Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gaaf, eclectisch in 's Hertogenbosch

Woonhuis

Oude Dieze 5
5211KT 's Hertogenbosch
Noord Brabant


Beschrijving van Gaaf, eclectisch

Gaaf, eclectisch, uit ca. 1870 daterend, vijf vensterassen breed herenhuis met verdieping onder met leien (en asbest) gedekt Mansardedak. De in schoon metselwerk opgetrokken voorgevel heeft een plint, deuromlijsting, balkon op consoles boven de deur en cordonlijst van hardsteen en overig lijstwerk van pleisterwerk; aan weerszijden van de risalerende ingangspartij in het midden, twee gekoppelde, rechtgesloten vensters met T-ramen en brede geprofileerde omlijsting (op b.g. met sluitsteen) aan de bovenzijde en op de verdieping onder de vensters nissen met smeedijzeren hekwerk; in het middenrisaliet dubbele deur met bovenlicht, balkon op consoles en smeedijzeren hek, balkondeuren met bovenlicht, gebosseerde omlijsting en afgedekt door kroonlijst met consoles; gevel afgesloten door gekorniste, geprofileerde kroonlijst met consoles boven middenrisaliet; dakkapel met pilasters, kroonlijst en tympaan en met aan weerszijden een oeil-de-boeuf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 21752
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Gaaf, eclectisch in 's Hertogenbosch

Huis met gepleisterde lijstgevel met dakkapel, schuiframen bovenlicht met elkaar kruisende segmenten

Oude Dieze 7
's Hertogenbosch
Huis met gepleisterde lijstgevel met dakkapel, schuiframen (beneden met luiken), bovenlicht met elkaar kruisende segmenten. Eind 18e eeuw.

De Berenbijt

Peperstraat 22
's Hertogenbosch
Monumentaal hoekpand met geblokte hoekuitmetselingen en middenrisaliet; geprofileerde vensteromlijstingen. Huis "De Berenbijt" zo geheten n..

Huis met lijstgevel met gebosseerde pleisterlaag

Verwersstraat 91
's Hertogenbosch
Huis met lijstgevel met gebosseerde pleisterlaag; schilddak.

Huis met eenvoudige lijstgevel

Peperstraat 20
's Hertogenbosch
Huis met eenvoudige lijstgevel, begin 19e eeuw.

Huis met gebosseerd gepleisterde gevel

Peperstraat 17
's Hertogenbosch
Huis met gebosseerd gepleisterde gevel uit plm 1870; vensters met kuiven in stuc.

Kaart & Routeplanner

Route naar Gaaf, eclectisch in 's Hertogenbosch

Foto's (1)