Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Franciscanenkerk en -klooster / Oude Minderbroederskerk in Maastricht

Kerkelijk Gebouw

Sint Pieterstraat 5
6211JM Maastricht
Limburg

Bouwjaar: Vanaf 1485


Beschrijving van Franciscanenkerk en -klooster / Oude Minderbroederskerk

Voormalige FRANCISCANENKERK EN -KLOOSTER, tegenwoordig Rijksarchief. Gotische kerk met basilicaal schip, 1298? en een eenbeukig koor, XV. In de moderne archiefgebouwen zijn gedeelten opgenomen van de vroegere kruisgang. Verder is er nog een oud gedeelte vrijstaand ten zuidoosten van de kerk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 27477
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oude Minderbroedersklooster
De kerk vanaf de Sint Pieterstraat
De kerk vanaf de Sint Pieterstraat
Plaats Maastricht, Sint Pieterstraat 5
Gebouwd in ca. 1298
Restauratie(s) 1884, 1939-42, 1995
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  27477
Architectuur
Bouwmateriaal mergel
Stijlperiode gotisch
Afbeeldingen
Kloostervleugel en zuidgevel kerk
Kloostervleugel en zuidgevel kerk
Portaal:  Christendom

Het Oude Minderbroedersklooster, ook Eerste Franciscanenklooster genoemd, is een voormalig klooster van de franciscanen in het Jekerkwartier in Maastricht. De driebeukige mergelstenen kloosterkerk in vroege Maasgotische stijl dateert uit de late 13e, vroege 14e eeuw. Van het klooster resteren slechts enkele originele fragmenten.

Behalve het Eerste Minderbroedersklooster is er in Maastricht een Tweede Minderbroedersklooster (met bijbehorende kloosterkerk), de huidige bestuurszetel van de Universiteit van Maastricht. Het Derde Minderbroedersklooster, met een neogotische kloosterkerk, is in 1971 afgebroken.

Geschiedenis

1rightarrow blue.svg Zie Franciscanen in Maastricht voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Franciscanen kennen een bewogen geschiedenis in Maastricht. De oudste, nog bestaande kerk werd al aan het eind van de 13e eeuw net binnen de toenmalige stadsomwalling gebouwd. Ook een vleugel van het 14e-eeuwse klooster is bewaard gebleven. Rond 1470 schonk de edelman Nicolaus van Harlaer bij zijn intrede een Mariabeeld, dat al snel onder de naam Sterre der Zee een grote aantrekkingskracht had op Maria-vereerders.

Na het Verraad van Maastricht in 1638, waarbij onder anderen de franciscaner pater Vink betrokken was, moesten de Minderbroeders de stad verlaten. Een aantal paters vestigden zich in het klooster van de Observanten op de Sint-Pietersberg, even buiten de stad. Het beeld van de Sterre der Zee verhuisde mee. De kerk en het klooster in de stad werden door het Maastrichtse garnizoen in gebruik genomen als kazerne en militaire opslagplaats.

Na het Beleg van Maastricht (1673) kregen de Franciscanen van de Franse bezetters toestemming om zich opnieuw in de stad te vestigen. Het oude klooster kregen de paters echter niet terug. Op de Minderbroedersberg werd een nieuw klooster gevestigd, het Tweede Minderbroedersklooster. De oude kerk en klooster bleven in gebruik door het garnizoen, een situatie die ook na de Franse Tijd in Maastricht (1795-1814) bleef voortduren. Onderdeel uitmaken van het complex was ook de commandantswoning van de Sint-Pieterskazerne die direct achter de kerk gelegen is.

In 1884 werden kerk en klooster gerestaureerd en ingericht als Rijksarchief in Limburg. Van 1939 tot 1942 vond opnieuw een grootscheepse restauratie plaats, waarbij het sterk vervallen klooster werd gesloopt. Eén kloostervleugel werd in historiserende stijl herbouwd. In 1995 werd het gebouw in opdracht van de Rijksgebouwendienst naar een ontwerp van architect M. van Roosmalen opnieuw ingrijpend gerestaureerd, waarbij o.a. een ondergronds archiefdepot werd gerealiseerd.[1] Tijdens de werkzaamheden werden restanten van de eerste middeleeuwse stadsmuur uit omstreeks 1230 opgegraven en zichtbaar gemaakt. De kerk zelf fungeert thans als studiezaal en expositieruimte van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

