Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poptaslot (Heringastate) in Marsum

Kasteel Buitenplaats

Slotleane 1
9034HM Marsum (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre 1550 1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre
Architect: J.F.L. Frowein (1906-'08) Frowein 1908 J.F.L. Frowein (1906-'08)


Beschrijving van Poptaslot (Heringastate)

Heringastate of z.g. Popta-slot. In 1906-'08 sterk gerestaureerde in aanleg 16e-eeuwse stins, in de 17e eeuw gewijzigd, in de 18e eeuw met een vleugel vergroot. Poortgebouw uit 1631 met door trappen gevormde gevel geleed door gekoppelde pilasters; terzijde van de ingangsboog natuurstenen pilasters met een soort leeuwenhermen; in het fries tussen de eerste en tweede verdieping kwartierwapens Heringa-Eysinga. Midden boven de ingang een groot omlijst wapenschild waarin later het wapen Popta is aangebracht. In de oudste vleugel van het hoofdgebouw twee 16e-eeuwse bedsteden, een 17e-eeuwse, twee gebeeldhouwde binnenpoortjes, schouw, kast en geldtafel in de voogdenkamer; 17e-eeuwse ingangspoort met steen uit 1687 uit Kornjum afkomstig. Op de schouw in de 18e-eeuwse vleugel schilderstuk 1782. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 28623
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Poptaslot
Poptaslot gezien vanaf het voorplein
Poptaslot gezien vanaf het voorplein
Locatie Marssum, Friesland
Overig
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 28623
Gebouwd 16e eeuw
Interieur
Interieur
Website
Portaal  Portaalicoon   Kunst & Cultuur

Het Poptaslot (ook Azingastate of Heringastate) is een state en museum in het Friese dorp Marssum (Menaldumadeel).

Beschrijving

Het is in de 15e eeuw gesticht door het geslacht Heringa. In 1603 kwam het in het bezit van het geslacht Van Eysinga, en in 1631 werd het ingrijpend verbouwd. In 1687 werd het gekocht door Dr. Henricus Popta. Na zijn dood in 1712 werd bij testament het Poptaslot nagelaten aan het Poptagasthuis, een rusthuis voor armlastige vrouwen.
Van 1906 tot 1908 werd het Poptaslot gerestaureerd en verbouwd naar een ontwerp van de Haagse architect Johan Frederik Lodewijk Frowein. Het huis is nog gemeubileerd en ingericht in 17e- en 18e-eeuwse stijl.

Het is tegenwoordig opengesteld als museum. Het heeft onder andere twee torens, een poortgebouw met duivenslag, een grote zaal en de Bumakamer. Op de bovenste verdieping bevinden zich twee fraai bewerkte bedsteden die dateren van rond 1540. Er is een replica van een lampetkan en schotel van het Poptazilver.

Tuin

In 1735 maakte Valentijn Pommer een ontwerp voor een modelboomgaard als tuin van het Poptaslot. Tussen 1840 en 1845 werden de tuinen van het Poptaslot opnieuw aangelegd, dit keer in Friese landschapsstijl, naar een ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard. De tuinaanleg is daarna weer gewijzigd en het Poptaslot kreeg nu een geometrische aangelegde tuin naar een ontwerp van Willem Cornelis de Groot.Monumenten in de buurt van Poptaslot (Heringastate) in Marsum

Terp

tussen Buorren en Slotleane Buorren tussen Buorren en Slotleane
Marssum (Gemeente Menameradiel)
Terp. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A).

Poptagasthuis

Hegedyk 6
Marsum (Gemeente Menameradiel)
Popta-Gasthuis. In 1711 gestichte vrijwoningen voor ouden van dagen, in vier vleugels om een hof gebouwd. Gebeeldhouwde zandstenen ingangspo..

Kop-hals-rompboerderij zadeldak met schoorstenen en borden en met stal onder hoog met pannen belegd schilddak

Hegedyk 1
Marsum (Gemeente Menameradiel)
Kop-hals-rompboerderij in de huidige vorm grotendeels uit het derde kwart van de 19e eeuw. Het woonhuis draagt een pannen zadeldak tussen pu..

Sint-Pontianuskerk (Hervormde kerk)

Buorren 20
Marsum (Gemeente Menameradiel)
HERV. KERK, op omheind kerkhof gelegen. Dorpskerk bestaande uit een deels nog romaanse noordmuur uit tufsteen opgetrokken, in de 17e of 18e ..

Vier traveeën breed pand onder zadeldak tegen topgevel met vlechtingen en wapensteen

Buorren 10
Marsum (Gemeente Menameradiel)
Vier traveeën breed pand onder zadeldak tegen topgevel met vlechtingen, aan de Buorrenzijde, waarin wapensteen met 1786.

Kaart & Routeplanner

Route naar Poptaslot (Heringastate) in Marsum

Foto's (26)

Alle 26 foto's weergeven