Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Hervormde kerk en toren in Warfhuizen

Kerkelijk Gebouw

Baron van Asbeckweg 13
9963PA Warfhuizen (gemeente De Marne)
Groningen

Bouwjaar: 1798 (toren) 1858 (kerk)


Beschrijving van Voormalige Hervormde kerk en toren

Ned.Herv.Kerk en toren op verhoogd kerkhof. In 1858 opgetrokken vijf traveeën diep kerkgebouw met driezijdige sluiting; de muren geleed door pilasters. In de toren oude klok afkomstig van toren te Oldenzijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 24010
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin
De kluiskerk te Warfhuizen
De kluiskerk te Warfhuizen
Plaats Warfhuizen
Gebouwd in 1858
Monumentnummer  24010
Architectuur
Klokkentoren Oude klok afkomstig van toren te Oldenzijl
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Clausuurhek in de Warfhuister kluiskerk. Links het genadebeeld, rechts het schrijn van Antonius Abt
Het opstellen van een processie van Wehe-den Hoorn naar Onze Lieve Vrouwe van Warfhuizen
[[

De rooms-katholieke Kluis van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen is de jongste van de Nederlandse kluizenarijen, en de enige die op dit moment door een kluizenaar bewoond wordt. De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige hervormde kerk van Warfhuizen in de provincie Groningen. Na de komst van de 'Bedroefde Moeder van Warfhuizen' is de kapel van de kluis Nederlands noordelijkste Mariabedevaartplaats geworden.

Geschiedenis

De bedevaartkluis in Warfhuizen bouwt voort op de traditie van de Limburgse en Brabantse kluizenaars die ontstond in de tijd van de contrareformatie. De laatste broeder van die traditie is in 1930 gestorven in de Kluis op de Schaelsberg. In tegenstelling tot de meeste kluizen in het buitenland hadden deze kluizen een openbare kapel die vaak een rol speelde in de plaatselijke volksdevotie.

Na een geleidelijke neergang sinds de jaren tachtig van de 19e eeuw begon het aantal rooms-katholieke kluizenaars in Europa sinds het einde van de 20e eeuw weer te stijgen. Nederland bleef in eerste instantie bij die ontwikkeling nog wat achter. Wel zijn er altijd leden van kloosterorden geweest die als heremiet leefden, maar de 'kluizenaars zonder meer' waren na 1930 uitgestorven. De oude kluizen stonden leeg en verdwenen grotendeels. Dit was sommige gelovigen een doorn in het oog. In 2001 kon de leegstaande kerk van het Hogelandster dorp Warfhuizen door katholieken worden verworven, en in de travee tegen de toren werd een eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die sindsdien ook door een heremiet (pater Hugo) bewoond wordt. De rest van het gebouw doet dienst als kluiskapel. De heremiet valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en heeft zijn eeuwige geloften afgelegd in de handen van de bisschop van dat diocees (op 18 november 2012).

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie het kluizenaarsideaal heeft willen doen heropleven is er in de jaren daarna nieuwe (summiere) regelgeving gekomen. In het kerkelijk wetboek, (de Codex Iuris Canonici, can. 603)[1] wordt voor kluizenaars een striktere vorm van afzondering verlangd dan vroeger in Nederland gebruikelijk was. Zodoende is er in Warfhuizen een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de kluizenaar werkt en bidt. In de kerk is dit zichtbaar door het grote clausuurhek dat het priesterkoor van het schip scheidt.

Sinds 2014 hoort de kluis bij het Beierse heremietenverband van Frauenbründl.

Officie en gebruiken

Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven
Carlo Crivelli 052.jpg

Zoals in de contemplatieve kloosters wordt in Warfhuizen het Officie onderhouden. De kluizenaar zingt de acht (meest korte) psalmofficies van Benedictus op fluistertoon in het Latijn.

Het Warfhuister officie wijkt zodoende duidelijk af van dat van de oude Nederlandse kluizenaars, die meestal een aangepaste variant gebruikten of - als ze ongeletterd waren - een vastgesteld aantal onze vaders en wees gegroeten baden. Toch blijft de invloed van de Limburgse traditie op de sfeer in de kluis duidelijk merkbaar aan verschillende toevoegingen uit de volksdevotie, zoals het hardop gebeden rozenkransgebed en verschillende litanieën die op verschillende tijden van de dag worden gezongen. Ook de inrichting van de kerk verraadt het voortborduren op 17e-eeuwse voorbeelden door barokke elementen. De verering van de heilige heremieten Gerlachus van Houthem en Antonius Abt, van wie er relieken aanwezig zijn in een reliekschrijn in het retabel van het rechter zijaltaar, neemt in de kluis een bijzondere plaats in.

Naast de oude zuidelijke kluizenaarstraditie zijn er in de liturgie nog enkele andere invloeden merkbaar. Het feit dat er enkele vrijwilligers Russisch-orthodox zijn, heeft ertoe geleid dat 's avonds na de Completen het Jezusgebed wordt gezongen (in het Grieks). Verder is vooral in het gebruikte dialect van het Gregoriaans de invloed van de kartuizertraditie merkbaar.

Eucharistie

Sinds de priesterwijding van de kluizenaar op 6 september 2015 wordt er in de kapel dagelijks de Eucharistie gevierd in het Latijn volgens het traditionele missaal.

Warfhuizen als Mariabedevaartplaats

1rightarrow blue.svg Zie Bedroefde Moeder van Warfhuizen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De meeste bezoekers van de kerk komen er in het bijzonder om Maria te vereren. Dit is begonnen nadat in 2003 een levensgroot Spaans processiebeeld, de 'Bedroefde Moeder van Warfhuizen', in de kapel was geplaatst. Het beeld had een dusdanig grote aantrekkingskracht op gelovigen uit binnen- en buitenland dat de kapel een bedevaartsoord werd.

Literatuur

  • Kluis-en Bedevaartkapel Warfhuizen. Kleine Kunstführer Nr. 2717. Schnell & Steiner, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7954-6797-5

Externe links

Noten en referenties


Monumenten in de buurt van Voormalige Hervormde kerk en toren in Warfhuizen

Pand met omlijste ingang onder schilddak

Baron van Asbeckweg 17
Warfhuizen (Gemeente De Marne)
Landelijk pand onder schilddak; omlijste ingang, zesruitsvensters.

Hervormde pastorie

Baron van Asbeckweg 4
Warfhuizen (Gemeente De Marne)
Pastorie. Landelijk gebouw onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste deur, zesruitsvensters.

Deels onderkelderd pand met omlijste deur onder schilddak met hoekschoorstenen

Baron van Asbeckweg 25
Warfhuizen (Gemeente De Marne)
Landelijk pand onder schilddak met hoekschoorstenen. Omlijste deur, zesruitsvensters; rechter-achtergedeelte onderkelderd.

Pand onder breed schilddak met halfrond omlijste ingang en dienstingang in zijgevel

Baron van Asbeckweg 29
Warfhuizen (Gemeente De Marne)
Landelijk pand onder breed schilddak. Halfrond omlijste ingang; zesruitsvensters; in de zijgevel dienstingang; achterste gedeelte onderkelde..

Deels onderkelderd pand met omlijste ingang onder dwars zadeldak met wolfseinden

Baron van Asbeckweg 42
Warfhuizen (Gemeente De Marne)
Landelijk PAND, deels onderkelderd en gedekt door dwars zadeldak met wolfeinden. Omlijste ingang.

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)