Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Martinuskerk in Easterein

Kerkelijk Gebouw

De Streek 2
8734GR Easterein (gemeente Littenseradiel)
Friesland

Bouwjaar: mog. ca. 1300 (sacristie) waarsch. 14e eeuw (kerk) 1688 (toren, verm. herb. van oudere voorganger) waarsch. 1862 (ommetseling) 1300 mog. ca. 1300 (sacristie) waarsch. 14e eeuw (kerk) 1688 (toren, verm. herb. van oudere voorganger) waarsch. 1862 (omme

(2 recensies)

Beschrijving van Martinuskerk

Herv. KERK EN TOREN op omgracht kerkhof. Gotisch kerkgebouw met oudere onderdelen uitwendig in de 19e eeuw grotendeels bemetseld; tegen de noordzijde van het vijfzijdig gesloten schip sacristie met verdieping onder zadeldak tegen topgevel met klimmende nissen; aan de westzijde in 1688 herbouwde toren. In de kerk zangerstribune met rijk snijwerk door H.Hagart uit 1554. Voorts bezit de kerk preekstoel met achterschot en klankbord; op de kuip gesneden figuren van Geloof, Hoop en Liefde; gesloten doophek met festoenen op de pilasters. Vier overhuifde herenbanken, enige eenvoudige banken met paneelwerk. Een aantal 17e en 18e eeuwse grafzerken. Drie koperen kronen. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal. In 1870 gemaakt door W. Hardorff. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van S. Butendiic, 1468, diam. 136 cm. en één van J. Noteman, 1645, diam. 130 cm. Mechanisch torenuurwerk D. Wielinga, Franeker, 1955. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 21548
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (2)

Martinuskerk
5
Recensie door: ()
Iedere vrijdagmiddag open. een must om te zien, wat een mooie kerk. Vraag naar de koster.
Martinuskerk
5
Recensie door: ()
Wat een geweldig mooie kerk. Boek gekocht over de geschiedenis, heel mooi geschreven. Rondleiding gehad van Koster Andre Vink...een belevenis wat weet deze man veel. Een must om te bezoeken en het boek te kopen. Iedere vrijdagmiddag open (apr-okt)
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martinikerk Oosterend
Martinikerk
Martinikerk
Plaats Oosterend
Gebouwd in 14e eeuw
Restauratie(s) 1554, 1646, 1760, 1870, 1985
Gesloopt in nvt
Gewijd aan Martinus van Tours
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  21548
Architectuur
Bouwmateriaal tufsteen met kloostermoppen
Interieur
Orgel Willem Hardorff
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Martinikerk is een in de 14e eeuw gebouwde kerk, gelegen op een omgrachte ophoging in het Friese dorp Oosterend. Er is in het midden van de 11e eeuw een tufstenen voorganger gebouwd.

De kerk met toren is gebouwd in de 14e eeuw en verving een eerdere tufstenen kerk op die plaats. Voor een deel zijn de oude tufstenen muren gebruikt bij de nieuw gebouwde kerk. Oorspronkelijk was de kerk een dochterkerk van de gelijknamige decanale Martinikerk van Bolsward. De 11e-eeuwse toren is in de 17e eeuw door de bliksem gescheurd. De toenmalige grietman van Hennaarderadeel Edsardt van Grovestins gaf in 1688 de opdracht om de toren te herstellen. Een gedenksteen boven de neoclassicistische ingang herinnert aan de blikseminslag en de herbouw ten tijde van dominee Duco Silvius.

De kerk bezit een zeldzaam kreake (doksaal), gemaakt in 1554 en gesigneerd door ene Hein H, waarschijnlijk verwijzend naar Hein Hagarth, die als leerling werkzaam was in het Antwerpse atelier van Cornelis II Floris de Vriendt. Ook een kistenmaker uit de buurt wordt wel als maker van het doksaal aangemerkt.[1] Het doksaal bevat achttien Bijbelse taferelen uit zowel het Oude als uit het Nieuwe Testament. Beide verdiepingen van het doksaal bevatten drie rondbogen en zijn versierd met motieven uit de renaissance. Langs de bovenranden zijn teksten te lezen uit de brieven van Paulus aan Timoteüs en aan Titus:

"vliet die begheerte der ioncheit ende staet nadie rechtvaerdichheit dat gheloove die liefde en die vrede - in alle dingen so bewist u selven een exempel der goeder wercken ende hovt inder leeringe onscadelick"

In de Latijnse tekst op het doksaal wordt de schoonheid van het kunstwerk verheerlijkt.[2]

In de toren hangen twee luidklokken, een van S. Butendiic uit 1468 en een van Jacob Noteman uit 1645. In het interieur bevinden zich een 19e-eeuwse witgeschilderde preekstoel en vier 17e-eeuwse herenbanken. Het orgel dateert uit 1870 en is gemaakt door de orgelbouwer Willem Hardorff.

Externe link


Monumenten in de buurt van Martinuskerk in Easterein

Openbare lagere school Voorm. openbare lagere school

Griene Leane 5
Easterein (Gemeente Littenseradiel)
Voormalig schoolgebouw onder schilddak, deels met zesruits-deels met twintigruitsvensters.

Pand met omlijste ingang en verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen en gedichte halfronde lichtopeningen (mog. kaaspakhuis)

Foarbuorren 2
Easterein (Gemeente Littenseradiel)
PAND met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. In de lage verdieping gedichte halfronde lichtopeningen, waarschijnlijk daarom als..

Pastorie

Tsjerkebuorren 1
Easterein (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding De PASTORIE is in eclectische trant gebouwd en is volgens de gedenksteen gebouwd in 1861 onder toezicht van Pieter Jans Jaarsma e..

Pastorie, tuinen

Tsjerkebuorren 1
Easterein (Gemeente Littenseradiel)
Omschrijving TUINEN behorende bij de pastorie uit 1861. In de tuin rondom de pastorie liggen nog enkele (oude) wandelpaden, namelijk van en..

Pastorie, koetshuis

Tsjerkebuorren 1
Easterein (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding Het KOETSHUIS achter de pastorie is vermoedelijk gelijktijdig met de pastorie in 1861 gebouwd, in Ambachtelijk-traditionele bouwt..

Kaart & Routeplanner