Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Abdij van Loosduinen in 's Gravenhage

Kerkelijk Gebouw

Willem III straat 40
2552BS 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: vanaf 1238 1238 vanaf 1238


Beschrijving van Abdij van Loosduinen

Ned.Herv.Kerk. Schip en toren overblijfselen van de abdij van Loosduinen,kort voor 1231 door Floris IV gesticht, aan de koorzijde in latere tijd ingrijpend gewijzigd. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1781 gemaakt door J.Reichner en in 1791 door hem uitgebreid met een Rugwerk. In 1856 gewijzigd door C.G.F.Witte. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 18107
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Abdijkerk Loosduinen

De Abdij van Loosduinen was een cisterciënzer nonnenklooster in Loosduinen.

De abdij

De cisterciënzer kloosterorde werd omstreeks 1098 gesticht. De derde abt, Bernard van Clairvaux, zorgde ervoor dat de kloosterorde zich verspreidde door Europa. Omstreeks 1230 bouwden monniken een abdij in Loosduinen. Graaf Floris IV en gravin Machteld van Brabant deden veel schenkingen aan de abdij. Rondom de abdij ontstond het dorp Loosduinen.

De abdij werd in 1574 door de Geuzen vernield, en daarna werden de restanten nog eens door de Spanjaarden vernield. Dit betekende het einde van de abdij.

Abdijkerk

Van het klooster resteert (deels) de abdijkerk, die (evenals de Ridderzaal) gebouwd werd in een overgangsstijl, tussen de romaanse en gotische bouwstijl in, onder invloed van de Scheldegotiek. Mogelijk komt dit omdat het klooster onder voogdij stond van Vlaamse abdijen.

De dorpskerk

De abdijkerk werd tussen 1238 en 1250 gebouwd en is wellicht het oudste gebouw in Den Haag. Veel pelgrims kwamen naar de kerk om het graf van Margaretha van Henneberg te bezoeken, en onvruchtbare vrouwen hoopten na het wassen van hun handen in het doopbekken toch een kind te mogen krijgen. Ook werd de Loosduinse dorpskerk door beroemdheden bezocht. In mei 1660 werd de kerk bezocht door Samuel Pepys.[1] In 1894 moest de windvaan op de toren vervangen worden. Hiertoe werd opdracht gegeven aan een gemeentelid, de smid Dirk Hartman. Hij maakte geen haan, zoals misschien verwacht werd, maar een stel klompen, die herinneren aan de klompen die gedragen werden door de tuindersbevolking van Loosduinen.
In 1908 werd de kerk vergroot en kwamen er twee zijbeuken.

Het orgel

Pas in 1780 kreeg de kerk een orgel. Het was gemaakt door de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner. In 1856 werd het gerenoveerd door C.G.F. Witte van Bätz & Co, en kreeg toen een rococo uiterlijk. Toen de kerk in 1908 er twee zijbeuken bijkreeg, werd het orgel verplaatst. In 1975 werd het orgel na de restauratie opnieuw opgebouwd door Flentrop Orgelbouw. In 2006 werd het orgel weer gerestaureerd en kreeg het een zelfstandig pedaal.
De vaste bespeler van het orgel is Vincent Hildebrandt. In de kerk worden regelmatig orgelconcerten bij kaarslicht georganiseerd.

Restauratie

De eerste restauratie was om de schade van de Geuzen te herstellen. Hiervoor werden stenen van het klooster gebruikt.
De toren, eigendom van de gemeente Den Haag, werd in 1941 gerestaureerd. Na de oorlog werden plannen gemaakt voor een grote restauratie. Hierop vooruitlopend werden de kerkbanken in 1952 vervangen door stoelen. Bodemonderzoek volgde om te bepalen wat de oorspronkelijke vorm van de kerk was geweest. In 1969 werd de kerk tijdelijk gesloten. In 1971 werd met de restauratie begonnen en daarbij werden de zijbeuken uit 1908 verwijderd. In 1974 werd de kerk pas de abdijkerk genoemd. In 1976 werd de kerk weer in gebruik genomen.

Architect Ph.J.W.C. Bolt heeft onderzoek gedaan naar de Abdijkerk en daarover gepubliceerd.

Abdijkerk en beeldende kunst

De in het Westland geboren kunstenaar Simon Koene heeft tussen de jaren 1968 en 1978 een groot aantal etsen van de abdijkerk van Loosduinen gemaakt. De prentenserie is inmiddels van historisch belang, omdat daarmee de afbraak van het dwarsschip en het begin van de restauratie van de kerk op een bijzondere manier in beeld is gebracht. De prenten bevinden zich in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Begraven in de abdijkerk

Externe links


Monumenten in de buurt van Abdij van Loosduinen in 's Gravenhage

De Korenaer/Prins Maurits

Margaretha van Hennebergweg 4
's Gravenhage
Molen "De Korenaer" of "prins Maurits" uit 1721.

Ten dele gepleisterd molenaarshuis onder een met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen

Margaretha van Hennebergweg 2
's Gravenhage
Ten dele gepleisterd molenaarshuis uit de 18e eeuw onder een met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen. Voorgevel met hou..

Ockenburgh

Monsterseweg 4
's Gravenhage
Inleiding In oorsprong 17e-eeuws vrijstaand landhuis, genaamd Ockenburgh en gesticht door Jacob Westerbaan. Het huidige landhuis dateert u..

Meer en Bos: historische tuin- en parkaanleg

Heliotrooplaan 5
's Gravenhage
Onderdeel 1 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de voormalige buitenplaats Meer en Bos. De in structuur gaaf bewaa..

Boerderij op langgerekte plattegrond

Heliotrooplaan 5
's Gravenhage
Onderdeel 2A Omschrijving Aan de rand van de aanleg staat een 18de-eeuwse BOERDERIJ op langgerekte plattegrond. De op rechthoekige gronds..

Kaart & Routeplanner

Route naar Abdij van Loosduinen in 's Gravenhage

Foto's (1)