Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk van de St. Antonius Abt in 's Hertogenbosch

Kerkelijk Gebouw

Gravin Helenastraat 3
5221CB 's Hertogenbosch
Noord Brabant

Bouwjaar: vroeg-15e eeuw (toren)


Beschrijving van Kerk van de St. Antonius Abt

R.K. KERK van de St. Antonius Abt. Bestaande uit een vroeg 15e eeuwse toren met latere traptoren, eenbeukig schip, na een brand in 1498 gebouwd, een dwarspand en koor uit 1610. Gewelfde doopkapel uit omstreeks 1500. Inwendig een stucgewelf uit 1771 met rococo-ornament. Restauratie in 1951 voltooid na oorlogsschade in 1944-'45. Rijke inventaris, die onder meer bevat: Barokke altaarretabel van hout uit omstreeks 1700, met in de frontispice beeld van St. Michael, afkomstig uit de Michaelskerk in Dennenburg, orgel uit omstreeks 1700, eveneens uit de kerk van Dennenburg afkomstig; het vroegere hoofdaltaar, begin 18e eeuws, thans in het transept, met schilderij op doek; Maria's Hemelvaart, toegeschreven aan Th. van Thulden, omstreeks 1650; graftombe van verschillende kleuren marmer met de ligbeelden van Engelbert van Immerzeel eerste graaf van Bokhoven (plm 1652) en zijn vrouw Helene de Montmorency (plm 1649), in 1649-1651 vervaardigd door Artus Quellien de Oude; gesneden eiken preekstoel met voorstellingen uit het leven van St. Norbertus; houten beelden van Cornelis (plm 1730), Maria (1650), Engelbewaarder (plm 1700), een viertal bijeenbehorend uit omstreeks 1800: Herman Jozef, Antonius van Padua, Roches en Martinus; Norbertus en Antonius Abt (beide omstreeks 1700), Antonius Abt (omstreeks 1500); eiken kruiswegreliefs door G. Lucius uit 1851-1852, 19e eeuws terra cotta beeld van een apostel, houten Corneliusbeeld uit 1846, renaissance eiken kruisbeeld en een houten kruisbeeld uit omstreeks 1700; gesneden eiken communiebank in Waterstaats-stijl; acht 17e eeuwse koperen kandelaars, 18e eeuwse koperen lichtkroon. Laatgotisch smeedijzeren hek voor de traptoren en de doopkapel. Vele grafzerken, o.a. van de heren van Bokhoven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 21956
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Antonius Abtkerk
T.T RK Kerk Bokhoven (6).JPG
Plaats Bokhoven
Denominatie Rooms-Katholiek
Restauratie(s) 1947-1950
Gewijd aan Antonius van Egypte
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  21956
Titelkerk
Bisdom Den bosch
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Antonius Abtkerk is een laatgotische rooms-katholieke kerk te Bokhoven.

Bokhoven werd in 1369 tot zelfstandige parochiekerk verheven en het patronaatsrecht lag in handen van de Abdij van Berne.

Het oudste deel, de toren, dateert uit de 15e eeuw. Later is er een traptoren bijgebouwd. Het gewelf van de toren rust op gebeeldhouwde kraagstenen.

Het schip van de kerk is gebouwd na de brand van 1498, toen de Gelderse troepen het dorp verwoestten. Iets later is de doopkapel gebouwd.

Het eenbeukige schip is voorzien van een dwarspand in 1610. Toen is ook het reeds aanwezige koor vergroot. In 1771 is een rococo stucgewelf boven het schip aangebracht, voorzien van emblemen. In 1835 vond een algehele restauratie van de kerk plaats.

In 1839 werd, mede om inkomsten te vergaren, een bedevaart naar de Heilige Cornelius ingesteld. Van deze heilige zijn enkele relieken aanwezig. In de kerk is voorts een 19e-eeuws bruin Corneliusbeeld dat vroeger gepolychromeerd was, en een staakbeeld uit 1840, dat vroeger in processies werd meegedragen, evenals een staakbeeld van Maria. Na een geleidelijke terugloop werd de laatste processie in 1967 gehouden en in 1971 werd de Broederschap van de Heilige Cornelius opgeheven.

De kerk leed oorlogsschade in 1944 waarbij de torenspits en een deel van het schip werden verwoest. De gelovigen moesten tot 1950 terecht in een noodkerk. Bij het herstel van de kerk (1947-1950) werden de ongelukkige wijzigingen die in 1915 waren doorgevoerd weer tenietgedaan.

Interieur

Het hoofdaltaar van de kerk is, evenals het orgel, afkomstig uit de Sint-Michaelskerk van Dennenburg. Beide zijn van omstreeks 1700. Het vroegere hoofdaltaar, uit de 18e eeuw, bevindt zich nu in de devotiekapel. Er is een vroeg-19e-eeuwse biechtstoel aanwezig. Er zijn enkele 18e-eeuwse beelden en er is een laatgotisch smeedijzeren hek voor de traptoren en de doopkapel.

Het belangrijkste kunstwerk is het praalgraf van gekleurd marmer vor Engelbert II van Immerzeele en zijn vrouw Hélène de Montmorency. Deze zijn gestorven in 1652 respectievelijk 1649. Het kunstwerk stamt uit 1650 en is van de hand van Artus Quellinus. Oorspronkelijk bedoeld voor de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, werd het in 1651 in de kerk van Bokhoven geplaatst.

Externe linksMonumenten in de buurt van Kerk van de St. Antonius Abt in 's Hertogenbosch

Kerkhof Bokhoven

Gravin Helenastraat (grafmonument) 1
Bokhoven (Gemeente 's Hertogenbosch)
Inleiding. GRAFMONUMENT, voor Gerardus van ..rleeden (1811-1875) en diens vrouw Adriana Nefkens (1811-....), circa 1890 in Neo-Gotische vor..

Kerkhof Bokhoven

Gravin Helenastraat (grafmonument) 1
Bokhoven (Gemeente 's Hertogenbosch)
Inleiding. GRAFMONUMENT, voor J. van Heijst-D(i)ckens, in 1892 in Neo-Gotische vormen opgetrokken. Op grond van de overeenkomsten in type, ..

Boerderij

Gravin Helenastraat 2
's Hertogenbosch
Boerderij met jaarankers 1839.

Huis La Licorne

Driekoningenplein 6
's Hertogenbosch
Inleiding. La Licorne (de eenhoorn), WOONHUIS, in de huidige gedaante opgetrokken in Neo-Gotische vormen. Het woonhuis bevat een, aan de ..

Restanten van Kasteel van Bokhoven

Gravin Helenastraat 9
's Hertogenbosch
Kasteelruine. Overblijfselen van het in 1794 verwoeste kasteel; bakstenen ommuring met schietgaten en een uitgemetseld waltorentje.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kerk van de St. Antonius Abt in 's Hertogenbosch