Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Heimolen in Rucphen

Molen

Heimolendreef 24
4715TC Rucphen
Noord Brabant

Bouwjaar: 1866


Beschrijving van De Heimolen

"Heimolen", ronde stenen bergkorenmolen. Opgericht in 1844, gerestaureerd 1952/1953. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 22203
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Heimolen
De Heimolen
De Heimolen
Basisgegevens
Plaats Rucphen
Bouwjaar 1844 / 1866
Type beltmolen
Kenmerken ronde stenen molen
Vlucht 23,80 m
Functie korenmolen
Restauraties  2011
Monumentnummer  22203
Externe link(s)
Molendatabase
De Hollandsche Molen
Portaal  Portaalicoon   Molens

De Heimolen is een ronde stenen beltkorenmolen, een bovenkruier, gelegen aan de Heimolendreef 24 in Rucphen. Dit is de tweede molen die op deze plek gebouwd is. In 1844 werd de eerste molen gerealiseerd. De Heimolen heeft een vlucht van 23,80 m.

In de volksmond wordt de Heimolen ook wel Broeke Molen of Hoevense Molen genoemd. De Heimolen is vernoemd naar de Hoevense Heide, al is de omgeving nu wel meer bebost, in de omgeving Rucphen.

Geschiedenis en bouwhistorie

Vroeger telde Hoeven twee poldermolens aan het riviertje de Mark en een standerdmolen die in 1292 al in bezit was van de abdij van St. Bernard te Hemiksem. Op 24 juli 1749 werd deze standerdmolen van Rucphen en Vorenseinde verpacht aan molenaar Stephanus van Beckhoven voor een pachtperiode van 7 jaren. Voor het graan malen zou de molenaar geen klinkende munt ontvangen, maar in natura betaald worden doordat hij uit elke zak meel met een speciale schep, 'de molster' een zestiende vat mocht scheppen. Ook moest hij 1 gulden en 4 stuivers aan de armen van Rucphen betalen en eveneens diende hij het onderhoud van een jachthond van de markies te bekostigen.

Omstreeks 1780 had de ondernemende Pieter van Broekhoven, geboren in Kalmthout, zich in de Hoeven, in de omgeving van de Bovenstraat, aan de rand van de Hoevense heide, gevestigd. Hij stichtte in 1815 een boerderijtje waar hij actief was als timmerman-metselaar en vrachtrijder. Daarnaast begon hij in 1820-1823 met het exploiteren van een rosmolen, een door in de rondte lopende paarden aangedreven molen, in de Hoevense Achterhoek. Op deze plaats is in 1826 ook de eerste windkorenmolen opgericht, een kleine houten achtkantige windmolen.

Op 15 november 1825 kocht Pieter van Broekhoven een poldermolen die in Kruisland stond en herbouwde hem in Rucphen als korenmolen. Deze windmolen stond eerder in de Kleine Bolspolder aan de zuidzijde van de Roosendaalse Vliet bij Kruisland. Hij was in 1817 gebouwd en bleek in 1820 niet voldoende meer te presteren en werd in een advertentie in 1824 te koop aangeboden:

Uit de hand te koop een sedert 1817 nieuw ligt uit den grond opgebouwd Achtkant watermolens ook geschikt tot ander gebruik, hebbende ruim 12½ Ellen Vlugt en bekwaam om 30 Bunders Bouwland boven water te houden, staande aan de Zuidzijde van den Rozendalschen Vliet, in den Kleinen Bolspolder, gemeente Steenbergen; hetzelve kan zeer gemakkelijk te water worden vervoerd. De gegadigden adresseren zich bij Adr. Koenraedt Mz, in voorn. Polder, of bij Adrianus Korst, op de Lindegracht, in Steenbergen.

De hierboven genoemde benaming “watermolen” is feitelijk fout, het is een poldermolen. Het verschil is dat poldermolens op windkracht water uit polders malen en een watermolen drijft door middel van een waterrad een molen aan waarin bv graan gemalen wordt of olie uit zaden wordt geperst.

