Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landhuis Beaulieu in Arnhem

Woonhuis

Mr. D. van Ruijvenpad 2
6814NC Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 19e eeuw 1800 19e eeuw


Beschrijving van Landhuis Beaulieu

Uit het midden van de 19e eeuw daterend hoog gelegen gepleisterd LANDHUIS met zuilenportieken aan de voor- en achtergevel, het geheel gesitueerd op vrijwel rechthoekige plattegrond, waarboven drie bouwlagen onder met pannen gedekte zadeldaken en afgeknotte schilddaken. De symmetrisch opgezette neo-classicistische villa met een evenwichtige opbouw en door horizontale lijsten gelede gevelvlakken, bezit aan de voorgevel een dubbele zuilenportiek van tweemaal zes natuurstenen Ionische zuilen op een bordes van tien treden; deze zuilen zijn afkomstig van de in 1846 afgebroken colonnades van het huis "De Voorst" te Eefde; het fronton is na 1945 aangebracht. De middenrisaliet achter de portiek heeft zowel op de bel-etage als op de verdieping Ionische pilasters waartussen drie openslaande deuren met T-indeling; op de verdieping is een balustrade aanwezig; terzijde van de portiek is de vooruitspringende muur geleed door blinde rondboognissen. De gevels aan weerszijden van de middenrisaliet hebben elk twee T-vensters op de beletage en op de verdieping, terwijl in het souterrain twee lage vensters zijn aangebracht; voor de beide vensters op de bel-etage bevindt zich een balustrade; aan beide zijden van deze gevelvlakken zijn pilasters aanwezig met verkroppingen ter hoogte van de horizontale lijsten. Te rechter- en linker zijde kent het huis op de bel-etage driezijdig beëindigde uitbouwen, waarvan slechts die aan de rechter zijde een souterrain bezit; de uitbouwen zijn op de bel-etage gedekt door een plat dak, waarop aan de rechter zijde een spijlenhek (het plat aan de linker zijde is niet omheind); de zijden van de driekantige beëindiging zijn elk voorzien van twee geknikte pilasters waartussen vensters met bovenlicht; de rechter uitbouw verschild in zoverre van de linker dat de pilasters aan de rechter uitbouw zijn voorzien van kapitelen en boven de vensters in een verdiepte segmentboog een voluten-ornament is aangebracht; de linker uitbouw mist zowel de kapitelen als het ornament; boven de uitbouwen is in het gevelvlak een T-venster, respectievelijk een T-deur aangebracht. Het fronton boven de portiek is afgedekt door een zadeldak, overigens is de bekapping als afgeknot schilddak uitgevoerd, waarbij achter het zadeldak boven de portiek, nog een tweede hoger zadeldak is geplaatst; het grote afgeknotte schilddak dekt ook de voorzijde van het uiterst rechtse deel van het huis (op de achterzijde bevindt zich een plat dak), terwijl het meest linkse deel van het huis afzonderlijk is gedekt door een niet afgeknot schilddak. Tegen de rechter zijgevel is zowel op souterrainhoogte als op die van de bel-etage een rechthoekige uitbouw aanwezig, met respectievelijk een steektrap en een trapbordes; in het souterrain bevindt zich een deur in het midden van de gevel en een venster aan beide zijden; de toegang op de bel-etage is voorzien van een openslaande T-deur en op het bordes is een leuning geplaatst; deze uitbouw is aan de bovenzijde ter hoogte van de verdieping voorzien van een plat dak met spijlenhek, toegang tot dit platte dak geeft een openslaande deur met bovenlicht. Op de bel-etage zijn T-vensters aanwezig, twee rechts van de uitbouw en een links ervan; de uitbouw bezit rechthoekige blindnissen in de zijmuren; op de verdieping zijn rechts twee zes-ruits vensters aanwezig en links een venster zonder verdeling. De achtergevel heeft slechts een zuilenportiek op een geringe verhoging ter hoogte van de bel-etage; zes Ionische zuilen ondersteunen het hoofdgestel; tussen de zuilen is een hek geplaatst; boven de portiek verheft zich een blinde muur waartegen een portaal is aangebracht met aansluitend een brandtrap; achter in de portiek zijn zes Ionische pilasters te vinden, waartussen twee openslaande T-deuren; onder, rechts en links van de portiek zijn ter hoogte van het souterrain twee lage vensters aanwezig, met rechts op enige afstand een trap en rechts en links een hekwerk; rechts van de middenrisaliet zijn op de bel-etage vier kleine vensters aangebracht; ter belichting van het daar aanwezige trappehuis is een dubbel acht-ruits venster tussen de beide bouwlagen in, en een dubbel vier-ruits venster op de verdieping geplaatst; voorts is er op de verdieping nog een dubbel acht-ruits venster. De bel-etage van de uitbouw aan die zijde is voorzien van een trapje naar een enkele deur met bovenlicht en twee aansluitende vensters, eveneens met bovenlicht, in de rechte zijde; in de beide schuine zijden bevindt zich ook een venster met bovenlicht; op de lage verdieping van de uitbouw is een dubbel acht-ruits venster aangebracht; links op de gevel is nog een rudiment van een pilaster te zien. Het gevelgedeelte links naast de middenrisaliet kent op de bel-etage twee T-vensters en op de verdieping twee zes-ruits vensters; rechts en links sluiten pilasters met verkroppingen op de horizontale lijsten het gevelvlak af. Tussen de driekantige uitbouw en voornoemde gevel is ter hoogte van de beletage een trapje met afdekking aan de bovenzijde toegevoegd, dat toegang geeft tot de deur met bovenlicht die is aangebracht in de schuine zijde; in het midden van de uitbouw is een T-venster op de bel-etage geplaatst en een zes-ruits venster op de verdieping; aan de linker zijde van de uitbouw zijn geen vensters aanwezig. De linker zijgevel bezit een middenrisaliet met een trapje dat leidt naar een ingangsportiek met dubbele deur op de bel-etage; op de verdieping is een T-venster aanwezig. Rechts van deze risaliet is slechts op de verdieping een T-venster aanwezig; links van de middenrisaliet is op de bel-etage een venster met bovenlicht aangebracht nabij de risaliet, en een smal venster met bovenlicht nabij de driezijdige beëindiging; op de verdieping is nog een T-venster te vinden. Aan de voorzijde van het huis is een gietijzeren hek geplaatst. Karakteristiek gepleisterd 19e eeuws neo-classicistisch landhuis met zuilenportieken aan de voor- en achtergevel en een evenwichtige opbouw, dat als zodanig van belang is wegens architectuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 343584
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Landhuis Beaulieu in Arnhem

