Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vier traveeën breed huis met links aansluitend overbouwde doorgang in Amsterdam

Woonhuis

Keizersgracht 565
1017DR Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1672 (huis) 19e eeuw (verbouwing)


Beschrijving van Vier traveeën breed huis met links aansluitend overbouwde doorgang

Vier traveeën breed huis met links aansluitend overbouwde doorgang naar v.m. stal, alles voltooid 1672, verbouwd XIX. Gevels onder rechte lijsten (XIX). Gevellantaarn. Inwendig: interieurs Louis XV en XVI, ten dele nieuw in oude stijl bijgemaakt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 2385
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vier traveeën breed huis met links aansluitend overbouwde doorgang in Amsterdam

Pand met klokgevel

Keizersgracht 563
Amsterdam
Pand met klokgevel (XVII B). Puibalk, deur en -kalf plm 1800.

Pand met klokgevel

Keizersgracht 561
Amsterdam
Pand met klokgevel (XVIIIc).

Pand met halsgevel

Keizersgracht 559
Amsterdam
Pand met halsgevel (XVII B). Deuromlijsting en snijraamhek XVIII A.

Huis met gevel onder rechte lijst

Keizersgracht 557
Amsterdam
Huis (XVIII A) met gevel onder rechte lijst (XIX A). Versierde stoep (XVIII A).

Kantoorgebouw

Keizersgracht 573
Amsterdam
Inleiding Een in 1909-1910 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW. Inpandig verder een conciërgewoning. Opdrachtgever was de N.V. Nederlandsch In..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)