Zoon Marijn van Broekhoven verving in 1844 het versleten, uit tweedehands materialen samengestelde, windmolentje door een nieuwe en grotere houten achtkantige korenmolen op een stenen achtkantige onderbouw “vast neven den anderen”. Of dit een grondzeiler was of een beltmolen is niet bekend, waarschijnlijk moet dat een houten achtkanter op een stenen onderbouw geweest zijn. In 1844 werden nog vrijwel geen afgebroken molens te koop aangeboden. Toch kan een grotere ouderdom van de hergebruikte houten onderdelen niet worden uitgesloten, ze zijn zeker niet van later datum dan 1844.

In 1864 bood molenaar Willem van Broekhoven de opstand van een windmolen te koop aan en tevens een paardenrosmolen geheel gangvaardig. Twee jaar later biedt hij een “liggende” windmolen aan, blijkbaar was de molen toen afgebroken. Waarschijnlijk was het Van Broekhoven niet gelukt om de molen te verkopen waardoor hij de eventuele opbrengst daarvan niet kon gebruiken voor nieuwe onderdelen.

Verondersteld mag worden dat in 1866 de houten achtkantige bovenbouw vervangen is door een ronde stenen romp. Het bovenste gedeelte van de gemetselde molenvoet is afgebroken om deze te wijzigen in een gemetselde overgang. Mogelijk werd toen tegen de achtkantige onderbouw de aarden molenberg (belt) opgeworpen met inrijpoort op het oude fundament en de molen het aanzicht kreeg van een beltmolen.

Molens waarin gebruik werd gemaakt van grenenhout met zoveel wankant (delen van de bast van de boom) als de Heimolen in Rucphen zijn in Nederland niet te vinden, hetgeen betekent dat de nog aanwezige hergebruikte legeringsbalken en overige oude delen uit de houten achtkantige windmolen de laatste getuigenissen zijn van een oude en/of regionale vorm van molenbouw. Deze grenenhouten balken hebben daarom een zeer hoge cultuurhistorische waarde.

Tot omstreeks 2000 was deze molen regelmatig in bedrijf. Hierna is hij stil komen te staan. In 2008 heeft de gemeente de molen aangekocht. De molen is de afgelopen jaren compleet gerestaureerd. Begin 2012, na de restauratie, kan worden vastgesteld dat de molen uitwendig weer helemaal compleet is en weer in gebruik is genomen door een groep vrijwilligere molenaars die de molen op regelmatige basis in werking stelt.

Foto's

Literatuur

  • Ton Meesters, De Meule nr. 84-2014 blz. 36-42, de eerste Rucphense Heimolen.
  • Jan van de Wouw, diverse eerdere publicaties heemkring en bouwhistorische onderzoeken van voor 2015Monumenten in de buurt van De Heimolen in Rucphen

Villa is gebouwd in expressionistische stijl

Sint Martinusstraat 9
Rucphen
Inleiding. De VILLA is gebouwd in Expressionistische stijl in 1924-1925 naar ontwerp van de architect J. Hurks voor de heer Theeuws, gemee..

Heilig Hartbeeld

Raadhuisstraat 3
Rucphen
Inleiding. Het HEILIG HARTBEELD werd in 1933 vervaardigd door Leo Jungblut uit Bilthoven, tegelijk met de bouw van de kerk. De stijl ervan ..

Pastorie/kerk H. Martinus

Raadhuisstraat 3
Rucphen
Inleiding. De PASTORIE no. 5 werd gebouwd in 1869 in een aan het Eclecticisme herinnerende stijl. De kleine uitbouw onder zadeldak dateert..

Parochie/kerk H. Martinus

Raadhuisstraat 3
Rucphen
Inleiding. De R.K. H. MARTINUSKERK van het kerkdorp Rucphen op no. 3 werd gebouwd in 1933 naar ontwerp van architect J. Berben en toont Ex..

N.S.-complex: dienstwoning in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe

Margrietstraat 1
Bosschenhoofd (Gemeente Halderberge)
Inleiding. DIENSTWONING uit ca. 1910-1920, opgetrokken in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe. Omschrijving. ..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Heimolen in Rucphen