Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Oostoever in Den Helder

Militair Object

Het Nieuwe Werk 36
1781AL Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: 1791-1792


Beschrijving van Fort Oostoever

FORT OOSTOEVER. Het in 1791-1792 aangelegde Nieuwe Werk, kielplaats en werkplaats voor de Marine, werd al spoedig gebruikt als opstelling voor geschut, ter bestrijking van het Koegras bij een eventuele aanval uit het zuiden. De Fransen namen het in hun plannen op als fort Dugommier, waartoe het zou worden voorzien van een bedekte weg met lunet. In 1833-1835 werd het omgewerkt tot het fort Oostoever. Tezamen met het fort Westoever wel aangeduid als het fort aan het Noordhollands kanaal. Het fort heeft een onregelmatige vorm en wordt omgeven door een brede gracht. De goed bewaarde omwalling met hoge steile taluds is goed bewaard gebleven. Aan de zuid- en oostzijde is de wal begroeid met meidoornstruiken. Voor de wal bevindt zich een smalle berm. Voor de buitenzijde van de noordflank van het fort staat een witgepleisterd 19e eeuws pand met verdieping onder laag schilddak met hoekschoorstenen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 338260
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Locatie van het fort op kaart rond 1870

Fort Oostoever is een voormalig fort in Den Helder aan de oostzijde van het Noordhollandsch Kanaal.

Geschiedenis

Fransen

Al in 1811 waren er Franse plannen om een fort te bouwen om te voorkomen dat de marinewerf en werkplaats vanuit het zuiden werd aangevallen. Op deze plek lag een kielplaats van "s Rijksscheepswerf het Nieuwe Werk". Deze kielplaats werd in 1833-1835 omgewerkt tot fort "Dugommier", vernoemd naar de in 1794 gesneuvelde Franse generaal Jacques François Dugommier. Het onregelmatige fort werd omsloten door een brede gracht. Op het binnenterrein werden rond 1855 twee buskruitmagazijnen en een overwelfde bergplaats voor projectielen gebouwd. Vanuit het fort kon met geschut een gebied worden bestreken dat zich uitreikt van de ingang van de haven "Het Nieuwediep" tot aan de "Nollen" aan de Nieuweweg. De forten Westoever en Oostoever werden in die tijd wel tezamen aangeduid als het fort aan het Noordhollandsch Kanaal. In 1894 kwam er nabij Het Nieuwediep een geschutsemplacement.

Tweede Wereldoorlog

De Duitsers namen het fort onder dezelfde naam Fort Ostufer in gebruik. Tussen 1942 en augustus 1944 werd het aangeduid onder de naam Widerstandnest (W.N.) 103 M. In 1943 was de 7./Marineflakabteilung 808 gevestigd in het fort en van 1944 tot 1945 6./Marineflakabteilung 808. Op 21 juni 1944 en 15 september 1944 werd dit fort gebombardeerd.

Na de oorlog

In november 1958 werd Fort Oostoever opgeheven als vestingwerk. In 1986 werd het fort aan de gemeente verkocht. Hierbij bleven twee remises, een munitieopslagplaats en gedeelten van de keelgracht behouden. Onderdelen als de torpedosteiger en de toegangsbrug werden gesloopt, de gracht aan de oostzijde werd gedempt. Ook is het binnenterrein grotendeels afgevlakt, en zijn een aantal beschermingswallen verdwenen.

Zie ook

Externe linksMonumenten in de buurt van Fort Oostoever in Den Helder

Loodsen en kantoor ten behoeve van de havenmeester, plaatselijk bekend als de "Petotjohloods"

Het Nieuwe Diep 37A
Den Helder
Inleiding LOODSEN en KANTOOR ten behoeve van de havenmeester, plaatselijk bekend als de "Petotjohloods", gebouwd omstreeks 1850. De in ecle..

Fort Westoever

Westoever 1
Den Helder
FORT WESTOEVER. Na de aanleg van het Groot Noordhollands Kanaal werd in 1825 aan de westzijde daarvan, tegenover het Nieuwe Werk, een aarden..

Kantoor, gebouwd als "gebouw voor het loodswezen"

Het Nieuwe Diep 23
Den Helder
Inleiding KANTOOR, gebouwd als "gebouw voor het loodswezen", gesitueerd tegen de waterkering van het Nieuwe Diep. Door deze situering heeft..

Marinemuseum (object T): gebouw voor opslag van lichtontvlambare stoffen, ook wel "'t Torentje" genoemd

Hoofdgracht 3
Den Helder
Inleiding Het GEBOUW VOOR OPSLAG VAN LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN werd gebouwd omstreeks 1823 en werd, vanwege de klokketoren, ook wel "'t Tor..

Directiegebouw (object S), ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis"

Het Nieuwe Diep 5
Den Helder
Inleiding Het Directiegebouw, ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis", dateert uit 1824. Het gebouw is gesitueerd op het noord..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)