Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk in Friens

Kerkelijk Gebouw

Van Sytzamawei 1
9009XD Friens (gemeente Boarnsterhim)
Friesland

Bouwjaar: 1795 1906 (geveltoren) 1987-'89 (rest.)
Architect: H.H. Kramer (1906) Kramer H.H. Kramer (1906)


Beschrijving van Hervormde kerk

Herv. Kerk. Op een hoge terp gelegen eenvoudig, driezijdig gesloten kerkje uit 1795, inwendig verrijkt met dertien rouwborden (1637-1843) van de familie Sytzama. Tegen de koorwand zes grote gebeeldhouwde zerken Sytzama (1607-1759). Op het kerkhof nog zeven vroeg 19e eeuwse zerken van de familie Haerama. In de dakruiter klok van anonieme gieter uit de 13e eeuw, diam. 79,7 cm. Mechanisch torenuurwerk. Eenklaviers mechanisch orgel met 5 registers, gemaakt door A. van Gruisen te Leeuwarden in 1819. In 1956 geplaatst in de hervormde kerk te Wadenoyen na restauratie door de firma Van Vulpen te Utrecht. In 1971 verkocht aan een particulier. In 1999 aangekocht door de hervormde gemeente Reduzum, Idaerd en Friens en geplaatst in de hervormde kerk van Friens. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 22881
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kerk van Friens
Kerk van Friens
Kerk van Friens
Plaats Friens
Gebouwd in 1795
Restauratie(s) 1886
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  22881
Architectuur
Architect(en) H.H.Kramer
Bouwmateriaal Steen
Interieur
Orgel A. van Gruisen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Kerk van Friens in een kerkgebouw in Friens, gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim), in de Nederlandse provincie Friesland.

Beschrijving

Bij opgravingen zijn fundamenten gevonden van een tufstenen kerk die daar in de 13e eeuw stond. Tot 1580 had Friens een eigen pastoor, die naast zijn kerkelijke plichten leefde van het kerkenland. Dat land bewerkte hij zelf. Toen de katholieke kerkdiensten in 1580 verboden werden heeft men het altaar uit de kerk gesloopt. Er werd een samenwerkingsverband met Idaard gezocht omdat Friens, door het geringe aantal inwoners, een eigen dominee niet kon bekostigen.

In 1704 werd de toren van de kerk afgebroken. Hij bracht een bedrag groot ƒ139,00 op. Het uurwerk uit de toren werd opgeborgen en de klok stond op het kerkhof. Vanaf 1720 hing de klok, naar voorbeeld van de kerk in Sibrandabuorren, in een houten torentje.

Het huidige kerkgebouw van Friens is gebouwd is 1795, het jaar waarin de Franse tijd begon. Het verklaart de bijzondere omstandigheid dat de familiewapens niet uit de grafstenen, die nu nog in de kerk liggen, zijn gehakt. Het kerkgebouw was op het moment dat zij gebouwd werd, niet zichtbaar en ook niet bereikbaar, waardoor ze gespaard bleven voor de vernielingen.

In 1886 werd de kerk aan de eisen van die tijd verbouwd. Alle grote grafstenen werden rechtop gezet en de banken werden afgebroken en als brandhout verkocht. Een nieuw interieur werd gemaakt en de kuipvormige kansel kreeg een kathedervorm. De kansel is bij de kerkrestauratie van 1989 gehandhaafd.

De westgevel en de toren dateren uit 1906 en zijn ontworpen door de architect Hendrik Kramer.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk weer in verval. Bij de restauratie in 1989 is het interieur weer zo gemaakt als het er in 1887 heeft uitgezien.[1]


Monumenten in de buurt van Hervormde kerk in Friens

Klein Suffenstra

Hôflân 7
Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Boerderij bestaande uit woonhuis waarachter langhuisstal. Zeldzaam type.

Stolphoeve met korte schuur en met voorhuis met zesruitsvensters en goot op blokjes

Op'e Syl 3
Friens (Gemeente Boarnsterhim)
Stolphoeve met korte schuur. In het voorhuis eerste steen 1840. Zesruitsvensters en goot op blokjes.

Great Biensma

Biensma 12
Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Inleiding De omgrachte AMERIKAANSE BOERDERIJ in Ambachtelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gebouwd in 1925 naar ontwerp van de Leeuw..

Kop van een voorm. kop-hals-rompboerderij in gele Friese steen onder met pannen belegd schilddak met verlengde schilden en schoorstenen met borden

Tsienzerbuorren 3
Reduzum (Gemeente Boarnsterhim)
Kop van in oorsprong vermoedelijk midden 17e eeuwse kop-hals-rompboerderij die, blijkens jaartalankers, in 1806 werd verbouwd en met een "Mo..

Nijdamstra State

Reinerswei 7
Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Boerderij Nijdamstra-State. Gave boerderij van het kop-hals-romptype uit het midden van de 19e eeuw. Voorhuis onderkelderd met toegang langs..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hervormde kerk in Friens