Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Eysingahûs in Beetsterzwaag

Woonhuis

Hoofdstraat 46
9244CN Beetsterzwaag (gemeente Opsterland)
Friesland

Bouwjaar: 1870 (verb.) 1877 (verb.)
Architect: K.J. Prakken (1870) Prakken 1870 K.J. Prakken (1870)


Beschrijving van Eysingahûs

Deftig woonhuis met verdieping, de gevels geheel gepleisterd en gevat tussen hoekpilasters. Onder de goot consoles met maskers en spaarvelden. Achtruitsvensters; deur en bovenlicht uit de bouwtijd. Vier stoeppalen met stekelkettingen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 31827
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Eysingahuis
Het Eysingahuis aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag anno 2010
Het Eysingahuis aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag anno 2010
Start bouw 17e eeuw
Verbouwing 1870
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 31827
Architect K.J. Prakken (1870)
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het Eysingahuis is een monumentaal pand aan de Hoofdstraat 46 te Beetsterzwaag.

Geschiedenis, naamgeving en bewoners

Het Eysingahuis in Beetsterzwaag bestond al in de 17e eeuw, als Ayso Johannes Hemminga, mederechter van Opsterland, het huis bewoont. Het huis heette oorspronkelijk Hemmingahuis of Hemmingastate en is als zodanig in de Schotanusatlas van 1718 te vinden. Het werd gebouwd door Ayso's vader Johannes Martinus, toen die in de eerste helft van de zeventiende eeuw van Kortehemmen naar Beetsterzwaag verhuisde[1]. Ayso Johannes liet in zijn testament per fideï-commis vastleggen dat het huis met bijbehorende landerijen binnen de familie moest vererven. Dit werd al snel een vererving in vrouwelijke lijn. Via kleinzoon Ayso van Boelens kwam het aan diens achterkleindochter jkvr. Ypkjen Hillegonda van Eysinga, die getrouwd was met de burgemeester van Opsterland, jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt. Het burgemeestersgezin woonde aan dezelfde straat op nummer 80, het Lycklamahuis. Vervolgens vererfde het Eysingahuis naar hun zoon jhr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt. De huidige naam ontleent het aan de eigenaars van het pand in de 18e eeuw: jhr. Binnert Philip van Eysinga en zijn echtgenote Eritia Ena Romelia barones van Lynden, in de volksmond 'beppe Eysinga'.

Bewoners en functies

Hierna wordt het pand in gebruik genomen als:

  • doktershuis (van o.a. dokter Jan Jacob Slauerhoff)
  • politiebureau
  • galerie genaamd "Ooggetuige", naar het oog boven de deur.

Verbouwing en huidig aangezicht

Tinco Martinus liet het huis in 1870 verbouwen in een eclectische stijl. De architect was Klaas Jannes Prakken. Onder de goot bevinden zich consoles met gezichten. Voor het huis staan vier palen met stekelkettingen. Later heeft de woning gefungeerd als dokterswoning, als galerie en als politiebureau. Het pand werd in 1971 ingeschreven als rijksmonument in het monumentenregister. In 1999 is het met behulp van architect G. Brouwer casco gerestaureerd met behoud van alle oude details en met aanpassing aan de eisen van de moderne tijd.

Trivia

In 1995 heeft de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie het "Koock ende huyshoudt boeck; receptenboek van Hemminga-State te Beesterwaag; uit het archief van Harinxma thoe Slooten" uitgegeven. Het boek bevat recepten uit de zeventiende eeuw. Opmerkelijk is dat sommige recepten twee versies kennen met verschillende ingrediënten: één voor de familie en één voor 'het volk' ofwel het bedienend personeel.

  1. J. Terluin, Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in historisch perspectief, blz. 120

Monumenten in de buurt van Eysingahûs in Beetsterzwaag

Secretarie Voorm. secretarie

Hoofdstraat 23
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Secretarie. Ondiep pand met verdieping onder schilddak met twee hoekschoorstenen waarop bord; lagere achterbouw onder haaks op het hoofdgeb..

Bordena

Hoofdstraat 31
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Bordena. Woonhuis met verdieping, vijf traveeën breed. Zijingang en vensters omlijsting met stucwerk; forse kroonlijst en twee halfrond g..

Raadhuis Voorm. raadhuis

Hoofdstraat 17
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Raadhuis. Blokvormig pand met verdieping, de gevels afgesloten door omgaande kroonlijst; acht en zesruitsvensters met blinden. Omlijst sma..

Twee woningen onder dwars zadeldak tussen topgevels met beitelingen met gemeenschappelijke schoorsteen met bord

Hoofdstraat 30
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Twee woningen onder dwars zadeldak tussen topgevels met beitelingen. Een gemeenschappelijke schoorsteen met bord midden op de nok. Vier vens..

Kombuis De Kombuis (voorm. commiezenhuis)

Molenlaan 15
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Voormalige commiezenhuis, zes venstertraveeen breed onder deels rietgedekte kap met hoekschoorstenen; aan de ingangszijde van een voorbouw m..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)