Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde Laurentiuskerk in Echten

Kerkelijk Gebouw

Hoofdweg 30
8537SE Echten (gemeente Lemsterland)
Friesland

Bouwjaar: oorspr. midden 13e eeuw 1650-1700 (ommetseling) vroege 19e eeuw (vensterdetaillering) ca. 1830 (preekstoel, kerkbanken, orgelgalerij) 1871 (orgel) 1879 (toren, verb.) 1977 (rest.) 1250 oorspr. midden 13e eeuw 1650-1700 (ommetseling) vroege 19e eeuw (
Architect: L. van Dam & Zn (orgel) F. Kroes (1977) Dam 1871 L. van Dam & Zn (orgel) F. Kroes (1977)


Beschrijving van Hervormde Laurentiuskerk

Inleiding NEDERLANDS HERVORMDE KERK (St. Laurentius) met interieuronderdelen, KERKHOF en TOEGANGSHEK. Markant op een gedeeltelijk door water, beukenhagen en bomen omzoomd iets verhoogd kerkhof gelegen traditionele driezijdig gesloten zaalkerk, die als gevolg van wijzigingen wat betreft de detaillering een overwegend vroeg-19de-eeuws karakter draagt. Het huidige gebouw zou staan ter plaatse van een in de 13de eeuw (1245) vermelde kerk. Het oorspronkelijk torenloze gebouw (met vrijstaande klokkestoel) is in de tweede helft van de 17de eeuw gewijzigd en geheel ommetseld, waarbij een pilasterstelling is aangebracht (vermoedelijk in navolging van vroegere lisenen); de raamdetaillering is vroeg-19de-eeuws. De toren dateert van 1879. Bij de restauratie in 1977 zijn restanten van oudere funderingen aangetroffen in de vorm van berkestammen en zwaar metselwerk. De oorspronkelijke klok, gegoten in 1597 door Cornelius van Ammeroy, hangt thans in de eveneens beschermde hervormde kerk van Blankenham (Ov.); de huidige - vanuit het oogpunt van monumentenzorg niet van waarde zijnde - klok dateert van 1957 en werd gegoten door de firma Van Bergen te Heiligerlee. De uitmonstering van het interieur, met Van Dam orgel uit 1871 en twee 17de-eeuwse grafzerken en een vroeg-19de-eeuwse exemplaar, dateert van omstreeks 1830. Het kerkhof rondom de kerk met tweede helft 19de- eeuwse giet- en smeedijzeren toegangshek wordt eveneens van rijkswege beschermd. De graftekens zijn van lokaal/regionaal belang. Omschrijving Eenvoudig,traditioneel uit bruinrode baksteen opgetrokken midden-17de-eeuws en ouder schip onder met geglazuurde blauwe platte Friese pannen belegd driezijdig schilddak met piron met koperen windvaan tegen rechte 19de-eeuwse (1879) voorgevel met toren met koperen windvaan; bakgoot op klossen, staafankers. Het zorgvuldig gemetselde muurwerk van het driezijdig gesloten schip is regelmatig ingedeeld door vlakke pilasters waartussen, om de andere travee, halfrond gesloten vensters met houten traceringen staan; voorts enkele ovale vensters. Voorgevel en torenopbouw hebben een kenmerkende tweede helft 19de-eeuwse (1879) detaillering: pilasters met verdiepte velden, halfrondgesloten vensters en (in noord- en westgevel) dubbele toegangsdeur met gietijzeren tracering in halfrondgesloten bovenlicht, zandstenen decoraties rond ingangspartij en galmgaten; hardstenen plint en vensterbanken; gietijzeren sierankers. In de achtkante toren, met leiengedekte lantaarn en ingesnoerde naaldspits met koperen haan, siersmeedwerk en uurwerk, een luidklok vervaardigd in 1879 bij Van Bergen in Heiligerlee. (De oude klok droeg het opschrift Verbum Domini manet in Eternum, het jaartal 1597 en de namen van de maker Cornelius van Ammeroy en van de schutspatroon de Hl. Laurentius). Boven de ingangspartij van de toren een gedenksteen met het opschrift: Gebouwd 1879/Kerkvoogden Sint A. Klijnsma/Cornelis Groenteboom/ Evert J. Schreur. In het sobere door een tongewelf met houten trekbalken en gietijzeren roosters overdekte INTERIEUR zijn onder meer van belang het vroeg-19de-eeuwse meubilair (XIXa- b), bestaande uit onder meer zeshoekige kansel, banken en kraak (galerij). Voorts twee 17de-eeuwse grafzerken en een vroeg-19de-eeuws exemplaar. Het eenklaviers- orgel met aangehangen pedaal, bijbehorende galerij en rijk gesneden kas, werd in 1871 gebouwd door L. van Dam en Zonen te Leeuwarden. De pijpvelden in het front volgen het grondvlak. Aan weerszijden van het middenveld bevinden zich gedeelde veldjes die in de kap van het middenveld zijn opgenomen. In plaats van door twee zijtorens, wordt het front begrensd door twee gewelfde zijvelden. Het instrument heeft 7 doorlopende registers 3 discant-registers en 1 bas-register. Het orgel verkeert in oorspronkelijke staat en is in 1981 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw B.V. te Zaandam. Mechanisch torenuurwerk Brunia, Exmorra, eerste kwart 20e eeuw. Waardering Kerkgebouw (XVII/XIX), gelegen op enigszins verhoogd kerkhof met tweede helft 19de-eeuws toegangshek, van algemeen belang wegens - ouderdom en bouwgeschiedenis -de sobere, maar verzorgde architectonische kwaliteit van ex- en interieur -de waardevolle interieur-onderdelen -de markante ligging op een enigszins verhoogd kerkhof (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 25776
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Laurentiuskerk
De voorzijde van de kerk in 2014
De voorzijde van de kerk in 2014
Plaats Echten
Gebouwd in oorspronkelijk ca. 1245
ommetseld tweede helft 17e eeuw
Restauratie(s) 1977
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  25776
Architectuur
Architect(en) F. Kroes (1977)
Afbeeldingen
Interieur met orgel (2004)
Interieur met orgel (2004)
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Laurentiuskerk (ook: Laurenskerk) in de Friese plaats Echten is een monumentaal gebouw, gelegen aan de oostelijke zijde van het dorp .

