Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis en bijgebouw in Rozendaal

Woonhuis

Rosendaalselaan 1
6891DB Rozendaal
Gelderland

Bouwjaar: eerste helft 19e eeuw


Beschrijving van Herenhuis en bijgebouw

Rozendaal Rosendaalselaan 1 MNO=32956 1. Deftig HERENHUIS (XIX A) van parterre en verdieping met omlopend schilddak. Dit voorname herenhuis dat al op zeventiende eeuwse kaarten wordt vermeld verkreeg zijn huidige verschijningsvorm grotendeels in de loop van de negentiende eeuw. 2. BIJGEBOUW. Redengevende beschrijving Historie en ligging: Het karakteristieke bijgebouw had oorspronkelijke waarschijnlijk de functie van bakhuisje en is gelegen aan de zuidzijde van het herenhuis. Het bakhuisje is gelegen aan de rand van een fraaie tuin, waarin zich tevens een laat negentiende-eeuws houten prieel bevindt. Het vermoedelijke bakhuisje dateert hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In de loop van de twintigste eeuw heeft het gebouwtje vermoedelijk enige wijzigingen ondergaan. Zo lijkt de schoorsteen deels vernieuwd en mogelijk verkregen de vensters in de voorgevel en de rechter zijgevel door vergroting hun huidige vorm. Plattegrond en opbouw: Het bakhuisje is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouw- laag onder door windveren afgesloten zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is belegd met gesmoorde en rode oud-Hollandse pannen. In het linker dakschild bevindt zich een hoog opgetrokken bakstenen schoorsteen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels zijn deels gepleisterd en volledig wit gesausd. Voorgevel: De voorgevel is nagenoeg symmetrisch ingedeeld en heeft in het midden een liggend venster dat voorzien van twee gekoppelde enkelruits ramen. Linker zijgevel: Deze gevel bezit in het midden een door een rollaag afgesloten deuropening waarin zich een eenvoudige opgeklampte deur bevindt. Achtergevel: De achtergevel bezit een rechtgesloten venster met twee gekoppelde enkelruits ramen. Rechter zijgevel: Deze gevel heeft twee vensters die ieder van twee gekoppelde enkelruits ramen voorzien zijn. Interieur: Het gebouwtje is verdeeld in twee kamers met een bovenliggende zolder. De kamer aan de voorzijde is voorzien van een stookplaats met een eenvoudige houten schoorsteenmantel. Een bakoven is niet meer aanwezig. Waardering: - het gebouw is typologisch van belang als een redelijk gaaf bewaard voor- beeld van bakhuisje uit de tweede helft van de negentiende eeuw; - het gebouw valt op door de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm, de voor het bouwtype kenmerkende detaillering en het materiaalgebruik. - het gebouw bezit in het interieur nog verschillende oorspronkelijke onderdelen waaronder een schouw. - het bakhuisje heeft een ensemblewaarde in relatie tot het naastgelegen woonhuis en vormt met het woonhuis een beeldbepalend onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern. 3. PRIËEL (ca 1890-1910) behorend bij en gelegen aan de noordzijde van het rijksmonument 'Het Spijker'. Het in hout opgetrokken prieeltje is gebouwd op een zeshoekige plattegrond en is samengesteld uit een stijl- en regelwerk met (kraal?)schroten. Het zeszijdig tentdak is voorzien ven een nog slechts gedeeltelijk aanwezige, in ajourwerk uitgevoerde, daklijst. Het tentdak wordt aan de twee, op het zuid-oosten georiënteerde open zijden ondersteund door een stijl. Het tentdak is voorzien van een niet-oorspronkelijke bitumineuze bedekking. Waardering Architectuurhistorische waarden: - het object is van belang als een vrij gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudig prieel uit de jaren rond de vorige eeuwwisseling; - het prieel valt op door de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm en de voor het bouwptype kenmerkende detaillering en materiaalgebruik. Stedebouwkundige waarden: - het prieel heeft een ensemblewaarde in samenhang met het naastgelegen woonhuis bakhuisje en tuin en vormt hiermee een beeldbepalend onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern van Rozendaal. Cultuurhistorische waarden: -het prieel is illustratief voor de ontwikkelingen in het buiten wonen en de tuinarchitectuur in de late negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 32956
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis en bijgebouw in Rozendaal

Huis van begane-grond met schilddak

Rosendaalselaan 2
Rozendaal
Huis van begane-grond met schilddak, midden XIX. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. Dakkapel. Vormt een geheel met de buurnummers 4..

Perceelsgedeelte van de buurnummers 2,6 en 8

Rosendaalselaan 4
Rozendaal
Perceelsgedeelte van de buurnummers 2,6 en 8. Omstreeks 1900 verhoogd met een trapgevel. Deur met in het bovenlicht een gietijzeren levensbo..

Zeer breed, ondiep bedrijfsgebouw

Rosendaalselaan 4
Rozendaal
Inleiding: Zeer breed, ondiep BEDRIJFSGEBOUW uit ca 1920, van één bouwlaag onder een zadeldak. Het bevat een kleermakerij met gaaf bewaar..

Landhuis "Roseneath"

Kerklaan 1
Rozendaal
Statig landhuis (XIXa), genaamd "Roseneath". Parterre met verdieping en omlopend schilddak. Deur uit de bouwtijd met pilasteromlijsting, ven..

Huis van begane-grond met schilddak

Rosendaalselaan 6
Rozendaal
Huis van begane-grond met schilddak, midden XIX. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. Deur met in het bovenlicht een gietijzeren leve..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)