Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vier traveeën breed huis met thans hierbij getrokken aangebouwd voormalig koetshuis in Amsterdam

Woonhuis

Herengracht 586 A
1017CJ Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 17e eeuw (kern)


Beschrijving van Vier traveeën breed huis met thans hierbij getrokken aangebouwd voormalig koetshuis

Vier traveeën breed huis met thans hierbij getrokken aangebouwd voormalig koetshuis (in de kern XVII B, verbouwd XVIII A en XIX). Gevel onder rechte lijst (XVIII A, rechterstuk XIX). Deur, -kalf en snijraam empire. Versierde stoep (XIX ?). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 1909
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vier traveeën breed huis met thans hierbij getrokken aangebouwd voormalig koetshuis in Amsterdam

Huis voorzien van een triglyfenlijst gevel waarboven een dwars dak

Herengracht 584
Amsterdam
Huis (XVII B) met oorspronkelijke, doch XVIIId verbouwde en van een triglyfenlijst voorziene gevel, waarboven een dwars dak. Stoeppalen, Lou..

Huis voorzien van een triglyfenlijst gevel, waarboven dwars dak

Herengracht 582
Amsterdam
Huis (XVII B) met oorspronkelijke, doch XVIIId verbouwde en van een triglyfenlijst voorziene gevel, waarboven dwars dak. Deur, snijraam, sto..

Huis met gevel onder rechte lijst met triglyfen

Herengracht 588
Amsterdam
Huis (omstreeks 1670, verbouwd omstreeks 1800) met gevel onder rechte lijst met triglyfen. Empire roedenverdeling. Twee stoeppalen.

Huis met gevel onder rechte lijst met consoles en friesvensters

Herengracht 590
Amsterdam
Huis (ca.1670, verbouwd omstreeks 1800) met gevel onder rechte lijst met consoles en friesvensters (omstreeks 1800). Deur uit diezelfde tijd..

Huis met rechte lijst

Herengracht 592
Amsterdam
Huis (omstreeks 1670, verbouwd XVIIIb). Gevel, een risaliet vormend ten opzichte van die van de belendende percelen en zo het centrum accent..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)