Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Toren van de Nederlands Hervormde Kerk (Martinuskerk) in Markelo

Kerkelijk Gebouw

Kerkplein 2
7475AE Markelo (gemeente Hof van Twente)
Overijssel


Beschrijving van Toren van de Nederlands Hervormde Kerk (Martinuskerk)

De toren van de Hervormde Kerk bestaat uit twee geledingen en wordt gedekt door een tentdak. Veelhoekig uitgebouwde spiltrap in de zuidmuur. De gevelvlakken der beide geledingen verlevendigd door telkens drie spitsboognissen. Segmentboogvormige ingang omlijst door spitsboog. Vier consoles en aanzetten voor een gewelf over de begane grond. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan één van C. Konink, 1737, diam. 131,5 cm. en twee moderne klokken. Mechanisch tornuurwerk J. van de Kerkhof, Aarle- Rixtel, later voorzien van electrische opwinding. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk (Jurien Sprakel?), 1747, staat buiten gebruik in de toren opgesteld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 28130
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martinuskerk
Exterieur OOSTGEVEL, ZUIDGEVEL - Markelo - 20297686 - RCE.jpg
Plaats Markelo
Denominatie Protestantse Kerk in Nederland
Coördinaten 52° 14′ NB, 6° 30′ OL
Gebouwd in 1840, na sloop oude kerk
Gewijd aan Sint-Maarten
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  28129
Architectuur
Bouwmethode Neoclassicisme
Bouwmateriaal Baksteen
Interieur
Doopvont achtzijdig zandstenen doopvont
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Martinuskerk in Markelo, is een protestantse kerk in de Nederlandse gemeente Hof van Twente in de provincie Overijssel. De kerk was gewijd aan de patroonheilige Sint-Maarten. De middeleeuwse parochie van Markelo behoorde tot de oudste van Twente. Het gebouw is georiënteerd met de lengteas in de richting west-oost, echter met een afwijking van 17° naar het zuiden.

Geschiedenis

In 1188 bestond er al een parochie Markelo; hiervan werd in 1224 de parochie Diepenheim afgescheiden. In de kerk werd een bloedreliek bewaard in het sacramentshuis. Van 1601 tot 1629 werden er door de Classis en Synode van Deventer verschillende pogingen ondernomen om de bedevaart naar Markelo af te schaffen, door het te verbieden en te belemmeren. Uiteindelijk liet de Classis het sacramentshuis dichtmetselen: Den 12 Julij 1620 sijn gedeputati classis getogen om de kercken te visiteren in desen classe gelegen, ende zijn desselven daechs gecomen te Bathmen, die schole gesuijvert van Paepsche boecken. Vandaer te Markel, den afgodischen steen, waervoor de bedevaert vant genaemde heijlich bloet gedaen wort, alsoock de luchters daertoe diendende ende een geoffert wassen kint wechgeruijmt, den kerckmeester Splinter aengeseijt dat hij de kercke doen repareren, de beelden aen de want doorstrijcken ende ’t Sacramentshuijs, daer de afgoderije voor geschiet, soude doen toemetselen, t welck hij alles belooft heeft.[1]

Bouwgeschiedenis

De oude kerk bestond uit eenbeukig gotisch schip en een hoger veelzijdig gesloten jonger koor, smaller dan het schip. In 1840 zijn kerk en koor afgebroken en vervangen door de huidige zaalkerk in neoclassicistische stijl.

De toren die twee geledingen telt, wordt gedekt met een korte vierzijdige spits. Ze is opgemetseld in baksteen in een onregelmatig verband. Een spiltrap in de zuidmuur die veelhoekig is uitgebouwd leidt naar de eerste verdieping. De gevelvlakken van de geledingen zijn versierd met drie spitsbogen met afgeschuinde kanten. In de westgevel bevindt zich de ingang. Deze is gedekt door een korfboog en omlijst door een spitsboog. In de tweede geleding zijn galmgaten aangebracht die de indruk geven later te zijn aangebracht, waarschijnlijk na de brand van 1730, waardoor de toren lager is geworden van 35 meter naar 28 meter.

Klokken

In de toren hangen drie klokken. De eerste met een middellijn van 117 cm met als opschrift: Casparus Konink me fecit MDCCXXXVII, de tweede met een middellijn van 131 cm, met als opschrift: Casparus Konink me fecit MDCCXXXVII Soli Deo Gloria, en de derde klok met een middellijn van 96 cm met als opschrift: Casparus Konink me fecit MDCCXXXVII.

Doopvont

In de kerk staat een achtzijdig zandstenen doopvont met een hoogte van 103 cm. De kuip is versierd met ondiepe spitsbogen lijkend op een driepas. Het doopvont is zeer eenvoudig uitgevoerd.

Noten

  1. Acta van de gedeputeerden der classis Deventer 12 juni 1620 – 18 juni 1620

Externe linksMonumenten in de buurt van Toren van de Nederlands Hervormde Kerk (Martinuskerk) in Markelo

Nederlands Hervormde Kerk (Martinuskerk)

Kerkplein 2
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
N.H.Kerk. Eenvoudig zaalgebouw uit 1840. Voorgevel van drie traveeën, geleed door pilasters. In de risalerende middentravee ingang met omli..

Vijf traveeën breed vrijstaand pand met verdieping en gedekt door schilddak

Goorseweg 5
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Vijf traveeën breed vrijstaand pand "de Wheme" met verdieping en gedekt door schilddak. Het gevelvlak wordt aan weerszijden besloten door ..

de Hoop

Stationsstraat 33
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Markant op een snijpunt van wegen gelegen restant van de voormalige molen 'De Hoop', gebouwd als windkorenmolen in 1836 door molenbouwers Ge..

Boerderij "Koenderink" van het hallehuistype waarvan het woonhuis in 1910 is verlengd zodat er een krukhuis ontstond

Stationsweg 2
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Inleiding BOERDERIJ van het hallehuistype waarvan het woonhuis in 1910 is verlengd zodat er een krukhuis ontstond. Het bedrijfsgedeelte sta..

Boerderij onder een met riet en pannen gedekt schilddak

Stationsweg 1
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Fraai gesitueerde BOERDERIJ onder een met riet en pannen gedekt schilddak, aan de voorzijde voorzien van houten topschild met makelaar. Bove..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)