Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Begraafplaats Ter Navolging in 's Gravenhage

Graf Begraafplaats

Prins Willemstraat 43
2584HT 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1779 (gesticht) 1779 1779 (gesticht)


Beschrijving van Begraafplaats Ter Navolging

Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, van algemeen belang uit een oogpunt van oudheidkundige en historische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 17960
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Den Haag Begraafplaats Ter Navolging
Oudste graf uit 1780
Ter Navolging 1780-1980

Ter Navolging is een begraafplaats in Scheveningen. De ingang is op de hoek van de Scheveningseweg en de Duinstraat, thans Prins Willemstraat 43.

Historie

Ter Navolging was de eerste niet-joodse begraafplaats in Nederland die buiten de bebouwde kom werd aangelegd. Ter Navolging werd in 1778 gesticht door Abraham Perrenot (1726 - 1784), een Zwitser die aan het Stadhouderlijke hof verbonden was.

Voor de stichting van Ter Navolging werden in het huidige Nederland sinds de kerstening de doden in en om kerken begraven. In hogere kringen ontstond daar steeds meer weerstand tegen, onder andere vanwege hygiënische redenen. Dit was de reden voor Perrenot om de eerste begraafplaats buiten de bebouwde kom, in de duinen van Scheveningen, aan te leggen. Hij noemde de begraafplaats "Ter Navolging", in de hoop dat zijn voorbeeld gevolgd zou worden.

In 1778 werd begonnen met de aanleg van vijftien kelders, dat aantal was in 1792 al uitgegroeid tot 72 kelders, thans 102 kelders.

De eerste begrafenis op Ter Navolging was van een kind op 11 mei 1780. Daarna werd Pieter Anthoni baron de Huybert, heer van Kruyningen begraven, hetgeen plaatsvond op 24 juni 1780. Zijn steen staat tegen de buitenkant van de muur. De Huybert was onder andere oud drossaart van Muiden en dijkgraaf van Gooyland en er wordt aangenomen dat het wapen van Scheveningen een afgeleide van zijn wapen is.

De buitenbegraafplaats kreeg al spoedig in Begraafplaats Het Heilige Kruis te Zwolle, Oud-Zuilen en Tiel navolging.

Bekende personen

In de loop der tijd werden een aantal bekende personen op Ter Navolging begraven, onder wie

Huidige situatie

Door de uitbreiding van Scheveningen door de jaren heen ligt Ter Navolging tegenwoordig niet meer afgelegen in de duinen, maar is omgeven door bebouwing. De kleine begraafplaats is nog steeds in gebruik. De ingang van Ter Navolging is ingeklemd tussen een kantoorgebouw en een restaurantje, schuin tegenover het voormalige Appeltheater. Na het zwartgelakte hek, waarop in vergulde letters de naam van begraafplaats staat, loopt men een oud stuk duin op. Na een tweede hek, een kunstwerk van Leontine Lieffering komt men na het derde hek op het werkelijke terrein van Ter Navolging: een ommuurd deel waarbinnen zich (familie)graven bevinden. Tegenover de ingang ziet men de monumentale steen Guillaume Groen van Prinsterer en Betsy van der Hoop, en aan de rechterkant van het hek is een gedenksteen voor Betje Wolff en Aagje Deken. De steen van baron de Huybert staat tegen de buitenkant van de muur. In het omringende gras liggen ook nog enkele oude familiegraven.

In 1976 dreigde de begraafplaats geruimd te worden, hetgeen verhinderd werd doordat Leendert Jol er een doodgeboren kindje liet begraven.

In 1980 bestond de begraafplaats 200 jaar. Ter nagedachtenis van de oprichter werd een gedenksteen geplaatst.

Roman

De schrijver Kees 't Hart publiceerde in 2004 een roman Ter navolging die deels handelt over kenners van het werk van Wolff en Deken die op Ter Navolging begraven liggen. De begraafplaats komt ook in de roman voor.

Externe links


Monumenten in de buurt van Begraafplaats Ter Navolging in 's Gravenhage

Ambachtsschool

Zwaardstraat 14
's Gravenhage
Inleiding. Vrijgelegen voormalige Derde Ambachtsschool, ontworpen door J. Duiker in 1930-1931 op een complexe plattegrond naar de ideeen va..

Antonius Abtkerk

Scheveningseweg 235
's Gravenhage
Inleiding. Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers op rechthoekige plattegro..

Bouwblok bestaande uit brandweerkazerne annex politiebureau

Schipperplein 2
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok bestaande uit brandweerkazerne annex politiebureau, daterend uit 1905-1909, gebouwd op complexe plattegrond door A.A. S..

Winkel-woonhuis op rechthoekige plattegrond in overgangsarchitectuur met zowel historiserende als aan de Weense Sezession ontleende motieven. Het wink ..

Keizerstraat 213
's Gravenhage
Inleiding. Winkel-woonhuis op rechthoekige plattegrond uit 1903 naar ontwerp van C.J.M. van Duijne in overgangsarchitectuur met zowel histo..

Woningblok van vier aaneengebouwde herenhuizen

Doornstraat 64
's Gravenhage
Inleiding WONINGBLOK, bestaande uit vier aaneengebouwde herenhuizen, onderdeel uitmakend van het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneve..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)