Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stadhuis in Middelburg

Gebouw

Markt 1
4331LJ Middelburg
Zeeland

Bouwjaar: 1452-1520
Architect: leden familie Keldermans


Beschrijving van Stadhuis

RAADHUIS, bestaande uit: een hoofdgebouw aan de Markt, met toren en traptoren 1452 en volgende jaren gebouwd en in 1512-1514 door Anthonie Keldermans voorzien van een nieuwe gevel, die werd samengevoegd met die van de gelijktijdig naast het raadhuis aan de Markt gebouwde Vleeshal. De XV toren werd in 1506-1511 voorzien van een bekroning. De natuurstenen, rijk met beeldhouwwerk versierde gevel aan de zijde van de Markt vertoont zeven traveeën van het oorspronkelijke raadhuis, met rechts op de hoek een achtkante koertoren van twee geledingen en links aangebouwd de drie met topgevel bekroonde traveeen van de Vleeshal. Er zijn twee verdiepingen, gescheiden door een waterlijst. In de penanten tussen de spitsboogvensters van de verdieping beeldnissen waarin oorspronkelijk de 25 gravenbeelden van Michiel IJwijns uit Mechelen (1512-1514), thans door replieken vervangen. De toegang, oorspronkelijk aan de zijde van de Noordstraat werd in 1613 verplaatst naar de Marktzijde. Voor de ingang een hardstenen bordes 1756. In de topgevel van de Vleeshal een in 1910 aangebracht modern beeld, voorstellende Koningin Wilhelmina met haar dochtertje. De zijgevel aan de zijde van de Noordstraat telt vijf traveeen uitgevoerd in de trant van de voorgevel, doch zonder beelden. Boven de twee linker traveeen een topgevel als bij de vleeshal. De zijgevel en achtergevel van de Vleeshal aan de Helm, eveneens van natuursteen en van spitsboogvensters voorzien, zijn uitgevoerd in eenvoudiger trant. De toren heeft vierkant benedenstuk XV, en vervolgens op een geleding met spitsboognissen een achtkant bovenstuk 1506-1511 met onderling en met de lantaren verbonden hoekpinakels. Onder het uurwerk speelwerk met ruitertjes en voetknechten (naar het oude, dat bij de brand van 1940 verloren ging, gecopieerd), en in de toren een klok uit 1527 (in 1945 uit Duitsland teruggekeerd). Inwendig: In het vernieuwde interieur is de oude indeling gehandhaafd. De gewelven over de trap, de torenkamer en de Vleeshal zijn gedeeltelijk nog oud. Nieuw tongewelf over de burgerzaal in de Vleeshal. De volgende oude elementen, van elders afkomstig, in het nieuwe interieur opgenomen: Trouwzaal: hardstenen gotische schouw, gedateerd 1549. Herkomst? Raadzaal: groot gebeeldhouwd stadswapen afkomstig uit de vroegere aanbouw 1780-'84, wellicht vervaardigd door de beeldhouwer Van Camhout. Kamer burgemeester en wethouders: Zeeuwse schouw met zandstenen pilasters en eikehouten fries. Herkomst? XVIIb. Eikehouten deur met geprofileerde panelen en ebbenhouten versiering. Herkomst? XVIIb-c. Eikehouten portaal met gesneden pilasters, vruchtguirlandes en fronton. Herkomst? XVIId. Eikehouten betimmering met dubbele deur, een kast aan weerszijden. Afkomstig uit huis te Groningen. XVIIIa. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 29284
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Stadhuis Middelburg
Stadhuis van Middelburg
Stadhuis van Middelburg
Locatie Middelburg (Zeeland)
Oorspr. functie Stadhuis
Start bouw 1452
Bouw gereed 1520
Status Rijksmonument
Bouwstijl Laat Gotisch
Monumentnummer 29284
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het stadhuis van Middelburg, gelegen aan de Markt, is een stadhuis dat in laat-gotische stijl is gebouwd. De bouw begon in 1452, geleid door meerdere generaties van de uit Mechelen afkomstige architectenfamilie Keldermans, en duurde tot 1520. Het stadhuis heeft een toren met een klok en een carillon. Middelburgers noemen de toren Malle Betje, omdat de klok altijd achterloopt bij die van de Lange Jan.

