Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Armen- en Wezenhuis (de Rechterense Huizen) in Hasselt

Woonhuis

Ridderstraat 22 A
8061GJ Hasselt (gemeente Zwartewaterland)
Overijssel

Bouwjaar: oorspr. late 15e eeuw 1778 (verb.) midden 19e eeuw (kap, voorgevel) 1500 oorspr. late 15e eeuw 1778 (verb.) midden 19e eeuw (kap, voorgevel)


Beschrijving van Armen- en Wezenhuis (de Rechterense Huizen)

Omschrijving "PAND, bekend staand als het 'Armhuis', gebouwd aan het einde van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Het huis werd in 1773-1775 door de erven van Joachim Hendrik Adolf van Rechteren tot Rechteren aan de stad Hasselt geschonken en in 1777 in gebruik genomen als wees- en armenhuis. Het in een rode baksteen (deels gepleisterd), op rechthoekige grondslag opgetrokken pand bestaat uit een voorhuis en onderkelderd achterhuis. Het pand is twee bouwlagen hoog en voorzien van een mansardedak. De zij- en achtergevels dateren uit de bouwtijd. De voorgevel werd vervangen omstreeks 1778 (de gevel is voorzien van een samengestelde gevelsteen met het opschrift 'Het Armen en Weezenhuis. Anno 1778', het gemeentewapen van Hasselt en een alliantiewapen) en het bovenste gedeelte nogmaals in de tweede helft van de negentiende eeuw. De gevels zijn voorzien van een groot aantal bouwsporen, waaronder een groot aantal kloostervensters. In de voorgevel bevinden zich (hergebruikte) 18de-eeuwse kozijnen en ramen. Het oorspronkelijke schild- of zadeldak werd in de negentiende eeuw gewijzigd tot mansardedak. De kap is gedekt met rode en enkele gesmoorde oud-Hollandse pannen. In het interieur zijn ondermeer van belang: de kelder met kruis-rib gewelven, de balklagen, de kapconstructie, de schouw in de voorkamer op de verdieping, de trappen en de indeling van de verdieping bestaande uit houten wanden. Waardering Het PAND is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde. Het huis: - heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een laat 15de-eeuws of vroeg 16e-eeuws woonhuis met wijzigingen uit de volgende eeuwen; - is van belang vanwege de bijzondere bewonings- en gebruiksgeschiedenis; - is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de verschillende (ver)bouwtijden kenmerkende vormgeving en detaillering alsmede vanwege het materiaalgebruik; - is van architectuurhistorisch belang vanwege de samenhang (op onderdelen) tussen ex- en interieur; - is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de hoge mate van gaafheid van het exterieur en enkele onderdelen van het interieur." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 20917
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Armen- en Wezenhuis (de Rechterense Huizen) in Hasselt

Eenvoudig pand onder aan de voorzijde afgewolfd zadeldak met jongere voorgevel

Ridderstraat 9A
Hasselt (Gemeente Zwartewaterland)
Eenvoudig pand onder aan de voorzijde afgewolfd zadeldak. Voorgevel gemoderniseerd.

Vis- of Waterpoort

Ridderstraat 11
Hasselt (Gemeente Zwartewaterland)
Vispoort. Poortgebouwtje uit XIV c met aan weerszijden nog overblijfselen van de oude vestingmuur.

Verminkt pand met gepleisterde voorgevel

Ridderstraat 1
Hasselt (Gemeente Zwartewaterland)
Verminkt 17e eeuws pand waarvan de voorgevel thans gepleisterd is.

Pand bestaande uit twee huizen, waarvoor een voorhuis staat evenwijdig aan de straat en onder dwars schilddak

Ridderstraat 40
Hasselt (Gemeente Zwartewaterland)
Pand, bestaande uit twee laat-middeleeuwse huizen, waarvoor een voorhuis, evenwijdig aan de straat onder dwars schilddak. De voorgevel datee..

Eenvoudig verdiepingloos winkelpand met rechte kroonlijst

Ridderstraat 8
Hasselt (Gemeente Zwartewaterland)
Eenvoudig verdiepingloos winkelpand met rechte kroonlijst.

Kaart & Routeplanner

Route naar Armen- en Wezenhuis (de Rechterense Huizen) in Hasselt

Foto's (1)