Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Resten van de historische verdedigingswerken van de stad in Groenlo

Militair Object

Vestingwerken
7140AA Groenlo (gemeente Oost Gelre)
Gelderland


Beschrijving van Resten van de historische verdedigingswerken van de stad

Hetgeen resteert van de historische verdedigingswerken van de stad, met dien verstande, dat daaronder worden gerekend: A.Het noordelijk gedeelte van de wallen gerekend van het bruggetje van Lazonder naar het laantje van Lazonder aan de oostzijde tot aan de uiterste punt van het bastion gelegen aan de noordwestzijde voorbij het ravelijn; met dien verstande dat niet zijn opgenomen de terreinen behorende tot de cartonnagefabriek (stadszijde) en die behoren tot de op dezelfde hoogte aan de buitenzijde gelegen fabriek. Voor dit gedeelte omvat de bescherming de gracht met de aardwerken, zowel die aan de stadszijde, als de taluds aan de buitenzijde, inbegrepen het ravelijn. Een en ander overeenkomstig bijgevoegde opgave van de kadastrale percelen. B.Het overige grachtgedeelte omsluitend de west-zuid en oostzijde van de stad, uitsluitend voor zoveel betreft het wateroppervlak nader gespecificeerd volgens bijgaande kadastrale aanduiding. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 18161
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Resten van de historische verdedigingswerken van de stad in Groenlo

Historische Israëlitische begraafplaats met zerken en grafstenen

Mussenbergbolwerk ter hoogte van Nieuwestraat 31 (Kanonswal)
Groenlo (Gemeente Oost Gelre)
Historische Israelitische begraafplaats met zerken en grafstenen, 17e-19e eeuw. Aan de voet van het talud van het bastion aan de noord-oostz..

Huis met eenvoudige gepleisterde voorgevel van empire karakter; achtergevel met gezwenkte contouren

Notenboomstraat 18
Groenlo (Gemeente Oost Gelre)
Huis met eenvoudige gepleisterde voorgevel van empire karakter; achtergevel met gezwenkte contouren (XVIII).

Winkel met bovenwoning

Beltrumsestraat 26
Groenlo (Gemeente Oost Gelre)
Inleiding WINKELWONING met BOVENWONING gesitueerd aan de Beltrumsestraat in de oude binnenstad van Groenlo. Binnen de stadsgracht wordt dez..

Saksische hoeve met stijl- en regelwerk en hoge houten puntgevel met gesneden topmakelaar. Thans in gebruik als Grols Museum

Notenboomstraat 15
Groenlo (Gemeente Oost Gelre)
Saksische hoeve (XVIII ?) met stijl- en regelwerk en hoge houten puntgevel met gesneden topmakelaar. Links boogvormige, houten inrit met ops..

Herenhuis met poortje en boerderij met gevel

Nieuwestraat 20
Groenlo (Gemeente Oost Gelre)
Rechts: een herenhuis (XVII ?) met schilddak en gecementeerde gevels. Geprofileerde waterlijst en vensterdorpels, oude kozijnen. Belangrijk ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Resten van de historische verdedigingswerken van de stad in Groenlo

Foto's (2)