Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Courtine Oranje-Promers. Omvat Utrechtsepoort, houten loods, vier kanonkelders en ravelijn in Naarden

Militair Object

Ruijsdaelplein 29
1411RD Naarden
Noord Holland

Bouwjaar: 17e eeuw 1600 17e eeuw


Beschrijving van Courtine Oranje-Promers. Omvat Utrechtsepoort, houten loods, vier kanonkelders en ravelijn

COURTINE ORANJE-PROMERS MET UTRECHTSE POORT, LOODS EN RAVELIJN MET BOMVRIJE KAZERNE EN REMISES. Courtine met: - De Utrechtse Poort, oorspronkelijk gebouwd in 1680, doch thans in aanzien hoofdzakelijk bepaald door de verbouwing uit 1877 (jaartalankers), uitgevoerd in eclectische trant. Van de 17e eeuwse poort resteren nog de bekledingsmuren in de doorgang voor meer dan dertien meter lengte en met aan beide zijden elk vijf schietgaten. Het eigenlijke poortgedeelte wordt aan de stadszijde ingeleid door een natuurstenen spitsboog en overkluisd door een kruisribgewelf met rozetsluitsteen, geflankeerd door twee risalieten met elk beneden een met natuursteen beklede geprofileerde rondboognis ten behoeve van de wacht, daarboven achtereenvolgens een spaarveld met siermetselwerk, een door twee luiken gesloten rondboognis, een reliëftondo met portret in een spitsboogvormig spaarveld en terzijden twee ronde hoekpijlers met conische en bolvormige bekroning; in het midden boven de doorgang een rondboognis met reliëf van de Nederlandse leeuw. Dit poortgedeelte wordt geflankeerd door twee fantasiezuiltjes met sierankers in drieën gelede en door kruisribgewelven overkluisde gaanderijen, waarop vijf door getoogde luiken afgesloten openingen uitkomen; deze worden begrensd door twee veelhoekige torens, die elk worden bekroond door een wapendragende leeuw met respectievelijk het wapen van Naarden en Nederland. Aan de buitenzijde is de poort voorzien van zeven spaarvelden waarbij in de buitenste wapentrofeeen in reliëf en in het midden het wapen van Naarden zijn aangebracht. Het geheel is grotendeels opgetrokken in baksteen afgewisseld met natuurstenen blokken, banden en andere ornamenten, op een met keien beklede sokkel en afgesloten door kantelen met ezelsrugafsluiting, die boven de eigenlijke poort wordt doorbroken door de recht beëindigde topgevel. Ter weerszijden van de doorgang als stootpaal dienende ingegraven kanonlopen. De poort verleent toegang tot de met het ravelijn verbonden, naderhand verlegde uitvalsweg naar Utrecht (gebouw M). - Twee kanonkelders nabij de rechter lage flank van het bastion Oranje (gebouw L). - Twee kanonkelders nabij de linker lage flank van het bastion Promers (gebouw O). - Een houten bergloods uit omstreeks 1880 met rabatdelen op bakstenen voet onder pannen zadeldak met licht overstek, geschulpte windveren en topmakelaar met consoles tussen puntgevels met elk een ingang en luik in top en in beide lange gevels zeven vensters met luiken, gesitueerd ten noorden van de Utrechtse Poort (gebouw H). - Ravelijn Oranje-Promers. - Op het ravelijn een bomvrij gebouw met legeringsruimten, remise en munitiemagazijn uit omstreeks 1875, gesitueerd nabij de noordflank van het ravelijn (gebouw Q 1). - Alsvoren met keuken, gesitueerd nabij de zuidflank van het ravelijn (gebouw P 1). - Voorliggende hoofdgracht ter breedte van pl.m. 90 m. en ravelijnsgracht ter breedte van pl.m. 40 m. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 338773
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Courtine Oranje-Promers. Omvat Utrechtsepoort, houten loods, vier kanonkelders en ravelijn in Naarden

Dubbel woonhuis met bijbehorende erfscheiding in eclectische trant

Ruijsdaelplein 2
Naarden
Inleiding DUBBEL WOONHUIS met bijbehorende ERFSCHEIDING in eclectische trant. Het pand dateert in oorsprong waarschijnlijk uit de 17de of 1..

Cantine

Adriaan Dortsmanplein 1B
Naarden
CANTINEGEBOUW. Voormalige cantine, gebouwd in 1880 nabij de Promerskazerne. Een rechthoekig gebouw onder een zadeldak, met overstek en gesch..

Laag gepleisterd hoekpand met rechte kroonlijst

Pijlstraat 1
Naarden
Laag gepleisterd hoekpand met rechte kroonlijst. Dakkapel.

Laag langgerekt hoekpand onder zadeldak, in topgevels eindigend

Gansoordstraat 28
Naarden
Laag langgerekt hoekpand onder zadeldak, in topgevels eindigend.

Pand met gepleisterde topgevel onder zadeldak, met ernaast gelegen depot van de Weeshuiskazerne waarvan zadeldak in topgevels eindigend

Gansoordstraat 26
Naarden
Pand met gepleisterde topgevel onder zadeldak, XVII, met ernaast gelegen depot van de Weeshuiskazerne waarvan zadeldak in topgevels eindigen..

Kaart & Routeplanner