Meer dan 63.000 rijksmonumenten


6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions in Halsteren

Militair Object

6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenergen
4660AA Halsteren (gemeente Bergen op Zoom)
Noord Brabant

(1 recensie)

Beschrijving van 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions

Halsteren: 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions. Algemeen: Alleen de forten Roovers en Pinsen met de verbindingslinie ("ligne") komen in aanmerking om op de lijst van beschermde monumenten geplaatst te worden. De aardewerken op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom zijn zodanig afgegraven, dat het beloop van schansen niet meer waarneembaar is. Fort Roovers: Het fort Roovers, gelegen ten zuidoosten van de hoek gevormd door de Ligneweg en de schansbaan beslaat een uitgestrekt areaal, gedeeltelijk weide- en bouwland, bebost. Het fort bestaat uit 3 plateau's, met steil aflopende zijden, van elkaar gescheiden door een diepe droge gracht; het geheel in het oosten en zuiden begrensd door gedeeltelijk gracht, gedeeltelijk moeras en ven. Noordwestelijk plateau: Hoog plateau, glooiend aflopend naar de ligneweg. In het zuiden, oosten en gedeeltelijk in het noorden begrensd door diepe droge gracht. Aan weerszijden van de gracht, langs de steile oevers, smalle met water gevulde greppels. In het westen wordt de grens gevormd door de Ligneweg; in het noorden door hoge wal langs de schansbaan. Deze wal en de steile taluds aan de oost- en zuidzijde zijn beplant met geboomte. Zuidwestelijke plateau: Hoog plateau, in het westen begrensd door de Ligneweg; de overige drie zijden bestaan uit een steil aflopend talud, begrensd in het noorden door de droge gracht, in het oosten door moerasachtig land, in het zuiden door de buitengracht. De taluds zijn beplant met struikgewas en geboomte. Verder bestaat het plateau uit akkerland. Oostelijk plateau: Hoog bebost terrein met veel struikgewas. Begrensd in het noorden door hoge wal langs de Schansbaan, in het oosten en zuiden door gracht, overgaande in moeras en ven. Steile aflopende oevers. De Gracht: Komende van het fort "pinsen" is de gracht tot aan de zuidelijke punt van het oostelijk plateau een mooi water, vanaf laatstgenoemd punt steeds smaller wordend en uiteindelijk overgaand in een moerasachtig gebied, met kleine vennen. Noordoostelijk gebied. Gelegen benoorden de Schansbaan, maakt dit areaal deel uit van het fort. Het bestaat uit enige aarden walletjes omgeven door een greppel, het geheel begroeid met dicht struikgewas en laag geboomte. Volledigheidshalve dienen arealen nr 522, en 6718 toegevoegd te worden. Fort Pinsen: Vanaf fort Roovers, in zuidelijke richting de Ligne volgend komt men bij fort Pinsen. Van de Ligne is alleen nog de gracht kenbaar. Deze gracht met noordelijke oever is niet in de bescherming ingevolge de Monumentenwet opgenomen, doch dient uit het oogpunt van volledigheid alsnog te worden toegevoegd. Het fort Pinsen is gelegen in een areaal, begrensd in het oosten door de Ernst Casimirweg, in het zuiden door de Prins Mauritsweg, in het westen door de Melanenweg en in het noorden door de Ligneweg. Beoosten de Ernst Casimirweg een linie van aardwerken met overblijfselen van bastions, met hiervoor de reeds in aanhef genoemde smalle gracht, eigenlijk niet meer dan een greppel. Het fort bestaat eigenlijk uit een groot plateau, onder de verdelen in de arealen bewesten de Ernst Casimirweg (A) en die beoosten Ernst Casimirweg (B). Plateau A: Het laaggelegen grasland is waarschijnlijk vroeger gracht dan wel moeras geweest. Het binnen de contouren van deze oude gracht gelegen plateau loopt langzaam glooiend af naar de Melanenweg. De noord, oost en zuid zijden lopen zeer steil af (wallen) en zijn begroeid met struikgewas en geboomte. De buitenzijden van het laaggelegen grasland lopen op naar de Ernst Casimirweg en vormen de westzijde van plateau B. Plateau B: In het oosten steil aflopend naar het laaggelegen grasland. Voor het grasland een greppel. Karakter aardwerken en bastions duidelijk herkenbaar. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 19997
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions
3
Recensie door: ()
Mooi gebied, maar voor de duidelijkheid zou er kaartje bij kunnen met waar welke letters voor staan! Bovendien mis ik de toenmalige kazerne (eventueel bij benadering).
Toevoegen

Monumenten in de buurt van 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions in Halsteren

Paviljoen "De Schorre"

Hoofdlaan 6
Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom)
Inleiding. Hoofdlaan 6, thans PAVILJOEN "De Schorre" voor acute psychiatrie, in de stijl van de Amsterdamse School, gebouwd als paviljoen o..

Hoofdgebouw annex administratiegebouw

Hoofdlaan 8
Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom)
Inleiding. Hoofdlaan 8, HOOFDGEBOUW annex administratiegebouw uit 1930 naar ontwerp van B.T. Boeyinga in de Amsterdamse School-stijl. Inwen..

Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype, met topgevel aan de kop van het woonhuis, waarover zadeldak met pannen, rieten wolfdak over de stal; w ..

Kruisberg 3
Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom)
Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype, met topgevel aan de kop van het woonhuis, waarover zadeldak met pannen, rieten wolfdak over ..

Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype, onder afgewolfd pannendak over het woonhuis en rieten dak over stal en schuur. Zesdelige schuiframen e ..

Kruisberg 2
Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom)
Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype, onder afgewolfd pannendak over het woonhuis en rieten dak over stal en schuur. Zesdelige sch..

Vrijstaande villa gebouwd in Chaletstijl

De Beeklaan 25
Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom)
Inleiding. Vrijstaande VILLA gebouwd omstreeks 1890 in Chaletstijl, vermoedelijk naar ontwerp van C.P. Van Genk. De villa is in 1995 grondi..

Kaart & Routeplanner

Route naar 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions in Halsteren

Foto's (13)

Alle 13 foto's weergeven