Geschiedenis

Bouw

Impressie van de eerste bouwfase.

Eerste fase (1452-1460)

Zeer waarschijnlijk bezat Middelburg reeds in de 13e eeuw een stadhuis, gelegen aan de Lange Delft. Een brand in 1426 legde dit stadhuis in de as, maar werd op dezelfde plek herbouwd. In 1451 vergaderden de burgemeesters al over de bouw van een nieuw stadhuis. Op 21 april 1452 werd de eerste steen gelegd voor het stadhuis aan de Markt. De bouw betrof niet alleen het stadhuis, maar ook de Vleeshal en Lakenhal. Wellicht had de snelle nieuwbouw te maken met de bloeiperiode die Middelburg in de 15e eeuw doormaakte na de vrede van Kopenhagen (1441). In 1453 duikt voor het eerst de naam Keldermans op.[1] Andries I verrichtte steenhouwersarbeid ten behoeve van het stadhuis, een jaar later werd hij bijgestaan door zijn broers Matthijs I en Jan III. In de daarop volgende jaren waren de drie broers betrokken bij de bouw van het stadhuis. Op 14 maart 1458 kon er voor het eerst vergaderd worden 'op die nieuwe kamer'. De eerste fase van de bouw van het stadhuis werd afgesloten in 1460. In dat jaar werden ijzeren vensters en een ijzeren deur aangebracht in de schrijfkamer, 'daar men de handvesten in sluiten zal'. Kennelijk werden in dit vertrek de belangrijke privileges van de stad bewaard.[2]

Tweede fase (1506-1523)

Interieur van de Vleeshal vóór 1900.

In 1506 werd gestart met de tweede bouwfase van het stadhuis. In dat jaar werden stenen trappen en materiaal voor de toren aangekocht. De toren werd ontworpen door Anthonis I, die tussen 1512 en 1516 werd gebouwd. Het duurde echter tot 1521 voordat de toren met hout en leien werd gedekt. De toren had oorspronkelijk hoger moeten worden, maar men besloot uiteindelijk de toren te laten zoals hij was. Dit verklaart waarom het zolang duurde voordat het dak werd aangebracht. De topgevels aan de Lange Noordstraat en aan de kant van de Markt kwamen respectievelijk in 1512 en 1513 gereed. Rombout II voerde beide gevels uit, evenals de omlijsting van de Vleeshal. Rombout II is de laatste Keldermans die betaald werd voor werk aan het stadhuis, en wel in 1521. De tweede bouwfase werd afgesloten met de aankoop van een stukje grond ten westen van het stadhuis in 1523, bestemd voor het steegje 'De Helm'.[3]

Derde fase (1560-1858)

Na 1523 was het stadhuis grotendeels af maar in de eeuwen die volgden vonden verschillende verbouwingen en verfraaiingen plaats. De stadhuistoren kreeg tussen 1560 en 1562 zijn huidige gedaante. De toren werd bekroond met een windwijzer in de vorm van een 'zeeridder'. Het uurwerk, vervaardigd in 1525, werd in 1590 met 'twee houten mannekens' versierd. In 1613 werd de ingang van het stadhuis naar rechts verplaatst. In 1756 kwam het huidige bordes voor de ingang. In de top van de Vleeshal werd in 1729 een grote houten zonnewijzer, ontworpen door stadsarchitect Jan de Munck (1687-1768), aangebracht. In de 19e eeuw onderging het stadhuis nog een kleine verandering. Het 16e-eeuwse arends- of adelaarshuisje dat zich voor de ingang van de Vleeshal bevond, werd in 1858 afgebroken. In dit huisje waren één of meerdere arenden gehuisvest als verwijzing naar het Middelburgse wapen.[4]

Restauratie

Het stadhuis na de brand van 17 mei 1940.

