Vierkantige, ingesnoerde naalden op de Lutheraanse Dom van Växjö, Zweden
Spits van de Verlosserskerk in Kopenhagen, met uitwendige trap

Een naaldspits is een torenspits die heel steil is en een hoek maakt van meer dan 70 graden. Vrij veel daarvan zijn ingesnoerde spitsen. Naaldspitsen zijn meestal achtkantig van vorm, maar kunnen soms ook vier, zes, twaalf of meer dakvlakken hebben. Ook ronde naaldspitsen en vrije vormen komen voor, bijvoorbeeld gedraaid.

Naald

Als een bouwwerk of deel daarvan grotendeels spits toeloopt, wordt het een naald genoemd, bijvoorbeeld de Naald van Dublin en de drie Naalden van Cleopatra.

Steentijd

In de archeologie wordt de term spits gebruikt voor stenen werktuigen om te snijden, steken of schrapen. Is zo'n werktuig smal en dun, dan wordt het een naaldspits genoemd.

Stoepa met ronde spits in Colombo, de grootste stad van Sri Lanka
Ingesnoerde, achtkantige naaldspits van de Sint-Jan-Evangelistkerk te Elshout
De Westertoren, de laatst overgebleven stadspoort van Duderstadt

Monumenten in de buurt van Kempische toren, rijk gedetailleerde twee geledingen en een ingesnoerde achtzijdige naaldspits in Stolwijk

Hoeve "Werkt en Wacht", boerderij onder rieten wolfdak. In de linker zijgevel zijkamer met twee vensters met luiken en 6-ruitsramen onder opgewipt ged ..

Bovenkerkseweg 51
Stolwijk (Gemeente Vlist)
HOEVE "Werkt en Wacht". Boerderij uit het begin der 19e eeuw onder rieten wolfdak. In de linker zijgevel zijkamer met twee vensters met luik..

Witgepleisterde boerderij met dwars woongedeelte onder rieten zadeldak, waarop een schoorsteen met ijzeren sierbekroning en bazuinengel

Schoonouwenseweg 2
Stolwijk (Gemeente Vlist)
Witgepleisterde BOERDERIJ met dwars woongedeelte, 18e eeuw, onder rieten zadeldak, waarop een schoorsteen met ijzeren sierbekroning en bazui..

Goed bewaarde boerderij van het hallehuistype met rieten dak

Benedenkerkseweg 110
Stolwijk (Gemeente Vlist)
Goed bewaarde BOERDERIJ van het hallehuistype, 18e eeuw, gerestaureerd in 1965. De door een rieten wolfdak gedekte hoeve heeft een puntgevel..

Polder Bergambacht/ De Kleine Molen/ Molen van Hol: restant van de wipmolen gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de polder Bergambacht

Bilwijkerweg 121
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding MOLENRESTANT. De wipmolen is vermoedelijk in de 17e eeuw gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de polder Bergambacht. Hi..

Zesde Hooge Boezemmolen

Oost-Vlisterdijk 1
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding INCOMPLETE MOLEN. De als grondzeiler uitgevoerde ronde stenen bovenkruier met de naam 'Molen nummer 6' is in 1874 gebouwd en wa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)