Afbeeldingen kerk en klooster

Externe link

Centrum:Cellebroederskapel · Sint-Janskerk · Kapel Zusters H. Joseph · Sint-Martinuskerk · Sint-Matthiaskerk · Kloosterkerk Zusters Onder de Bogen · Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (+ Sterre-der-Zeekapel) · Sint-Servaasbasiliek (+ kapellen) · Synagoge · Waalse kerk (+ NGKv Zuiderkruis) · In onbruik of verdwenen(*): Sint-Agathakapel* · Sint-Amorkapel* · Sint-Andrieskerk · Sint-Annadalkapel* · Annunciatenkapel* · Antonietenkerk* · Kloosterkapel Zusters van het Arme Kind Jezus · Augustijnenkerk · 1e + 2e Beyartkapel* · Bogaardenkapel* · Bonnefantenkerk · Calvariënbergkapel · Canisianumkapel · Kapel Capucijnenhof · Capucijnenkerk · Sint-Catharinakapel* · Nieuwen Biesenkerk* · Dominicanenkerk · Sint-Evergisluskapel* · Faliezusterskapel* · Sint-Gerarduskerk · Grauwzusterskapel · Heilige-Geestkapel* · Sint-Hilariuskapel* · Sint-Jacobskapel* · 1e Jezuïetenkerk · 2e Jezuïetenkerk* · Sint-Joriskapel* · Kruisherenkerk · Lutherse kerk · Koningskapel* · Maria-ten-Oeverenkapel* · 1e Minderbroederskerk · 2e Minderbroederskerk · 3e Minderbroederskerk* · Klooster- + lekenkapel Zusters Miséricorde · Sint-Nicolaaskapel* · Sint-Nicolaaskerk* · Nieuwenhofkapel · Penitentenkapel* · Kloosterkapel Penitenten-Recollectinnen* · Reparatricenkapel* · Sint-Servaasgasthuiskapel* · Sterrepleinkerk · Ursulinenkapel · Sint-Vincentiuskapel* · Kapel Vincentiusvereniging · Weeshuiskapel · Wittevrouwenkapel*
Zuidwest:Sint-Rochuskapel · Sint-Lambertuskapel · Sint-Petrus-en-Pauluskerk · Kerk van Sint-Pieter beneden · Kerk van Sint-Pieter boven · Sint-Theresiakerk · Sint-Antoniuskapel · In onbruik of verdwenen(*): Observantenkloosterkapel* · Kapel Trichter College
West:Sint-Annakerk · El Fath-moskee · Evangelische Gemeente · Heilig Hart van Jezuskerk · Sint-Jozefkerk · Koninkrijkszaal · San Salvatorkerk · Surp Karapetkerk · Tevhid Moskee · Vier Evangelistenkerk · In onbruik of verdwenen(*): Ziekenhuiskapel Sint Annadal · Sint-Christoforuskerk* · Christus' Hemelvaartkerk · Kapel Kweekschool Immaculata · Sint-Lambertuskerk · Onbevlekt Hart van Mariakerk · Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk
Noordwest:Immanuëlkerk · Kapel Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten · In onbruik: Sint-Hubertuskerk
Noordoost:Sint-Corneliuskerk · Sint-Martinuskerk · In onbruik: Kloosterkapel van de Franciscanessen van Mariadal
Oost:Antonius van Paduakerk (Scharn) · Johannes de Doperkerk · Koepelkerk · Lighthouse Christengemeente · Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk · Sint-Walburgakerk · In onbruik of verdwenen(*): Antonius van Paduakerk (Nazareth)* · Sint-Guliëlmuskerk · Heilige Familiekerk* · Kloosterkapel Severen*
Zuidoost:Baptistengemeente · Beth-elkerk · Sint-Michaëlkerk · Sint-Monulfus en Gondulfuskerk · Sint-Petrus' Bandenkerk · In onbruik: Don Boscokerk · Kapel Opveld

Monumenten in de buurt van Franciscanenkerk en -klooster / Oude Minderbroederskerk in Maastricht

Waalse kerk

Sint Pieterstraat 6
Maastricht
Franse of Waalse KERK. Gebouw met contraliserende plattegrond, opgetrokken in de jaren 1732-1733 naar ontwerp van de Luikse architect Nicola..

Huisje met lijstgevel.

Sint Pieterstraat 18
Maastricht
Huisje met lijstgevel, XVIII. Segmentboogvensters en -ingang in Naamse steen. Pui ten dele gewijzigd.

Huis met eenvoudige lijstgevel, eindigend in een muizetandlijst.

Stenenbrug 5
Maastricht
Huis met eenvoudige lijstgevel, eindigend in een muizetandlijst.

Huis met lijstgevel.

Stenenbrug 3
Maastricht
Huis met lijstgevel, XVIII. Segmentboogvensters in Naamse steen. Pui gewijzigd.

Bisschopsmolen

Stenenbrug 1
Maastricht
BISSCHOPSMOLEN, XVII, met aan de voorzijde een brede lijstgevel, waarvan de kroonlijst bij de door mergelpilasters geaccentueerde middenpart..

Kaart & Routeplanner


Foto's (17)

Alle 17 foto's weergeven