In de periode 1881-1918 werd het stadhuis onder leiding van Pierre Cuypers gerestaureerd. De 25 beelden van de Zeeuwse graven en gravinnen werden vervangen door exemplaren die in het Atelier Cuypers-Stoltzenberg te Roermond werden vervaardigd. Daarnaast werd een balustrade, bestaande uit zeven verschillende bewerkte vakken, op het dak aangebracht en werd de onderzijde van de Choertoren (de kleine traptoren op de hoek van de Markt en Lange Noordstraat) gerestaureerd. De restauratie van de voorgevel kwam in 1912 gereed. Tussen 1912 en 1918 werd het Gotische gedeelte van de gevel in de Noordstraat onder handen genomen. De zonnewijzer in de topgevel van de Vleeshal werd bij de werkzaamheden verwijderd en kwam na diverse omzwervingen in 1995 terug op zijn oorspronkelijke plaats.

Brand en wederopbouw

Op 17 mei 1940 werd Middelburg getroffen door een enorme stadsbrand als gevolg van oorlogshandelingen. Op die dag werd het centrum van Middelburg verwoest. Van het stadhuis bleven enkel de zwartgeblakerde muren overeind, het gehele interieur (waaronder het stadsarchief) ging verloren. Kort na de verwoesting werd begonnen met de wederopbouw. Men besloot om de gevels van het oude raadhuis in Gotische stijl te herstellen en een deel nieuwbouw in aangepaste stijl toe te voegen. Onder leiding van de architecten H. van Heeswijk en M.J.J. van Beveren werden de werkzaamheden uitgevoerd. Op 18 augustus 1950 werd het gerestaureerde stadhuis door koningin Juliana opnieuw in gebruik gesteld.

Huidig gebruik

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana in de gevel van het stadhuis.

De gemeente Middelburg heeft tot 2004 gebruik gemaakt van het stadhuis. In dat jaar vertrokken gemeentebestuur en ambtenaren naar een nieuw stadskantoor aan het Kanaal door Walcheren. Er werd al snel een nieuwe invulling gevonden want op 31 augustus 2004 opende koningin Beatrix de Roosevelt Academy (sinds 2013 University College Roosevelt). Op de UCR wordt de eerste fase van het universiteit onderwijs aangeboden, een fase die beter bekend is als de bachelorfase. De Vleeshal wordt gebruikt als expositieruimte met een collectie hedendaagse kunst die door de Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM) beheerd wordt.

Beelden

Gravenbeelden

In de voorgevel bevinden zich 25 beelden die de graven en gravinnen die over Zeeland hebben geregeerd moeten voorstellen. De 'steenen persoenagien' werden in 1516 door de Mechelse steenhouwer Michiel Ywijnszoon geleverd. De rij beelden begint bij Dirk V en eindigt bij Karel V. De laatste landsheer, Filips II, komt niet in de beeldengalerij voor. Waarschijnlijk is de Tachtigjarige Oorlog de oorzaak voor het niet plaatsen van zijn beeld. Er was nog plek voor nieuwe gravenbeelden in de gevel van de Lange Noordstraat maar doordat Filips II als heerser werd afgezet in 1581 (Plakkaat van Verlatinghe) zijn er geen nieuwe beelden meer bijgekomen. Oorspronkelijk waren de beelden in felle kleuren beschilderd (gepolychromeerd). Tijdens de restauratie van 1881-1918 werden alle beelden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Enkele fragmenten worden in de Vleeshal bewaard. Er was niet alleen kritiek op de vormgeving van de nieuwe gravenbeelden maar ook op de manier waarop Cuypers omging met de oude beelden. De oude resten werden op 'schandelijke manier verkwanseld of stukgeslagen'.[5]

