Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Drie Notenboomen in Gouda

Nijverheid Industrie

Kattensingel 2
2801CA Gouda
Zuid Holland

Bouwjaar: midden 19e eeuw


Beschrijving van De Drie Notenboomen

Midden-19e-eeuws BEDRIJFSGEBOUW, bestaande uit een gepleisterd pand met verdieping en kapverdieping onder tot mansardekap gewijzigd pannen zadeldak met geknikt schild aan de voorzijde en een wolfeind aan de achterzijde. De voorgevel is voorzien van twee houten rondboogvensters met roedenverdeling en een kroonlijst. De gedeeltelijk gecementeerde zijgevel bevat drie getoogde vensters op de verdieping en voorts staafankers. Te rechterzijde een aangebouwd poortgebouw onder dwarsgeplaatst, met de kap van het linkergebouw verheeld, zadeldak; de voorgevel is ongepleisterd en bevat bossingen met gele sierstenen aan de uiteinden en een kroonlijst, gekornist bij de aansluiting met het pand te linkerzijde, aan het rechtereind en in het midden boven de sluitsteen met jaartal 1849 van de parabolische strekkenlaag boven de rondboogvormige poort met dubbele deuren. In het boogveld een schildering voorstellende het blekerij- en wasbedrijf als achtergrond van een in hoogrelief uitgevoerde voorstelling van de aan het vroegere bedrijf naam gevende drie notebomen; langs de randen de naam van de blekerij. Midden-19e-eeuws bedrijfsgebouw met bijbehorende poort van belang wegens de herinnering aan het vroeger in Gouda wijd verbreide was- en blekerijbedrijf, alsook uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 343338
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Reliëf boven de poort van de voormalige blekerij De Drie Notenboomen aan de Kattensingel te Gouda

De Drie Notenboomen is een voormalige blekerij en wasserij aan de Kattensingel in de Nederlandse plaats Gouda.

Aan de singels van Gouda waren diverse kledingblekerijen en -wasserijen gevestigd. Achter de singels lagen graslanden, die als bleekvelden gebruikt konden worden. De singels leverden het water voor de wasserijen. Eén van deze blekerijen was De Drie Notenboomen. Al in de 16e eeuw was op deze plek een blekerij gevestigd. In 1709 werd de naam De Drie Notenboomen voor het eerst in de Goudse archieven genoemd.[1] In 1829 kwam de blekerij annex wasserij in handen van de familie Jaspers. Deze uit Limburg afkomstige familie bezat meerdere wasserijen en blekerijen nabij de Goudse singels. De poort met het reliëf (zie afbeelding) dateert uit 1849; de wasserij was toen in het bezit van Lambertus Jaspers en zijn zoon Anthonius.[2] In 1972 beëindigde het bedrijf zijn werkzaamheden. De inboedel en de machines werden geveild.[3] De gebouwen werden overgedragen aan de gemeente Gouda. De historische vereniging Die Goude heeft het reliëf met de notenboomen in 1974 laten schilderen. Over de bestemming van het gebied werd langdurig strijd gevoerd. De restauratie van het poortgebouw werd in 2007 voltooid. Het gebouw kreeg een bestemming als kantoorgebouw.[4][5]


Monumenten in de buurt van De Drie Notenboomen in Gouda

Huis of ouder, achter gepleisterde en gewijzigde topgevel onder lijst

Lage Gouwe 246
Gouda
HUIS (XVII), of ouder, achter gepleisterde en gewijzigde topgevel onder lijst. Aan de achterzijde puntgevel met vlechtingen en geprofileerde..

Pand met lijstgevel en gedeelte van gepleisterde gewijzigde topgevel

Lage Gouwe 242
Gouda
PAND met lijstgevel (XIXB) en gedeelte van gepleisterde gewijzigde topgevel (XVII).

Pand met lijstgevel met mezzanino

Lage Gouwe 238
Gouda
PAND met lijstgevel (XIX B) met mezzanino.

Pand met lijstgevel met mooi voegwerk

Lage Gouwe 236
Gouda
PAND met lijstgevel (XIX A) met mooi voegwerk.

De Eendragt

Nieuwehaven 334
Gouda
PAND uit de 17e eeuw, waarvan de trapgevel gewijzigd is in een puntgevel met rollagen. De natuurstenen zij- en topdekplaten zijn bewaard geb..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)