Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dorpskerk. Kruiswerk in Oud Beijerland

Kerkelijk Gebouw

Waterstal 3
3262JR Oud Beijerland
Zuid Holland

Bouwjaar: 1650


Beschrijving van Dorpskerk. Kruiswerk

Herv. Kerk. Kruiswerk uit 1650 met houten tongewelven op trekbalken, vergroot aan de oostzijde ca. 1925. Inventaris: preekstoel en doophek XVII A; gesneden en gepolychromeerd rouwbord, Lod. Xvi uit 1799; zerk uit gepolychromeerd wapen uit 1651. Van het aanwezige orgel is de Hoofdkas van C. van Oeckelen uit 1827. Het oorspronkelijke front voor het Onderpositief werd in 1967 gebruikt als front van een nieuw Rugwerk, in een nieuwe onderkas werd een borstwerk geplaatst en ter weerszijden van de Hoofdkas werden twee pedaaltorens toegevoegd. Van het instrument valt alleen het Hoofdwerk binnen de bescherming. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 31920
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Dorpskerk Oud-Beijerland
HervormdeKerka.jpg
Plaats Oud-Beijerland
Gebouwd in 1567
Uitbreiding(en) 1925
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  31920
Architectuur
Bouwmateriaal bakstenen
Interieur
Orgel Van Oeckelen-orgel
Zitplaatsen 1.050
Portaal:  Christendom

De Dorpskerk is de Nederlands-Hervormde kerk in Oud-Beijerland en gelegen aan de Kerkstraat 57 aldaar. Oud-Beijerland kent een groot aantal kerken, waarvan de Dorpskerk de bekendste en de oudste kerk is.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Dorpskerk in Oud-Beijerland begint al in de 16e eeuw. De Dorpskerk dateert uit 1567. Tussen de jaren 1538 en 1567 werd er een rooms katholieke kapel gebouwd die opgedragen werd aan de heilige Anthonius van Padua. De kerk bleef echter niet lang in katholieke handen. Zo'n tien jaar later op 17 april 1577 werd de kapel overgedragen aan de hervormden. In 1604 kreeg het dorp Beijerland de kerktoren als geschenk van Sabina van Beieren, de dochter van de stichter van het dorp Beijerland, Graaf Lamoraal van Egmond. Gravin Sabina overleed in 1614 in Delft en ligt begraven in het gravinnenhuisje in de kerk. Hier bevinden zich ook nog twee diaconiekisten uit 1679 en 1680. Iedere kist heeft drie sloten. Drie verschillende personen moesten meewerken om deze kisten met geld en archiefstukken te openen. Boven de ingang van de toren is nu nog een steen met het familiewapen van gravin Sabina te bewonderen. De toren stond na de bouw echter nog steeds los van de kerk. Pas een paar jaar later werd de kerk vergroot zodat toren en kerk één geheel werden. Tweemaal werd de toren door de bliksem getroffen, de eerste keer in 1750 - de toren is toen herbouwd en vanaf de die tijd eigendom van de gemeente - de tweede keer op 8 maart 1939. De kerktoren is een gotiserende vorm met slanke naaldspits. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven op trekbalken, vergroot aan de oostzijde in 1925.

Interieur

In deze kerk bevindt zich het Van Oeckelen-orgel uit 1821, gebouwd door Cornelis van Oeckelen (1762-1837). In 1967 door de orgelmakers Pels uitgebreid en in 2009 zijn op het borstwerk van het Van Oeckelen-orgel wijzigingen aangebracht. Hierbij werden nieuwe registers aangebracht, zoals strijkers, een bassonhobo en een tweevoet.

Naast het orgel bevat de kerk een preekstoel en een doophek, beide uit de 17e eeuw, en diverse gebrandschilderde ramen. Voorts is het gepolychromeerde wapenbord uit 1794, in Lodewijk XVI-stijl.

Klokken

Tegelijkertijd met de toren schonk gravin Sabina van Egmond ook de eerste luidklok, die gegoten werd door Henricus van Meurs. In die klok staat het wapen met het opschrift:

'Geschonken bij de hooggeboorn vrouwe Sabina van Egmond geboorne princesse graafinne van Solms en vrouwe van Beijerlant, Henricus Meurs me fecit 1604'

De eerste klok heeft een opschrift met de betekenis 'Ik roep de levenden, beween de doden en weer de bliksem af.'

Externe links


Monumenten in de buurt van Dorpskerk. Kruiswerk in Oud Beijerland

Toren van de Nederdlands Hervormde Kerk

Waterstal 3
Oud Beijerland
Toren van de Ned. Herv. Kerk. Bakstenen toren (1604) in gotiserende vormen met slanke naaldspits. Eikenhouten klokkenstoel met gelui bestaan..

Raadhuis

Waterstal 1
Oud Beijerland
Raadhuis. In 1622 op een brug over het water van de Voorstraat gebouwd raadhuis op rechthoekige plattegrond met zadeldak tussen trapgevels. ..

Pand onder zadeldak tussen puntgevels. De puntgevel aan de straatzijde heeft een rollaag en zesruitsschuiframen

Westvoorstraat 28
Oud Beijerland
Pand (ca. 1800) onder zadeldak tussen puntgevels. De puntgevel aan de straatzijde heeft een rollaag en zesruitsschuiframen.

Consistorie met catechisatielokaal

Waterstal 7/K. Doormanstr
Oud Beijerland
Inleiding CONSISTORIE met catechisatielokaal, gebouwd omstreeks 1900 in een aan de Neo-Gotiek verwante bouwstijl. Het gebouw staat tegen d..

Pand onder zadeldak met aan de voorzijde Ysselstenen puntgevel met vlechtingen en sierankers. Negenruitsschuiframen

Oost-Voorstraat 40
Oud Beijerland
Pand (XVII ?) onder zadeldak met aan de voorzijde Ysselstenen puntgevel met vlechtingen en sierankers. Negenruitsschuiframen.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)