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana

In de topgevel van de Vleeshal werd op 30 april 1910 een beeld van koningin Wilhelmina en prinses Juliana onthuld. Een jaar voordien werd Juliana geboren en dat was voldoende aanleiding voor de gemeente Middelburg om een beeld te laten maken. De opdracht werd gegund aan Pierre Cuypers die nauw betrokken was bij de restauratie van het stadhuis. Het beeld heeft veel weg van een Madonna met kind, dat was dan ook exact de kritiek van het gemeentebestuur bij het zien van het beeld. Cuypers antwoordde dat de rechtstandige positie juist bedoeld was om de prinses goed aan het publiek te laten zien.[6]

Vertrekken in het stadhuis

Zicht op de ontvangsthal.
Vleeshal Markt
De tentoonstelling ‘Survival Guides for Ballroom Dancers, Renovators, Softball Moms, Working Parents and Troubled Folk in General’ in de Vleeshal.

In de ontvangsthal was vroeger de 'hoge vierschaar' gevestigd, belast met de berechting van zware criminele zaken. Het stadhuis wordt ook gebruikt voor trouwerijen, die plaatsvinden in de 'trouwzaal'. In deze ruimte was de 'ordinaire vierschaar' gesitueerd, belast met de berechting van kleine misdrijven.

De functie als stadhuis is nog te herkennen in twee vertrekken. In de raadzaal werden tot 2004 de gemeenteraadsvergaderingen gehouden. De B&W-kamer werd gebruikt voor vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders. Het meubilair in beide kamers stamt nog uit de tijd dat het stadhuis als zodanig werd gebruikt. Boven de Vleeshal bevindt zich tegenwoordig de Burgerzaal die gebruikt wordt voor officiële ontvangsten. Voorheen diende dit vertrek als Lakenhal.

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er een museum in het stadhuis gevestigd (de stedelijke oudheidkamer). De museale voorwerpen gingen met het grootste gedeelte van het toenmalige stadsarchief op 17 mei 1940 door brand ten gevolge van oorlogshandelingen verloren. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog begon men met de wederopbouw en ‘heraankleding’ van het stadhuis. De voorwerpen die zich thans in de collectie bevinden zijn zowel gemeentelijk eigendom als bruiklenen.

In de linkervleugel van het stadhuis bevindt zich de Vleeshal. Sinds 1991 worden hier tentoonstellingen van hedendaagse kunst georganiseerd door Vleeshal/Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM)

Trivia

  • In 2009 werd door Trouw een verkiezing van het mooiste gebouw van Nederland georganiseerd waarbij het stadhuis van Middelburg op de tweede plaats eindigde.
  • De kleuren van de raamluiken (geel, wit en rood) verwijzen naar de oorspronkelijke vlag van Middelburg. Deze stadsvlag bestond uit drie horizontale banen: geel boven, wit in het midden en rood onder. Op 22 april 1974 werd deze vlag door de gemeente vervangen en werd de rode vlag met gouden burcht officieel als gemeentevlag vastgesteld.

Externe links


Monumenten in de buurt van Stadhuis in Middelburg

Pand

Markt 85
Middelburg
PAND genaamd "St. Joris". Eenvoudige lijstgevel. Gebeeldhouwde gevelstenen voorstellende de wapens van Middelburg en Zeeland, alsmede St. Jo..

Huis met rechte gevel onder schilddak

Vlasmarkt 2
Middelburg
Huis met rechte gevel onder schilddak. Lijst met panelen. XVIII.

Huis met gebosseerd gepleisterde lijstgevel

Vlasmarkt 4
Middelburg
Huis met XIX gebosseerd gepleisterde lijstgevel. Winkelpui op plint van natuursteen met zwartgeschilderde ornamenten. Lijst met consoles. XV..

Geen zelfstandig pand

Vlasmarkt 1
Middelburg
Geen zelfstandig pand. Apart genummerde zij-ingang van het hoekhuis aan de Markt. Ankers. Gevelsteen ingemetseld met de 'Rode Toren' en wap..

Pand 'De rode toren'

Markt 83
Middelburg
PAND "De Rode Toren". Gepleisterde gevel, bekroond door houten fronton. In de driehoek een rond zoldervenster. XIX houten winkelpui met midd..