Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk met toren in Middelstum

Kerkelijk Gebouw

Menthedalaan 1
9991BC Middelstum (gemeente Loppersum)
Groningen

Bouwjaar: 1450-1500 (in fasen) verm. beg. 16e eeuw (uitbr.) 17e eeuw (koepeltje) 1767 en 1831 (herst.) 1974 (rest.) 1500 1450-1500 (in fasen) verm. beg. 16e eeuw (uitbr.) 17e eeuw (koepeltje) 1767 en 1831 (herst.) 1974 (
Architect: R. Offringa (1974) Offringa 1974 R. Offringa (1974)


Beschrijving van Hervormde kerk met toren

Herv.Kerk en toren op omheind kerkhof met hekpalen. Het kerkhof is toegankelijk door een hek tussen twee natuurstenen pijlers met gebeeldhouwde bekroningen met wapens van de borg Nijestein te Zandeweer afkomstig. De kerk is een eenbeukige kruiskerk die in de loop van de 15e eeuw gebouwd werd en in 1487 van een toren werd voorzien, waarvan de beëindiging in de 17e eeuw vernieuwd werd in de vorm van een vierzijdige kap met open klokkekoepeltje. In de noordoosthoek sacristie. Boven de ingang van de toren stichtingssteen met 1487 en herinneringsstenen betreffende herstellingen in 1767 en 1853. De kerk is geheel overwelfd. Op de derde gewelfkluis van het westen is een voorstelling van Adam en Eva te zien; overige schilderingen in 1897 aan het licht geweest, zijn weer overgewit. Uit de middeleeuwen dateert voorts een memoriesteen in de noordelijke dwarspandarm voor E.Ornsta, gestorven in 1476. In de kerk voorts goed gesneden preekstoel uit 1733 met achterschot en klankbord; koperen doopbekkenarm; bij de preekstoel passend doophek en avondmaalstafel met marmeren blad. Als koorafsluiting een gestoelte met gesneden bekroning 1704. Alle banken met knoppen op de zijschotten en wangstukken. 18e eeuws portaal met St.Hyppolytus, wapenfiguur der heerlijkheid; gebeeldhouwde zerk op de grafkelder der Lewe's en verscheidene zerken. Gedenkbord over de kerkbouw. In de toren klokkenspel, waarvan 23 klokken gegoten door F. Hemony 1661/62. Speelwerk 1857 van Oeckelen, buiten gebruik. Klokkenstoel met luidklok van J. Schonenborch, 1520 (afkomstig uit Garnwerd). Luidklok en carillon zijn in 1997 gerestaureerd. Tweeklaviers orgel uit 1864, gemaakt door P. van Oeckelen. Boven de ingang in de zuidmuur van de kerk hangt een houten zonnewijzer. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 29894
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Hippolytuskerk
Sint-Hippolytuskerk
Sint-Hippolytuskerk
Plaats Middelstum
Gebouwd in 1445
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Hippolytuskerk is een middeleeuwse kerk in het dorp Middelstum in de Nederlandse provincie Groningen.

Bouw

De Hippolytuskerk is een gotische kruiskerk die in de vijftiende eeuw is gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum. Na diens terugkomst uit het Heilige Land zou hij, als dankoffer voor zijn veilige terugkeer, opdracht hebben gegeven tot de bouw van een nieuwe parochiekerk gewijd aan de Heilige Hippolytus.[1] De nieuwe kerk werd gebouwd op fundamenten van een eenbeukige houten kerk. In 1523 verbouwde en vergrootte Onno's zoon Wigbold van Ewsum de hallenkerk tot een kruiskerk. Sinds deze verbouwing, is er op de sacristie na, weinig veranderd aan de kerk. De sacristie is waarschijnlijk in de zestiende eeuw toegevoegd. De toren is drie geledingen hoog en wordt bekroond door een zeventiende-eeuwse lantaarn met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, dat in 1662 vervaardigd is door François Hemony. In 1949 werd het carillon met zeven klokken uitgebreid.

Interieur

De gewelven van de kerk worden versierd door verschillende schilderingen. Naast allerlei florale en dierlijke motieven, zoals putti, vogels en planten, zijn er verschillende spreekwoorden, moraliserende scènes en religieuze voorstellingen afgebeeld. De belangrijkste schilderingen vormen de cyclus van de heilsgeschiedenis. Deze cyclus bestaat uit een voorstelling van de Zondeval, Pinksteren, Jezus als rechter in een Laatste Oordeel-voorstelling, de hemel en de hel. Deze schilderingen zijn vervaardigd naar houtsnedes uit een prentreeks met scènes uit de heilsgeschiedenis van Albrecht Dürer (Neurenberg 1471- aldaar 1528), genaamd De Kleine Passie. Op de zijmuren is een voorstelling van Christus als Salvator Mundi en Christus als de Man van Smarten geschilderd.

De schilderingen zijn in 1879 ontdekt onder een laag witkalk, maar zijn destijds vanwege onvoldoende geld voor restauratie weer overgewit. Naast kleine restauraties en herontdekkingen in 1916 en 1940 heeft er tussen 1976-1977 een grote restauratie plaatsgevonden waarbij alle voorstellingen onder de witkalk vandaan zijn gehaald. De schilderingen zijn zowel in Fresco-techniek als in secco-techniek geschilderd. Onder het koor is een grafkelder gebouwd voor het geslacht Ewsum. In het noordertransept bevindt zich een epitaaf ter nagedachtenis aan pastoor Egbert Onsta, overleden in 1476. De herenbanken zijn in 1704 door Allert Meijer en Jan de Rijk gemaakt. De preekstoel, vermoedelijk door Casper Struiwig in 1733 gemaakt, is versierd met rijkelijk bewerkt houtsnijwerk. Het kerkorgel is in 1863 gebouwd door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen.


Monumenten in de buurt van Hervormde kerk met toren in Middelstum

Hervormde kerk, pastorie

Kerkpad 25
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Inleiding PASTORIE met aangebouwde SCHUUR behorend bij de Nederlands hervormde kerk die reeds rijksmonument is (monumentnummer 29894). Volg..

Olle Docktershuus 't Olle Docktershuus

Kerkstraat 1
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Fors blokvormige pand met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. Halfrond gesloten omlijsting van de ingang met zes ruiten in alle..

Wierde met resten van de Asingaborg

Concordiaplein
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Wierde met terrein van de voormalige borg Asinga. Datering: begin jaartelling.

Bakkerij Voorm. bakkerij

Kerkstraat 3
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Voormalige bakkerij. Landelijk pand onder diep zadeldak tussen topgevels met vlechtingen langs de zijden; in de achtergevel ankers 1689. Inw..

Gereformeerd gasthuis

Kerkstraat 2
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Vier oudeliedenwoningen in een gebouw met laag schilddak. In het midden zijn twee toegangen gekoppeld in een omlijsting met stichtingsopschr..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)