Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Protestantse kerk in Grave

Kerkelijk Gebouw

Bagijnenstraat 1
5361EM Grave
Noord Brabant

Bouwjaar: 1526 (ingewijd)


Beschrijving van Protestantse kerk

Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk kerk van het Begijnhof Maria Graf, vanaf 1581 kerk van het Franciscanessenklooster, later Waalse kerk, thans Ned. Herv. Gebouwd omstreeks 1500 in baksteen en bestaande uit een schip met driezijdige koorsluiting, een veelhoekige uitgemetselde traptoren op de noordwesthoek. Inwendig oorspronkelijk overwelfd, thans gedekt door een vlak stucplafond. Eiken preekstoel uit plm 1650, twee-armige koperen kandelaars (XVIII A) op de orgeltribune. Eenklaviers orgel met aangehangen pedaal, in 1806 gemaakt door J. Tits met gebruikmaking van ouder materiaal. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 1550, diam. 49 cm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 17209
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Protestantse kerk
Kapel
Kapel
Plaats Grave
Gebouwd in 15e eeuw
Restauratie(s) 1844-1846
1965-1968
Monumentnummer  17209
Afbeeldingen
17209 Protestantse kerk.jpg
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Protestantse kerk te Grave is een vroegere kapel uit de 15e eeuw. Het bakstenen gebouw heeft een traptoren aan de westgevel.

Geschiedenis

Deze kerk ligt op de plaats van het voormalige Begijnhof, dat vlak voor het einde der 13e eeuw werd gesticht. De begijnen hebben mogelijk dienstgedaan in het Heilige Geesthuis en het in 1290 gestichte Sint-Catharina Gasthuis. De begijnen beschikten over een kapel die iets ten noorden van de huidige kerk was gelegen. Deze kapel is in 1586, bij de inname van Grave door Parma, verdwenen.

De begijnen waren in 1459 gedeeltelijk overgegaan op de Regel van de Derde Orde van Sint-Franciscus, en werden dus Franciscanessen. Hun klooster heette Maria Graf. Het kreeg in 1475 toestemming tot het bouwen van een eigen kerk, en deze kercke van den nieuwen Bagijnhof, genoemd "St. Marien Graef" werd in 1526 ingewijd. Bij de belegering door Parma liep ook deze kerk schade op.

In 1602 werd Grave ingenomen door Prins Maurits. De burgers verzochten de prins om de kerk te mogen gebruiken voor doop en huwelijk, maar in 1603 werd dit verboden. De zusters konden de kapel evenwel nog gebruiken tot aan de Franse bezetting van 1672-1674. Het beleg van 1674 bracht opnieuw schade toe aan de kapel, die na afloop hersteld werd en gebruikt is als paardenstalling.

Van 1686 tot 1731 was de kapel in gebruik bij de Waalse Gemeente, ten dienste van de uit Frankrijk gevluchte hugenoten. Wat er daarna precies gebeurd is weten we niet, maar tot 1798 kerkte de Lutherse Gemeente in het gebouw. De katholieken kregen in dat jaar de Sint-Elisabethkerk terug en de Hervormde Gemeente betrok toen de kapel. Het meubilair uit de Sint-Elisabethkerk werd overgebracht en dit is nog steeds in de huidige protestantse kerk aanwezig. Het betreft een preekstoel uit ongeveer 1650 en een drietal koperen kroonluchters uit de 2e helft van de 17e eeuw.

Van 1844-1846 werd het gebouw gerestaureerd, waarbij de houten ramen door ijzeren werden vervangen en onder het orgel een consistoriekamer werd ingericht. In de jaren 1965-1968 vond opnieuw een restauratie plaats, waarbij men zo veel mogelijk weer de oude staat probeerde te benaderen. Ten slotte werd in 1996 ook het zalengedeelte, inclusief consistoriekamer en kosterswoning, verbouwd en waar nodig uitgebreid.

Externe links

Detail van de preekstoelMonumenten in de buurt van Protestantse kerk in Grave

Huis met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de gepleisterde lijstgevel, behoorde tot Begijnhof. Oorspronkelijk de rectorswoning

Bagijnenstraat 1A
Grave
Huis met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de gepleisterde lijstgevel, die een kroonlijst met triglyphen draagt en een eenvoudige vroeg..

Huis met zadeldak en lijstgevel, onderdeel van het Begijnhof, later, tot 1802, kloosterhuis van de Franciscanessen, daarna predikantswoning

Bagijnenstraat 5
Grave
Huis uit het midden van de XVIe eeuw met zadeldak (aan de westzijde afgewolfd) en lijstgevel met vroeg XIXe eeuws gebosseerd pleisterwerk en..

Huis met gebosseerd gepleisterde lijstgevels en houten fronton

Hoofdwagt 3
Grave
Huis met gebosseerd gepleisterde lijstgevels en houten fronton, plm 1800.

Sint-Elisabethkerk

Hoofdwagt 1
Grave
Rooms Katholieke KERK van St.Elisabeth, gesticht door de heren van Cuyk op het eind van de XIIIe eeuw; in 1308 kapittelkerk geworden; na de ..

Stadhuis van Grave

Hoofdwagt 2
Grave
Raadhuis. Achter de buitenbepleistering (XIX c) gaat een gebouw uit drie perioden schuil, uit XVI, plm 1600 en XVII a. Bordes uit 1798. Inwe..

Kaart & Routeplanner


Foto's (31)

Alle 31 foto's weergeven