Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met trapgevel in Groningen

Woonhuis

Sint Walburgstraat 3
9712HX Groningen
Groningen

Bouwjaar: middeleeuwen 1500 middeleeuwen


Beschrijving van Pand met trapgevel

Eenvoudig PAND met verdieping onder zadeldak met voorschild. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 18734
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zie artikel Zie voor het weekdier de trapgevel het artikel trapgevel (weekdier)
Traditionele trapgevel, Korte Prinsengracht 5, Amsterdam.
Vlaamse trapgevel van het pand "den Os" te Antwerpen (1612).
Typisch voorbeeld van een trapgevel in Amsterdamse Renaissance stijl, met grote trappen en versieringen op elke trap, Oudezijds Voorburgwal 57, Amsterdam (gebouwd in 1615).

Een trapgevel is een oude traditionele topgevel waarvan de bovenzijde zich naar boven toe trapsgewijs versmalt. Deze trappen worden vaak afgedekt met natuurstenen platen om inwateren tegen te gaan. De afdekstukken zijn afwaterend bewerkt en steken rondom buiten het metselwerk.

De trapgevel is veel toegepast in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland, landen waar het natte klimaat steile daken vereist waarop dakpannen maximaal kunnen functioneren.

Specifiek voor de Antwerpse trapgevels is dat de toptegel over 45° gedraaid is.

De oudst bekende trapgevels dateren uit de 12e eeuw en zijn gebouwd in de romaanse stijl. Hiertoe behoort een tweetal gebouwen in Gent. Deze gevels zijn sober uitgevoerd en hebben zogenaamde ezelsruggen op de 'treden'. Tijdens de gotiek werden de gevels steeds rijker uitgevoerd. In Duitsland bereikte het type in deze periode zijn hoogtepunt.

Het hoogtepunt in Nederland, en in mindere mate ook in België, bereikte de trapgevel in de periode ± 1600 - ± 1665, met de bouwstijl van de Renaissance. In deze stijl worden schuine lijnen zo veel mogelijk vermeden, vandaar dat men de schuine zijden van het puntdak aan het oog wil onttrekken. In de 17e eeuw heeft Amsterdam bijvoorbeeld vol gestaan met trapgevels; op vele plaatsen kon men hele rijen trapgevels zien. Later verdwenen vele trapgevels, omdat in de 18e eeuw veel rijken deze lieten verwijderen om hun huis statiger te doen lijken naar de toen heersende mode. Met name in Den Haag, waar een aanzienlijk aantal rijken woonachtig was die dit konden bekostigen, zijn vrijwel alle trapgevels verdwenen.

De trapgevel is zo populair geweest dat ook dubbele huizen ermee werden uitgerust.

Kenmerkend voor de Amsterdams renaissancestijl van vooral Hendrick de Keyser zijn de grote trappen, vaak ongelijk van grootte en gering in aantal, terwijl op elke trap klauwstukken of andere versieringen staan (zie afbeelding). Ook typerend zijn de pilasters in de muurdammen en de S-vormige ontlastingsbogen ("accoladebogen") boven de ramen. Soms heeft de trapgevel zoveel versieringen dat de trappen zelf nog nauwelijks zijn te herkennen.

De drije swarte mollen in 's-Hertogenbosch

De trant van Hendrick de Keyser is op grote schaal nagevolgd, maar meestal op sobere wijze. Men spreekt dan van de sobere Amsterdamse renaissance. Kenmerkend is een eenvoudige trapgevel die weer lijkt op het Hollandse type, met dat verschil dat in plaats van vele kleine blokjes enkele grote blokken natuursteen worden toegepast. Ook worden de ramen zodanig in nissen geplaatst dat de muurdammen op pilasters lijken.

Uit de trapgevel ontstond nog later de halsgevel door de trap steeds verder te vereenvoudigen. Door versiering van de hals ontstond de klokgevel.

Navolging

In de loop van de 17e eeuw raakte de trapgevel in Nederland uit de gratie. In de 19e eeuw vond een herwaardering plaats en werden trapgevels weer op grote schaal toegepast in neo-stijlen als de neogotiek en vooral de neorenaissance. Deze navolgingsarchitectuur is vaak minder fraai dan de oorspronkelijke voorbeelden. Met name bij de neorenaissance "kloppen" de verhoudingen vaak niet, de verdiepingen zijn even hoog, etc., terwijl voor details vaak gebruik werd gemaakt van massaproducten in plaats van echt beeldhouwwerk. In de 20e eeuw werden trapgevels in Nederland vooral toegepast door traditionalistische architecten als A.J. Kropholler en H.W. Valk. In de moderne ontwikkelgebieden Brandevoort (Helmond) en Vleuterweide (Leidsche Rijn bij Utrecht) duikt de trapgevel de laatste jaren ook weer op. Deze nieuwbouwprojecten passen in de visie van de Luxemburgese architect Rob Krier en de Duitse architect Christoph Kohl en hebben daarom de uitstraling van oude stadskernen (niettemin met een dorps karakter). Naast de trapgevel zien we in deze projecten ook de halsgevel terug.


Monumenten in de buurt van Pand met trapgevel in Groningen

Eenvoudig pand met hijsbalk

Sint Walburgstraat 5
Groningen
Eenvoudig pand onder zadeldak tegen puntgevel met hijsbalk.

Pictura

Sint Walburgstraat 1
Groningen
Belangrijk hoekpand met verdieping en lage zolderverdieping onder hoog dwars zadeldak met voorschild tussen topgevels. Omlijste ingang. Te..

Hoekpand met lijstgevel

Sint Walburgstraat 7
Groningen
Belangrijk hoekpand met verdieping onder hoog dwars zadeldak tussen topgevels waarachter achterbouw onder zadeldak. Ter weerszijden van de i..

Pand met Vlaamse gevel

Martinikerkhof 25
Groningen
Zeer karakteristiek Gronings pand onder dwars zadeldak waarvoor grote Vlaamse top met vier gebeeldhouwde klauwstukken op de grote treden, in..

Eenvoudig paarsgeschilderd pand

Martinikerkhof 28
Groningen
Zeer eenvoudig pand met verdieping; in een vertrek op de verdieping thans weer overplakt, geschilderd behang: stillevens tussen guirlandes.

Kaart & Routeplanner

Route naar Pand met trapgevel in Groningen

Foto's (3)