Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote Kerk in Hoorn

Kerkelijk Gebouw

Kerkplein 33
1621CZ Hoorn
Noord Holland

Bouwjaar: 1881-1883
Architect: C. Muysken


Beschrijving van Grote Kerk

Symmetrisch opgezette KRUISKERK, genaamd Grote Kerk, opgetrokken in baksteen met talrijke decoratieve elementen in natuursteen, onder samenstel van leien zadeldaken in verschillende dekking; gebouwd in 1881-'83 naar ontwerp van C. Muysken in neo-Renaissance-trant ten behoeve van de Nederlands Hervormde Gemeente, ter plaatse van twee voorgaande, elk door brand verwoeste, kerken. De rijkelijk van siermetselwerk voorziene bakstenen gevels worden afgewisseld door natuurstenen banden en blokken, en voorts door rondboogvensters met glas-in-loodvulling, alternerend met groene en blauwe rand waarin florale motieven verwerkt zijn (telkens vijf in het schip en een in elke transeptarm aan de W-zijde), en door een dwerggalerij. Aan de ingangszijde bevindt zich de vierkante toren in het midden, aan drie zijden doorbroken door de rondboogvormige poorten, omlijst door pilasters en fronton met reliefvulling waarin het stadswapen en de kop van een eenhoorn. De drie gevels van de toren worden elk verder geleed door een rusticasokkel, een tweetal blindnissen over drie bouwlagen, een natuurstenen balustrade met bollen op consoles, en door een tweetal galmgaten. De achtzijdige bekroning bezit eveneens galmgaten, en bij de vier van de toren uit doorlopende zijden een wijzerplaat. De achtzijdige spits dateert van 1939, ter vervanging van de oorspronkelijke open bekroning met peer, en is voorzien van een windvaan in de vorm van een bazuinengel. De voorgevel bezit verder aan elke zijde van de toren een door een fronton bekroonde vensterpartij, en een gedeelde trapgevel met voluten en obelisk. De transeptarmen bevatten elk een boogvormige blindnis waarin de zij-ingang met natuurstenen stoep en dubbele deuren en daarboven het zesdelig rechtafgesloten transeptraam, eveneens met glas-in-loodvulling, bekroond door een jaartalsteen (1883), met zijvoluten en fronton; ook de tuitvormige topgevel, voorzien van tondo, sierankers en bollen terzijden, wordt bekroond door een topstuk met fronton en zijvoluten. In de W-hoeken met het schip aan weerszijden van de transeptarmen telkens twee torens onder helmdak met twee loden bekroningen. Aansluitend aan de koorzijde twee rechthoekig uitgebouwde dienstruimten van twee bouwlagen onder ingezwenkt dak, te weerszijden. De rechtafgesloten koorzijde bezit op de beganegrond een zestal smalle vensters, per twee gekoppeld, en op de verdieping een drietal zesruitsvensters met gedeeld halfrond bovenlicht, waarboven de omlopende dwerggalerij. De topgevel is verwant met die van de transeptarmen. Inwendig een omlopende houten galerij met balustrade, gedragen door pijlers en korfbogen in baksteen, afgewisseld door natuursteenblokken; de pijlers zijn door middel van trekstangen en sierankers met de hoofdmuren verbonden; de trekstangen zijn voorzien van smeedijzeren siervullingen. Het gedrukte houten tongewelf is decoratief uitgewerkt en bevat steekkappen boven de vensters; het geheel wordt ondersteund door natuurstenen Ionische zuilen op vierkante piedestals met koperen kapitelen, basementen en sierbanden. Rondom de kerk een voetinghek van vijf lagen baksteen, met natuurstenen afdeklijsten en ijzeren hek met balusters. Kerk van algemeen belang wegens de karakteristieke neo-Renaissance-architectuur, alsook wegens de betrekkelijke zeldzaamheid van een laat-19e-eeuws Protestants kerkgebouw van een dergelijke allure, en voorts van belang uit stedebouwkundig-historisch oogpunt vanwege de situering op een historische plaats waar vanaf de veertiende eeuw een kerkgebouw heeft bestaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 333542
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Grote Kerk aan het Kerkplein

De Grote Kerk is een kerk in de West-Friese stad Hoorn, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Hij staat op het Kerkplein, dat loopt om de kerk heen, en is beeldbepalend voor het Hoornse stadsaanzicht, naast de rooms-katholieke kerk van de HH. Cyriacus en Franciscus (in de volksmond de Koepelkerk genaamd). De toren is 60 meter hoog.

Geschiedenis

Schilderij van Johannes Bosboom tonende de Boterhal en de losstaande toren van de voormalige Grote Kerk.

De kerk werd van 1881 tot 1883 gebouwd, naar een ontwerp van Constantijn Muysken, ter vervanging van de veel grotere kerk op dezelfde plaats die in 1878 na blikseminslag was afgebrand. Op zijn beurt was die kerk zelf een ingrijpend vernieuwde kerk (onder andere een nieuwe voorgevel) uit 1842 naar een ontwerp van Jan David Zocher.

Praalgraf van Pieter Florisse

De voorganger - een middeleeuwse kerk voor de reformatie aan sint Cyriacus gewijd, die een beetje op de Haarlemse oude Bavo leek - was op 3 augustus 1838 afgebrand na een ongeluk met een vuurpot van een loodgieter op het dak, waarbij alleen de buitenmuren nog deels waren blijven staan. Uit de resten werd onder andere nog wel een marmeren plaat met een voorstelling van de Slag in de Sont, die eerder deel uitmaakte van het praalgraf van Pieter Florisse, gered. Met ingang van 8 januari 2016 wordt de Grote Kerk gebruikt voor een Foodmarket en shop-in-shop-concept.

Huidige functie

De Grote Kerk werd in 1975 voor de eredienst gesloten, en verkocht. In de kerk zit tegenwoordig een Foodmarket, een shop-in-shop concept en er zijn zesendertig woonappartementen gevestigd. De appartementen zijn gevestigd tussen het dak en het plafond van de kerk. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente. Bij de kerk vindt jaarlijks de Dodenherdenking plaats. Voor de kerk werd op 4 januari 1945 een viertal mannen gefusilleerd.

Beiaard

In de toren van de middeleeuwse kerk bevond zich tot de brand van 1838 een klokkenspel van Pieter Hemony gegoten in 1671. De kerk van Zocher die in 1878 afbrandde bevatte geen carillon. In de huidige toren bevindt zich een beiaard van klokkengieter A.H. van Bergen uit Heiligerlee, gerestaureerd en aangevuld met klokken van Eijsbouts uit Asten waarbij de van Bergenklokken gestemd werden.

De kerk is ingeschreven in het rijksmonumentenregister onder nummer 333542.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Grote Kerk in Hoorn

Huis met hoge trapgevel

Kerkplein 31
Hoorn
Huis met hoge trapgevel, XVII; vensters XVIII; pui modern. Gevelsteen.

Pand

Lange Kerkstraat 30
Hoorn
Vroeg 17e eeuws pand.

Sint Jans Gasthuis of Boterhal

Kerkplein 39
Hoorn
St.Jansgasthuis, thans zgn.beschermde werkplaats. Rechthoekig gebouw met bijzonder rijk versierde gevel in renaissancestijl, zgn. vroege tra..

Eenvoudig pand

Lange Kerkstraat 22
Hoorn
Eenvoudig 17e eeuws pand.

Eenvoudige gevel voor wellicht ouder pand

Nieuwstraat 11
Hoorn
Eenvoudige laat 18e eeuwse gevel voor wellicht ouder pand.

Kaart & Routeplanner

Route naar Grote Kerk in Hoorn