Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Balloërkuil in Rolde

Gebouw

Asserstraat 12
9451AC Rolde (gemeente Aa en Hunze)
Drenthe


Beschrijving van Balloërkuil

Balloerkuil. Oude gerechtsplaats van Balloo en vergaderplaats van de Etstoel, het vroegere landgericht van Drenthe. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 32697
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Balloërkuil is een stuifzandlaagte op de grens van de marken Balloo en Rolde. De Balloërkuil werd vroeger Ballerkuul genoemd.

Volgens overlevering werd de kuil in de Germaanse tijd gebruikt voor rechtspraak en was de Balloërkuil ook de plaats waar vroeger de Etstoel van Drenthe bijeen kwam.

Het landrecht van Drenthe van 1412 noemt de kuil echter niet, alleen de plaatsnaam Banlo. Geschiedschrijver Johan Picardt omschrijft de plek in 1660 als 'een kuil, oudtijds in het bos gelegen, ooit gebruikt als vergaderplaats, omgeven door van aarde gemaakte zitplaatsen'. Het was toen al een plek waar boeren kadavers van hun vee dumpten.[1]

In 1846 haalden lokale notabelen de provincie Drenthe over om de kuil en het omliggend bos te kopen en te benoemen tot beschermd historisch monument. Nadat in 1895 koningin-regentes Emma en prinses Wilhelmina de Ballerkuil hadden bezocht, werd de kuil een van de belangrijke toeristische trekpleisters van Drenthe.[1] In 1965 kreeg de plek de status van Rijksmonument.[2]

De Statenzaal in het nieuwe provinciehuis in Assen uit 1973 heeft een vorm die geïnspireerd is op de Balloërkuil als historische vergaderplaats.[3]

In de 20e eeuw is door grondonderzoek vastgesteld dat de Balloërkuil niet zo oud is dat die al in de prehistorie gebruikt kan zijn en ook zijn er geen archeologische vondsten gedaan die de historische waarde van de locatie bewijzen. Een aannemelijker plek is een kuil ten zuiden van Balloo, door boeren in de 19e eeuw aangewezen als Drostenkuil, die in 1905 door de aanleg van de spoorbaan Assen-Stadskanaal onzichtbaar is geworden. Archeologisch onderzoek heeft dit (nog) niet kunnen bevestigen.[3]

In de in 2018 verschenen "Geschiedenis van Drenthe" wordt eveneens de bewering weersproken dat de Balloërkuil gediend zou hebben als vergaderplaats van de Etstoel. De oudst bekende uitspraken van de Etstoel dateren uit 1399 en zijn in Rolde gedaan. Waarschijnlijk is er ooit wel in Ballo vergaderd, maar voor de Balloërkuil als vergaderplaats zijn geen bewijzen gevonden, aldus de schrijvers van de "Geschiedenis van Drenthe. Zij geven aan dat de eerste vermelding afkomstig is van Johan Picardt, die over een rijke fantasie beschikte en die de kuil een "duyvelsch orakel" noemde. Onderzoek van Theo Spek in 2004 heeft aangetoond dat de Balloërkuil pas later is ontstaan en nooi gebruikt kan zijn voor de eerste vergaderingen van de Etstoel.[4]


Monumenten in de buurt van Balloërkuil in Rolde

Station Voorm. Station Rolde

Stationsstraat 16
Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Voormalig STATION van de Noordoosterlokaalspoorweg-Maatschappij (in latere jaren geexploiteerd door de Nederlandse Spoorwegen) g..

Eekhof De Eekhof

Asserstraat 3
Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding WOONHUIS De Eekhof gebouwd in 1929 in de trant van de Haagse School en ontworpen door gemeentearchitect B. Hommes. Buiten de bes..

Hervormde kerk (Jacobuskerk)

Kerkbrink 5
Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
Ned.Herv.Kerk. Gotisch gebouw uit de 15e eeuw met versmald koor. Inventaris: eiken preekstoel 1677, offerblok XVIId. Orgel met Hoofdwerk en ..

Hervormde kerk, toren

Kerkbrink 5
Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
Toren der Ned.Herv.Kerk. Toren ouder dan kerk. Klokkenstoel met klok van H. Wegewaert, 1619, diam. 127 cm.* Mechanisch torenuurwerk B. Eijsb..

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Hoofdstraat 11
Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Gebouwd in 1918 als GEMEENTEHUIS met CONCIERGEWONING naar ontwerp van architect J. Neisingh uit Assen in een traditionalistische..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)