Beschrijving

De hervormde kerk van Echten werd oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1245 en werd in de tweede helft van de 17e-eeuw geheel ommetseld. De uiteindelijke gedetailleerde vormgeving dateert uit het begin van de 19e-eeuw. De kerk staat aan de rand van de bebouwde kom, aan de oostzijde van het dorp, op een iets hoger dan de omgeving gelegen kerkhof. Aan de voorzijde bevindt zich een toegangshek van smeed- en gietijzer. De vroegere kerk had een vrijstaande klokkenstoel. In 1879 werd een toren aan de westzijde van de kerk gebouwd. De oorspronkelijke kerkklok, die in 1579 werd gegoten door Cornelius van Ammeroy, bevindt zich niet meer in de kerk van Echten, maar is verhuisd naar de hervormde kerk in het Overijsselse Blankenham.

De muren van het schip zijn grotendeels 17e-eeuws, de voorgevel en de toren hebben een 19e-eeuws uiterlijk. De ingangspartij en de galmgaten worden geaccentueers door zandstenen omlijstingen. Aan weerszijden van de toegangsdeur twee halfrond gesloten vensters, aan elke zijde één. Boven de toegang is een gedenksteen aangebracht als herinnering aan de bouw van de toren in 1879. Onder de galmgaten en boven de herdenkingssteen bevindt zich een groot rond raam met gietijzeren tracering als decoratie. De achtkanttige toren wordt bekroond met een door leisteen gedekte spits. Zowel op de torenspits als op het oosteinde van het schip staat een windvaan. Het interieur van de kerk dateert grotendeels uit de eerste helft van de 19e-eeuw. Het orgel werd in 1871 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwer, de firma L. van Dam en Zonen.

De in 1977 gerestaureerde kerk met kerkhof en toegangshek zijn erkend als rijksmonument onder meer vanwege de ouderdom, de bouwgeschiedenis, de architectonische kwaliteit, waardevolle onderdelen van het interieur en de markante ligging.

De kerk en het bijbehorende kerkhof in 2014

Monumenten in de buurt van Hervormde Laurentiuskerk in Echten

Gemaal Echten

Hoofdweg 27
Echten (Gemeente Lemsterland)
Inleiding Het GEMAAL in Echten, gelegen aan de zuidzijde van het Tjeukemeer, dient voor de bemaling van de Echtenerveenpolder, die tussen 1..

Hervormde kerk

Buren 29
Oosterzee (Gemeente Lemsterland)
Inleiding NEDERLANDS HERVORMDE KERK, KERKHOF EN TOEGANGSHEK. Markant op een aan drie zijden door water, beukenhagen en enkele bomen omzoomd ..

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters

Buren 23
Oosterzee (Gemeente Lemsterland)
Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis; zesruitsvensters.

Landelijk woonhuis met omlijste ingang, zesruitsvensters en forse dakkapel

Buren 14
Oosterzee (Gemeente Lemsterland)
Landelijk woonhuis met omlijste ingang. Zesruitsvensters en forse dakkapel. Zes stoeppalen verbonden door kettingen.

Landelijk woonhuis met omlijste ingang onder schilddak met hoekschoorstenen en forse dakkapel

Buren 10
Oosterzee (Gemeente Lemsterland)
Landelijk woonhuis onder schilddak met hoekschoorstenen. Omlijste ingang, zesruitsvensters, forse dakkapel. Zes stoeppalen verbonden door ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)