Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Johan de Witt-huis in 's Gravenhage

Woonhuis

Kneuterdijk 6
2514EN 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1650 1650 ca. 1650


Beschrijving van Johan de Witt-huis

Voornaam WOONHUIS uit pl.m. 1650 met rijk versierde middenpartij - zeer belangrijk 18e-eeuw interieur - aansluitend tuinmuur langs de Hertogstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 17623
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Johan de Witthuis

Het Johan de Witthuis is een rijksmonument gelegen aan de Kneuterdijk nummer 6 in Den Haag. Het huis is genoemd naar de raadpensionaris Johan de Witt die er van 1669-1672 woonde. Het staat op een plek die reeds in de middeleeuwen bebouwd was. Frank van Borssele, heer van Oostervant, was de eerste eigenaar en hij bezat het hele perceel tussen de Kneuterdijk en het Noordeinde en tussen de Heulstraat en de Hartogstraat, die toen nog het Stinksteegje werd genoemd. Hij had nog een kleiner huis aan de Kneuterdijk hoek Plaats, een huis in de Spuistraat en enkele huizen buiten Den Haag. Om de bijgebouwen en de tuin was een muur, waarvan in de Hartogstraat nog een deel te zien is.

Van Borselen overleed kinderloos in 1470 waarna het bezit overging naar een familielid, Floris van Egmond, die ook stadhouder van Holland was. Van Egmond verkocht dit bezit en verhuisde naar het Binnenhof. Mr. Abel van der Coulster woonde er van 1520 tot zijn overlijden. Zijn zoon verkocht het in 1550 aan Erik van Brunswijk, die in 1573 in de Orde van het Gulden Vlies werd opgenomen.
Nadat de protestanten de katholieken verdreven hadden, werd zijn bezit in beslag genomen door de nieuwe regering. Zo kwam het in handen van de Staten van Holland. Zijn nazaten eisten het bezit terug, maar het duurde tot 1650 eer Philips van Hohenlohe het toegewezen kreeg. Hij was getrouwd met Maria van Oranje, de dochter van Willem van Oranje. Zij hadden ook nog een kasteel in Buren, waar ze meer vertoefden. Het huis kon dus ook gebruikt worden als logement.

Niet lang na het overlijden van haar man verkocht Maria het huis aan Erik Dimmer, die overleed in 1630. De volgende bewoner was Cornelis Musch, die toen net griffier van de Staten van Holland was geworden. Hij kocht de helft en huurde de andere helft.

Op 17 mei 1652 werd het huis gekocht door Mattheus Hoeufft uit Dordrecht, getrouwd met Maria Sweerts. Zijn tweelingbroer Diederik was getrouwd met Maria de Witt, de zuster van Johan. Diverse bijgebouwen werden afgebroken, het huidige Johan de Witthuis werd gebouwd en ondertussen woonde hij in het middeleeuwse hoofdgebouw (nummer 8). Uit die tijd dateert de tuinmuur langs de Hartogstraat. Er kwam een nieuw koetshuis en een nieuwe brug over de beek. Maria Sweerts overleed voordat het huis voltooid was. Hij verhuisde in 1655 naar het nieuwe huis en verhuurde het pand op nummer 8 aan de Deense gezant. Toen Mattheus Hoeufft overleed, verhuurde Diederik het huis aan diens zwager Johan de Witt, die in 1668 weduwnaar was geworden. Hij huurde ook nummer 8 waar Johans zwager Andries Bicker met zijn gezin kwam wonen. Na diens vertrek stond het huis lange tijd leeg.

Het huidige pand werd in 1653 door Mattheus Hoeufft Jr. gebouwd en in 1966 en 2004 gerestaureerd. Achter het terrein lag de Haagse Beek. Zijn paarden verlieten de binnenhof over de brug naar het Noordeinde. Hij ging vaak op jacht en had afzonderlijke bijgebouwen voor zijn honden en valken.

Externe link


Monumenten in de buurt van Johan de Witt-huis in 's Gravenhage

Pand met eenvoudige, doch zeer verzorgde gevel

Hartogstraat 9
's Gravenhage
PAND met eenvoudige, doch zeer verzorgde gevel uit pl.m. 1680 met middenrisaliet.

Fors pand met goede verhoudingen met natuursteen poortje

Hartogstraat 7
's Gravenhage
FORS PAND met goede verhoudingen met natuursteen poortje uit het begin van de 17e eeuw.

Voormalig logement van de Vijf Steden, tegenwoordig kantoor Raad van State

Kneuterdijk 22
's Gravenhage
In het laatste kwart van de 17e eeuw opgetrokken als HUIS van de heren Van Wassenaar, diende van 1748-1795 als hotel van de afgevaardigden v..

Voormalig kantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij

Kneuterdijk 1
's Gravenhage
Inleiding. Voormalig kantoor uit 1920-1924 van de Nederlandsche Handelsmaatschappij op de hoek van de Kneuterdijk en Lange Vijverberg, geb..

Pand met gevel met gesneden deuromlijsting

Kneuterdijk 16
's Gravenhage
PAND met laat 18e-eeuwse gevel met gesneden deuromlijsting.

Kaart & Routeplanner

Route naar Johan de Witt-huis in 's Gravenhage