Pakhuis Valburg

Amsterdamseweg 23
Arnhem
Inleiding OPSLAGGEBOUW, oorspronkelijk ARNHEMS VEEM en thans "Valburg" genaamd, sedert 1944 in bezit van de familie Derksen en achtereenvol..

Museum voor Moderne Kunst Arnhem

Utrechtseweg 87
Arnhem
Buitensocieteit, thans gemeentemuseum. Gebouwd ca. 1870 naar ontwerp C. Outshoorn. Middenpaviljoen met koepel, geflankeerd door lagere, teru..

Vrijland Noord, Gebouw 21, verbindingsbunker

nabij de Hoenderloseweg
Arnhem
Inleiding Gebouw 21 ligt vrijstaand aan de uiterste oostzijde van het terrein van Vrijland-Noord, aan de noordzijde van het niet verharde v..

Vliegbasis Deelen/Zeven Provinciën: Gebouw 1, militaire woning

Deelen/Zeven Provinciën
Arnhem
Inleiding Gebouw 1 ligt vrijstaan, tegen een achtergrond van hoog opgaand groen, met de daknok noord-zuid gericht, ten oosten van gebouw 3,..

Vrijstaande villa

Van Lawick van Pabststraat 33
Arnhem
Inleiding Vrijstaande VILLA, gebouwd in 1921 naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972) in een traditionalistische stij..

Kaart & Routeplanner


Foto's (7)