Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Jorisdoelen in Gouda

Woonhuis

Lange Tiendeweg 79
2801KG Gouda
Zuid Holland


Beschrijving van Sint-Jorisdoelen

Monumentaal PATRICIERSHUIS ter breedte van zeven vensterassen, lijstgevel met fraaie Lod.XV-consoles onder de kroonlijst, deuromlijsting met verdiepte pilasters, gesneden bovenlicht met wapen, hardstenen plint en vensterdorpels, Empire-schuiframen. Interieur: stucwerk, gesneden trap en schouw in de rechter voorkamer: Lod.XV. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 16842
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het gebouw van de Sint-Jorisdoelen (links de voorzijde en rechts de achterzijde van het gebouw)

De Sint-Jorisdoelen is het gebouw van de vroegere schutterij van Gouda aan de Lange Tiendeweg aldaar.

Het terrein van de Sint-Jorisdoelen op de kaart van Blaeu

In 1359 werd de schutterij in Gouda voor het eerst genoemd. De voetboogschutters hadden Sint-Joris als schutspatroon en de handboogschutters Sint Sebastiaan. In 1542 werd een nieuw schuttersgilde ingesteld, waarin de oude gilden opgingen. Het gilde was verdeeld in vier vendels. Elke wijk had een vendel met een eigen kleur, rood, wit blauw en oranje. Aan het hoofd van de schutterij stond een kolonel. Ieder vendel werd geleid door een kapitein, bijgestaan door een luitenant. De Goudse schutterij had een oefenterrein met schietbanen achter de stadsvesten, omdat de terreinen op die plaats lang genoeg waren voor hun schietoefeningen. Hun eerste locatie lag aan de Doelenstraat te Gouda. Dit terrein werd in 1514 verwisseld voor een gebied aan de Lange Tiendeweg achter de stadsvest. Op de kaart van Blaeu uit omstreeks 1650 is het terrein aan de Tiendeweg ingetekend (zie linkerafbeelding). In 1762 werd er op deze plek aan de Tiendeweg een nieuw gebouw neergezet, omdat hun onderkomen aldaar te bouwvallig was geworden. Het nieuwe gebouw heeft maar betrekkelijk kort als onderkomen voor de schutterij gediend, want in 1795, in de Franse tijd, werd de schutterij afgeschaft. Daarna deed het gebouw dienst als kazerne en als schoolgebouw. Op 24 april 1802 werd hier de vrijmetselaarsloge 'De Ware Broedertrouw' geïnstalleerd. Die - nog steeds bestaande -loge heeft hier twee jaar haar bijeenkomsten gehouden. Het gymnasium, de Rijks Hogere Burgerschool, de school voor de Klei- en Aardewerkindustrie (“Kleischool”), het keramisch instituut van T.N.O. en de Rijks Middelbare Landbouwschool vonden onderdak in dit gebouw. In 1966 werd het gebouw een rijksmonument. Begin jaren 70 van de 20e eeuw wild het gemeentebestuur van Gouda het pand slopen. Deze sloopplannen zijn niet doorgegaan. Het pand werd gerestaureerd en heeft thans een particuliere bestemming. Er zijn meerdere bedrijven in het pand gevestigd.

Schuttersstukken

Het interieur van de Sint-Jorisdoelen, geschilderd op een kamerscherm door Simon Klapmuts circa 1770
Officieren van de Goudse schutterij onder leiding van kolonel Govert Suijs, geschilderd door Ferdinand Bol in 1653

De schutterstukken die zich in het gebouw bevonden zijn overgebracht naar het museum het Catharina Gasthuis te Gouda. Er zijn stukken bewaard van Ferdinand Bol, Wouter Crabeth en Jan Daemesz. de Veth. Op een door Simon Klapmuts omstreeks 1770 geschilderd kamerscherm zijn diverse van deze schuttersstukken afgebeeld. Op het schutterstuk van Fredinand Bol staat de toenmalige kolonel van de Goudse schutterij en latere burgemeester, Govert Suijs, afgebeeld met zijn officieren, de kapiteins van de vier Goudse vendels.


Monumenten in de buurt van Sint-Jorisdoelen in Gouda

Pand met eenvoudige lijstgevel

Lange Tiendeweg 35
Gouda
PAND in oorsprong XVI (?), met eenvoudige lijstgevel (XIXb ?).

Pand met hoge ingezwenkte lijstgevel, oorspronkelijk trapgevel gepleisterd en met ontlastingsbogen boven de vensters van de verdieping

Lange Tiendeweg 33
Gouda
PAND met hoge ingezwenkte lijstgevel, oorspronkelijk trapgevel (XVIIb), gepleisterd en met ontlastingsbogen boven de vensters van de verdiep..

Pand met gewijzigde en geverfde trapgevel met boven de vensters van de verdieping ontlastingsbogen

Lange Tiendeweg 31
Gouda
PAND met gewijzigde en geverfde trapgevel (XVII) met boven de vensters van de verdieping ontlastingsbogen. Geprofileerde puibalk.

Pand met ingezwenkte gevel met latere lijst en met hoekvoluten op geprofileerde afdekplaten

Lange Tiendeweg 31
Gouda
PAND met ingezwenkte gevel met latere lijst en met hoekvoluten op geprofileerde afdekplaten (XVII ?). Gevel gepleisterd.

Pand met twee trapgevels van IJsselsteen met ontlastingsbogen in rode baksteen. Toppilasters

Cappenersteeg 6
Gouda
PAND met twee trapgevels (XVII) van IJsselsteen met ontlastingsbogen in rode baksteen. Toppilasters.

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint-Jorisdoelen in Gouda