Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf traveeën breed herenhuis met omlijste ingang in Hoorn

Woonhuis

Kerkplein 24
1621CX Hoorn
Noord Holland


Beschrijving van Vijf traveeën breed herenhuis met omlijste ingang

Vijf traveeën breed herenhuis met omlijste ingang; kroonlijst met gesneden consoles, XVIII. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 22428
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vijf traveeën breed herenhuis met omlijste ingang in Hoorn

Oude vrouwenpoortje

Kerkplein 24
Hoorn
Oude Vrouwenpoortje. Gebeeldhouwd natuurstenen poortje, overblijfsel van het Oude Vrouwenhuis, thans alleen toegang gevend tot een overbouwd..

Admiraliteitspoortje, toegang gevend tot stadsziekenhuis

Kerkplein 23
Hoorn
Admiraliteitspoortje, toegang gevend tot Stadsziekenhuis. Bak- en bergstenen toegangspoortje van het voormalige kantoor der Admiraliteit met..

Huis met vijf traveeën brede hoge gevel tussen hoekpilasters met gesneden consoles aan de kroonlijst en dakkapel

Kerkplein 25
Hoorn
Huis met vijf traveeën brede hoge gevel tussen hoekpilasters met gesneden consoles aan de kroonlijst en dakkapel. Rococo-bekroning van de o..

Overbouwde gang met poortje waarboven een sterk verweerd natuurstenen reliëf

Wisselstraat
Hoorn
Overbouwde gang met poortje waarboven een sterk verweerd natuurstenen reliëf.

Langgerekt pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat

Wisselstraat 8
Hoorn
Langgerekt pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat; in rechterdeel van top beroofde gevel met hoekblokken. In fries twee jaartalstenen ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)