Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoge Spoorbrug in Zwolle

Weg En Waterwerk

Hanzelaan 300
8017JJ Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: 1882-'83 1883 1882-'83
Architect: M.J. Schuurbecque Boeye Schuurbecque 1883 M.J. Schuurbecque Boeye


Beschrijving van Hoge Spoorbrug

DE HOGE SPOORBRUG, ontstaan in 1883 naar ontwerp van het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in opdracht van de Staatsspoorwegen. Constructie der ijzeren bovenbouw: firma H. Dalhuisen te Kampen. Overbrugging over het stationsemplacement Zwolle, ter hoogte van Van Karnebeekstraat en Schellerstraat, bestaande uit drie ijzeren vakwerkoverspanningen met parabool-, visbuik- of lensconstructie van elk ca. 36 meter, die steunen op tussen de sporen geplaatste ijzeren jukken; de hoofdliggers der overspanning, die aan beide zijden is afgezet met een ijzeren hekwerk, is opgelegd op gietijzeren stoelen (rol-oplegging) en rustte oorspronkelijk op hardstenen sokkels (deze zijn om technische redenen - electrificatie - inmiddels vervangen door stalen steunen op beton), die op hun beurt rusten op uit donkere baksteen opgetrokken landhoofden met hardstenen hoekblokken en geprofileerde waterlijsten. De opritten naar de brug zijn hoefijzervormig, beklinkerd met waalsteen en gedeeltelijk nog afgezet met een gietijzeren hekwerk met balusters en hek in hardsteen met verschillende bekroning (achthoekig en rond), dat de oorspronkelijke hardstenen paaltjes met ijzeren trekstangen vervangt; in de opritten liggen thans aan elke zijde nog twee (oorspronkelijk drie) trappen met hardstenen treden; enkele daarvan nog met smeedijzeren leuning. Eind 19e-eeuwse (1883) spoorbrug, van belang uit een oogpunt van de geschiedenis der toepassing van ijzerconstructies (technisch, architectonisch en functioneel) - in het bijzonder van die der nationaal en internationaal zeldzame visbuik- of lensconstructie - en van belang uit een oogpunt van de (technische) geschiedschrijving van de Nederlandse Spoorwegen en vanwege zijn ligging in historisch stedebouwkundige zin. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 343878
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hoge Spoorbrug
De brug in 2002
De brug in 2002
Algemene gegevens
Locatie Zwolle
Overspant Oosterlaan, spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden/Emmen, Hanzelaan
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer 343878
Bouw
Opening 1882-1883
Gebruik
Weg Reysigerweg
Architectuur
Architect(en) M.J. Schuurbecke Boeije
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer

De Hoge Spoorbrug over het spooremplacement van Station Zwolle, volgens het bestek bestemd voor voetgangers, handkarren en vee, werd gebouwd in 1883, en verbond de stad met het toen nog vrijwel volledig agrarische Schelle.

Het ontwerp was van jhr. M.J. Schuurbecke Boeije, ingenieur in dienst van de Staatsspoorwegen. Deze paste voor de overspanning lensliggers toe, een constructie die door de Duitse ingenieur F.A. von Pauli omstreeks 1855 was ontwikkeld.

Uit overwegingen van minimalisering van materiaalgebruik bedacht deze een vakwerkligger waarbij de krachten over de gehele lengte van de ligger min of meer gelijk zijn. Bij de Zwolse brug hebben de liggers een zuivere paraboolvorm, die met drie overspanningen van elk ongeveer 36 meter het emplacement overbruggen.

Bijzonder is verder dat de brug, in tegenstelling tot veel andere kunstwerken uit die tijd, door een Nederlands constructiebedrijf, de firma H. Dalhuisen in Kampen is gebouwd. Ten behoeve van de elektrificatie van het spoor zijn de jukken en de landhoofden waar de brug op rust in de jaren vijftig verhoogd. Bruggen met deze constructie zijn in Nederland sporadisch gebouwd, en de brug bij Zwolle is de enige die nog rest. De brug is een rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Hoge Spoorbrug in Zwolle

Station

Stationsplein 16
Zwolle
Hoofdstation N.S.. In 1863 gebouwd als Staatsspoorstation Klasse I. Het geheel witgepleisterde gebouw bestaat uit een twee bouwlagen hoog mi..

Kantoorgebouw in traditionalistische stijl

Zeven Alleetjes 1
Zwolle
Inleiding KANTOORGEBOUW van de N.V. Electriciteits Fabriek IJsselcentrale, gebouwd in de periode 1939-1946. Het gebouw is een vroege expone..

Woonhuis in Art Nouveau-stijl

Van Nagellstraat 19
Zwolle
Inleiding WOONHUIS ontworpen door architect G.B. Broekema in Art Nouveau bouwstijl en gebouwd in de periode 1898-1899 in opdracht van de Zw..

Herenhuis in eclectische bouwstijl met neo-renaissance-elementen

Stationsweg 2
Zwolle
Inleiding Vrijstaand HERENHUIS, nu kantoor, ontworpen door architect S.J.H. Trooster in opdracht van Jonkheer L. Sandberg tot Essenberg. He..

Bouwblok met zes woningen in sobere Amsterdamse School-stijl

Westerstraat 28
Zwolle
Inleiding WOONBLOK met zes woningen, ontworpen door D. de Herder en Zn. en in de periode 1926-1927 gebouwd in sobere Amsterdamse School bou..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)