Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nederlands Hervormde Kerk in Koudekerk aan den Rijn

Kerkelijk Gebouw

Dorpsstraat 53
2396HD Koudekerk aan den Rijn (gemeente Rijnwoude)
Zuid Holland

Bouwjaar: 15e eeuw 1400 15e eeuw


Beschrijving van Nederlands Hervormde Kerk

HERVORMDE KERK. Ruime, laat-gotische kruiskerk met ingebouwde toren, omstreeks 1400, met latere klokkenverdieping en in de oostwand vroeg-gotisch muurwerk. Vijfzijdig gesloten koor, gewijd in 1453, met aan de noordzijde een iets oudere kapel. Dwarsschip tweede helft 15e eeuw; schip waarschijnlijk omstreeks 1511, waarvan de tweede en derde zijbeuktravee hoger zijn opgehaald met ezelsrugboogvormige topgevels, bekroond door bakstenen toppilasters. Inwendig ronde zuilen en houten gewelven met trekbalken. 18e eeuws portaal met koepeldak en smeedijzeren lantaarn in de hoek tussen zuiderdwarsarm en zuiderzijbeuk. Kerk en toren gerestaureerd 1936-'37. Tot de inventaris behoren: een rijk gesneden Lodewijk XV-PREEKSTOEL door Gerrit Schotsman te Amsterdam in 1765; houten lezenaar en, aan de trap van de kansel een koperen doopbekkenhouder; doophek, samengesteld uit 18e eeuwse panelen, afkomstig uit de St. Rosaliakerk te Rotterdam, een gesneden koorhek met pilasters, waarvan de schachten rijk snijwerk vertonen en houten balusters, omstreeks 1768: herenbank met overhuiving, gesneden in Lodewijk XV-vormen, omstreeks 1775: twee herenbanken met luifels omstreeks 1700 en twee banken met 17e eeuwse rugschotten; een rouwbord uit 1717 in gesneden omlijsting; vier kaarsenkronen, 17e of 18e eeuw; grafzerken, 17e of 18e eeuw en twee 18e eeuwse tafels in de consistoriekamer, alsmede enige offerblokken. Klokkenstoel met klok van J. van Bergen, 1948, diam. 97,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts. Op een zijbeuk van de kerk, zijde Dorpsstraat, is een houten zonnewijzer geplaatst. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 23797
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nederlands Hervormde Kerk in Koudekerk aan den Rijn

Voormalig Hotel van Egmond

Dorpsstraat 50
Koudekerk aan den Rijn (Gemeente Rijnwoude)
Hotel van Egmond. Hoekpand met verdieping en schilddak, midden 19e eeuw. Breedte zeven vensterassen.

Woonhuis/voormalige smederij

Dorpsstraat 59
Koudekerk aan den Rijn (Gemeente Rijnwoude)
Gepleisterd PAND onder schilddak, waarschijnlijk 17e eeuw. Vroeger als smidse in gebruik. In de voorgevel vier gekoppelde deuren met geprofi..

Boerderijcomplex

Dorpsstraat 51
Koudekerk aan den Rijn (Gemeente Rijnwoude)
Inleiding BOERDERIJ van het langhuistype, als onderdeel van het boerderijcomplex, na een bominslag in 1940 een jaar later geheel herbouwd d..

Hooiberg

Dorpsstraat 51
Koudekerk aan den Rijn (Gemeente Rijnwoude)
Inleiding HOOIBERG, als onderdeel van het boerderijcomplex, dat schijnbaar als enige onderdeel op het erf aan de oorlogshandelingen van de ..

Zomerhuis

Dorpsstraat 49
Koudekerk aan den Rijn (Gemeente Rijnwoude)
Inleiding ZOMERHUIS als onderdeel van het boerderijcomplex, bestaande uit een 19de eeuws stalgedeelte en een rond 1950 gerestaureerd woonhu..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)