Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Diepenring (niet-gedempte deel) in Groningen

Weg En Waterwerk

A Noorderhaven Lopende Diep Spilsluizen Turfsingel Schuitendiep Oude Winschoterdiep
9700AA Groningen
Groningen

Bouwjaar: 11e-15e eeuw 1500 11e-15e eeuw


Beschrijving van Diepenring (niet-gedempte deel)

Van de oude omgrachting het water langs Pottebakkersrijge, Kleine der Aa, Hoge der Aa en Lage der Aa, Noorderhaven, Lopende Diep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, met de noodzakelijke aansluiting op het Winschoterdiep. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 18746
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hoge der Aa
De A met op de achtergrond de A-brug, gezien vanaf de Museumbrug. Links de Pottebakkersrijge en rechts de Kleine der A met het door Erwin Olaf en Rem Koolhaas ontworpen openbaar toilet.

De Diepenring is de aanduiding voor de grachtengordel rond de Nederlandse stad Groningen. Deze wordt zo genoemd omdat diep (in dialect daip) het Groningse woord voor gracht of kanaal is.

De Diepenring bestaat uit (met de klok mee, beginnend bij de Noorderhaven):

De namen Hoge en Lage der Aa verwijzen naar de hoogte van de loskade. Toen Groningen via het Reitdiep nog in open verbinding stond met de zee, was de eb- en vloedwerking tot in de stad te merken. Met hoogwater loste men aan de Hoge der Aa, met laagwater aan de overzijde. Deze vloedkades bevinden zich ook in de Noorderhaven, het Lopendediep en de Spilsluizen.

Het Schuitendiep is verbonden met de Oosterhaven en met het Eemskanaal. De A met de Zuiderhaven en het Noord-Willemskanaal. De verbinding tussen beide kanalen heet het Verbindingskanaal en wordt (hoewel geen "echte" gracht) ook wel tot de Diepenring gerekend.

Verkeerscirculatieplan

In 1977 werd het Groningse verkeerscirculatieplan in gebruik genomen. Achterliggende gedachte van dit plan was het autoluw maken van de Groninger binnenstad door het verhinderen van doorgaand verkeer door het centrum. Dit werd gerealiseerd door de binnenstad in te delen in vier kwadranten of sectoren. Door aanpassingen aan het stratenplan werd het automobilisten, maar niet fietsers, onmogelijk gemaakt van de ene sector naar de andere te reizen. Om toch in een andere sector te komen moest de automobilist eerst terug naar de Diepenring en werd aldus verplicht een omweg te maken.

Een diepje om

In de 19e eeuw werd de uitdrukking 'een diepje om gaan' gebruikt om de wandeling om de stad mee aan te duiden. In het zuiden ging deze wandeling langs het nog niet gedempte Kattendiep en Zuiderdiep. De wandeling is nog steeds te maken en duurt ongeveer een uur.


Monumenten in de buurt van Diepenring (niet-gedempte deel) in Groningen

Ontvangerskantoor in neo-gotische stijl

Reitdiepskade 1
Groningen
Inleiding ONTVANGERSKANTOOR, aan één zijde vrijstaand gesitueerd aan de noordzijde van de Reitsdiepskade nabij de Noorderhaven en het Reit..

Melkinrichting 'Stad en Lande'

Noorderhaven 65
Groningen
Inleiding Melkfabriek, gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Noorderhaven en de Werfstraat, gebouwd in 1909 in opdracht van Y. van Yp..

Havenkantoor in sobere eclectische bouwstijl

Noorderhaven 64A
Groningen
Inleiding HAVENKANTOOR, markant gesitueerd in de gesloten gevelwand op de meest westelijke hoek van de Noorderhaven, gebouwd in circa 1870 i..

Pakhuis de Sleutel

Noorderhaven 72
Groningen
Breed pakhuis "de Sleutel" onder dwars zadeldak met trijshuisje in daarvoor gebouwde topgevel. De verdieping gaaf met slechts weinig kleine ..

Hoekpand (vml. brouwerij, met Noorderhaven 72)

Hoge der A 37
Groningen
Onderkelderd diep pand met zijgevel aan de Noorderhaven. Gevel aan Hoge der A eenvoudig 19e eeuws met rechte kroonlijst ter vervanging van o..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)