Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Josephkerk in 's Hertogenbosch

Kerkelijk Gebouw

Sint Josephstraat 15
5211NH 's Hertogenbosch
Noord Brabant

Architect: A. van Veggel


Beschrijving van Sint Josephkerk

In 1859 gereedgekomen, naar ontwerp van A.van Veggel gebouwde ST.JOSEPHKERK, behorende tot het voormalige klooster der Paters Redemptoristen. In schoon metselwerk met hardstenen plint opgetrokken pseudokruisbasiliek met driezijdig gesloten koor; schip en transept onder met pannen gedekte zadeldaken; koor en absis onder met leien gedekt zadeldak met schilden. Aan de zuidzijde van het koor de sacristie met daarboven een driezijdig gesloten kapel onder met leien gedekt zadeldak met schilden. Rond de rest van het koor een kooromgang onder met leien gedekt omlopend zadeldak. In de hoek tussen de sacristie en de kooromgang een polygonaal traptorentje onder met leien gedekt tentdak; op de kruising een in 1960 door arch.H.v.d. Vrede vernieuwd vieringstorentje. Gevels geleed door contreforten en afgesloten met keperboogfries, opklimmend bij de eindgevels van het transept. Per gevelvlak een spitsboogvenster met natuurstenen tracering; lancetten met toot in traptorentje; doubletten met toten en daarboven een omschreven driepas in koor(ronding) en boven de zij-ingangen in de voorgevel; twee doubletten met toten en omschreven driepas, en daarboven omschreven vierpas in kooromgang,zijbeuken en aan weerszijden van de hoofdingang in de voorgevel; tripletten met toten en omschreven driepas met toten, en daarboven omschreven vierpas met toten in eindgevels van transept en boven hoofdingang in voorgevel; omschreven vierpassen met toten in geveltoppen van transept. glas-in-lood ramen in koor, zijbeuken en transept; fijnmazige ruittracering in voorgevel, traptorentje en kooromgang. Voorgevel door polygonale (midden) en overhoekse (zijden) torenachtige steunberen in vijven gedeeld; gevelafsluiting in 1949-1950 door arch.A.Rats gewijzigd; boven de vensters wimbergen (met vierpas boven middelste); hoofdingang omsloten door ezelsrugboog met spitsboogtracering in de zwikken en door trapsgewijs inspringende spitsbogen; twee stel rechtgesloten neo-gotische paneeldeuren met St.Josephbeeld op middenpenant en erboven spitsbogen met twee toten, waarboven een vierpas. Zij-ingangen met twee toten en daarboven een driepas in het spitsboogvormig boogveld boven de deur. Het interieur met bundelpijlers, bladkapitelen, gestucadoorde houten kruisrib- en stergewelven en met spitsboogtraceringen in de boogzwikken en blinde gevelvlakken is sterk geinspireerd op de vormgeving van de St.Jan te Den Bosch. Gewelfschilderingen naar ontwerp van L.C.Hezemans in 1866-1867 vervaardigd door C.Vrensen en in 1905 gerestaureerd door Th.Hermsen; fresco's van J.P.Peeters; polychroomwerk van F.van der Vlist (1885-1886 en 1890); Mariakoor beschilderd door Th.Hermsen naar ontwerp van Fr.Kuypers; overige schilderingen vervaardigd door A.van Bokhoven in 1906 en 1909. Glasramen van atelier Nicolas (1903, 1906-1907 en 1909 naar ontwerp van S.van Bokhoven), van J.B.Capronnier (1891 naar ontwerp van L.C.Hezemans) en L.van den Essen (1950, 1951 en 1956 naar eigen ontwerp en dat van A.van Bokhoven en L.van Hoek). Van de inventaris zijn thans nog aanwezig: de uit 1871 daterende preekstoel vervaardigd door H.Goossens naar ontwerp van L.C.Hezemans, met beelden van Fr.Kuypers en schilderingen van A.Brouwers; de biechtstoelen vervaardigd door H.Goossens naar ontwerp van J.Geraedts; het triomfkruis (1901) vervaardigd door Fr.Kuypers. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 21845
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Josephkerk in 's Hertogenbosch

kerkelijk gebouw

Sint Josephstraat 11A
's Hertogenbosch
In 1854-1855 naar ontwerp van A.van Veggel gebouwd, voormalig KLOOSTER der Paters Redemptoristen; pand met verdieping, bestaande uit drie ha..

woonhuis

Sint Josephstraat 7
's Hertogenbosch
Inleiding. Een in de rooilijn van de St. Josephstraat gelegen dubbel HERENHUIS op een rechthoekig perceel met taps toelopende achterzijde. ..

gebouw

Sint Josephstraat 18
's Hertogenbosch
Inleiding. Voormalige PAROCHIALE LAGERE SCHOOL (St. Josephstraat 18) en PAROCHIALE MULOSCHOOL (St. Josephstraat 20), verbonden aan de paroc..

gebouw

Nieuwstraat 34
's Hertogenbosch
Aan 13e eeuwse waterpoort grenzend, over de Dieze gebouwd, reeds vanaf de middeleeuwen tot het Groot-Ziekengasthuis behorend pand (XV B) met..

gebouw

Nieuwstraat 34
's Hertogenbosch
Inleiding. Het ZIEKENHUIS met zusterKLOOSTER en KAPEL is gelegen aan de westelijke zijde van het terrein van het Groot Ziekengasthuis. Vana..

Kaart & Routeplanner


Foto's (14)

Alle 14 foto's weergeven